Projekty Pražských voucherů – výzva 2018

25. 1. 2018 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

motiv článku - Projekty Pražských voucherů – výzva 2018 Hlavní město Praha vyhlásilo 1. výzvu pěti projektů pod názvem „Pražské vouchery“. Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele, tj. příjemce, využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.

Žadateli mohou být malé a střední podniky se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Zároveň musí jít o právnické osoby (s. r. o., a. s., k. s. apod.).

Délka projektu: 12 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách).

Žádosti bude možné předkládat od 30. 3. 2018 a pouze v elektronické podobě prostřednictvím on-line rozhraní na webových stránkách Pražských voucherů.

5 projektů Pražských voucherů

1. Pražský voucher na inovační projekty

Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Jeho realizace umožní úzkou kooperaci mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu bude hl. m. Praha poskytovat podporu malým a středním podnikům (MSP) na nákup služeb od výzkumných organizací. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi.

 • Žadatel: MSP libovolného stáří
 • Financování: 75 tis. – 2 mil. Kč na jeden projekt. Maximální výše rozpočtu jednotlivých projektů není omezena. Povinností podniku je spolufinancování ve výši 25 % u projektů do 500 tis. Kč a 50 % u projektů od 500 tis. Kč (včetně).
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2018 v 16:00

2. Pražský voucher na koučing a mentoring

Cílem projektu je transfer podnikatelského know-how od zkušených businessmanů k začínajícím podnikatelům. Jedná se tedy o předávání praktických informací pražským malým a středním podnikům pro úspěšný rozjezd jejich podnikání. Zároveň bude žadatelům poskytnuto další komplexní poradenství, např. v oblasti práva a duševního vlastnictví.

 • Žadatel: MSP do 3 let stáří
 • Financování: 85 tis.–2 mil. Kč na jeden projekt. Maximální výše rozpočtu jednotlivých projektů činí 4 miliony Kč. Povinností podniku je spolufinancování ve výši 15 % u projektů do 500 tis. Kč a 50 % u projektů od 500 tis. Kč (včetně).
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2018 v 16:00

3. Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech

Tento projekt urychlí rozvoj pražských firem a pomůže jim získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů. Projekt rovněž podpoří komercializaci produktů a transfer výsledků vývoje a inovačních aktivit na zahraniční trhy.

V rámci krátkodobých pobytů zástupců začínajících firem budou v projektu podporovány zejména destinace na západním pobřeží USA (primárně Silicon Valley), na východním pobřeží USA (primárně New York) a Čína (primárně Shanghai, Shenzhen a Peking).

 • Délka zahraničního pobytu: 3–4 měsíce. Žadatel má právo žádat o podporu na stejnou lokalitu opakovaně.
 • Žadatel: MSP do 3 let stáří
 • Financování: 85 tis. – 2 mil. Kč na jeden projekt. Maximální výše rozpočtu jednotlivých projektů činí 4 miliony Kč. Povinností podniku je spolufinancování ve výši 15 % u projektů do 500 tis. Kč a 50 % u projektů od 500 tis. Kč (včetně).
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2018 v 16:00

4. Pražský voucher na kreativní služby

Úspěšní žadatelé získají podporu v podobě zvýhodněných služeb kreativců – profesionálů v oblastech jako design, branding, reklama, PR apod.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu nabídky malých a středních podniků (zejména jejich produktů a služeb) a získat zcela nové přístupy v kulturním a kreativním odvětví. Žadatelé se naučí komunikovat s kreativními tvůrci v rámci zadávání vlastních projektů a osvojí si dovednosti obou stran.

 • Žadatel: MSP do 3 let stáří
 • Financování: 85 tis.–425 tis. Kč na jeden projekt. Maximální výše rozpočtu jednotlivých projektů nesmí překročit 500 tis. Kč. Povinností podniku je spolufinancování ve výši 15 % (de minimis) nebo 50 % (bloková výjimka).
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2018 v 16:00

5. Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy

Cílem tohoto projektu je usnadnit vstup pražských firem na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách, a to nejen v rámci EU. Díky těmto aktivitám budou malé a střední podniky schopny organizovat a vykonávat takové marketingové akce, které podpoří jejich schopnost navázat nové obchodní příležitosti v zahraničí.

 • Žadatel: MSP do 3 let stáří
 • Financování: 85 tis.–425 tis. Kč na jeden projekt. Maximální výše rozpočtu jednotlivých projektů nesmí překročit 500 tis. Kč. Povinností podniku je spolufinancování ve výši 15 % (de minimis) nebo 50 % (bloková výjimka).
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2018 v 16:00

Další informace:

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek