Prokazování majetku platí od prosince. Týká se milionových výdajů

31. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Poslanci a senátoři zpřísnili zákon o prokazování původu majetku, přesto se bude týkat jen lidí, kteří utrácejí miliony. Vysvětlit berňáku, jak přišli k majetku, budou muset ti, u kterých je rozdíl mezi zdaněnými příjmy a nabytým bohatstvím vyšší než pět milionů korun.

Dokazování původu majetku je vlajkovou lodí sociálních demokratů. Novela, která je součástí zákona o daních z příjmu, vstoupí v platnost 1. prosince 2016.

Poslanci v létě nejdříve schválili vládní verzi, kde byl rozdíl sedmimilionový. „Sedm milionů je pro většinu obyvatel naprosto nepředstavitelná částka,“ komentoval to senátor Radko Martínek.

Horní komora hranici upravila a vrátila novelu poslancům, kteří „přísnější“ verzi přijali.

„Legislativní novinka se rozhodně netýká všech, kteří mají mnohamilionový majetek. Zákon cílí na poplatníky, kteří budou mít problém doložit, z čeho si jej pořídili. Zkontrolovat příjmy přitom bude možné až deset let zpětně,“ upřesňuje daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Finanční správa bude při stanovení rozdílu mezi příjmy, které poplatník uvádí v daňovém přiznání, a hodnotou nabytého majetku, brát v úvahu i běžnou spotřebu, jíž musí vlastník ze svých příjmů pokrýt. Podstatné je tedy to, za co vydělané peníze utrácí.

Kdy se obávat kontroly?

Pro lepší srozumitelnost uveďme dva příklady: Kontrola berního úřadu vám hrozí, pokud v daňovém přiznání vyplníte roční zdaněný příjem ve výši 500 tisíc korun a přitom si koupíte vilu za šest milionů. Rozdíl je tedy vyšší než pět milionů korun a na vyžádání budete muset prokázat, jak jste k nemovitému majetku přišli. V případě, že si ze stejného výdělku pořídíte pouze byt za 3 miliony, finanční úřad si na vás neposvítí.

Co je od daní osvobozeno?

„V daňových přiznáních se neuvádějí všechny příjmy. Rozdíl mezi majetkem a vykázanými příjmy je tedy celkem obvyklý. Finanční úřad nemá také přehled o příjmech občanů, kteří jsou jen zaměstnaní a nemají povinnost podávat daňová přiznání,“ připomíná Blanka Štarmanová.

To, že si na podezřelého finanční úřad posvítí, ještě neznamená, že spáchal trestný čin. Hodnota majetku se může zvýšit i díky dědictví nebo daru v rodině, což jsou příjmy od daní osvobozené. „Od 1. ledna loňského roku mají však lidé povinnost tyto příjmy oznamovat finančnímu úřadu, pokud jsou v každém jednotlivém případě vyšší než pět milionů,“ doplňuje poradkyně.

Mezi další od daní osvobozené příjmy patří například prodej nemovitosti, cenných papírů nebo prodej společnosti.

Výzvu berňáku nemůže poplatník ignorovat. Naopak by měl pochybnosti vyvrátit – například tím, že doloží dědictví nebo dar, případně předloží správci daně hypoteční či úvěrové smlouvy. Pokud se vám vysvětlit původ majetku nepodaří, bude vám daň vyměřena dodatečně, a to včetně penále ve výši až poloviny odvedené daně. V případě, že bude hříšník finanční úřad ignorovat, může být penále i dvakrát vyšší.

Na odpověď finančnímu úřadu máte dvou měsíční lhůtu. Pokud prokážete, že jste bohatství pořídili před více než deseti lety, jeho nabytí vysvětlovat nemusíte.

Stačí udání souseda

Zákon fakticky ruší presumpci neviny.  K tomu, aby správce daně pojal podezření, stačí málo – například i udání souseda nebo konkurence.  A takzvané důkazní břemeno je v tomto případě přeneseno na poplatníka.

Za nepravdivé údaje v prohlášení o majetku hrozí provinilcům až tříleté vězení. Norma o prokazování původu majetku je totiž součástí zákona o daních z příjmů a novelizuje také trestní zákoník, a to paragraf týkající se prohlášení o majetku.

„V prohlášení o majetku je poplatník povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Pokud tak neučiní, hrozí mu odnětí svobody na šest měsíců až tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ varuje Blanka Štarmanová.

Prohlášení o majetku

Finanční úřad může vyzvat poplatníka k podání prohlášení o majetku. Podle zákona v prohlášení o majetku, které na základě výzvy musí plátce odeslat finančnímu úřadu, není například nutné uvádět údaje, které může správce daně zjistit z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Navíc pokud souhrnná hodnota majetku poplatníka nepřesahuje deset milionů korun, stačí k obdržené výzvě připojit prohlášení, že majetek v této hodnotě nevlastní. Poplatník také nemusí v prohlášení uvádět movitou věc, jejíž hodnota nepřesahuje sto tisíc korun, tedy například automobil z bazaru. Uvádět také není třeba peněžitý dluh pod sto tisíc korun.

 

Opozice: Jen obtěžujete občany

Zákon má být jedním z klíčových nástrojů v boji s daňovou kriminalitou. „Krást se nemá a to se týká i krádeži na daních. Zákon o prokazování původu majetku je velmi důležitým nástrojem prevence před tím, aby poctiví a slušní dopláceli na ty, kteří se vyhýbají placení daní či získávají majetek nekalými způsoby,“ říká premiér Bohuslav Sobotka.

Opoziční politici to odmítají. „Je to jen obtěžování občanů, zákon vyzývá k udávání svých sousedů,“ komentuje to předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle ministra financí Andreje Babiše má finanční správa konečně nástroj, jak prověřit, zda politici, státní úředníci či někteří podnikatelé nezískávají prostředky ilegálně.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek