Průměrný výdělek před zdaněním činil v r. 2018 v Lotyšsku 1004 EUR

5. 3. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: LV - Lotyšsko
  • Datum zveřejnění: 01.03.2019

Průměrné čisté mzdy a platy činily 742 EUR, tj. 73,9 % hrubého výdělku. V průběhu roku se čisté mzdy a platy zvýšily o 9,9 %, což představuje o 1,5 procentního bodu vyšší růst než v případě mezd a platů před zdaněním. S přihlédnutím k růstu spotřebitelských cen ve výši 2,5 % v r. 2018 činil reálný růst mezd a platů 7,2 %.
Mediánové hrubé výdělky dosáhly v r. 2018 výše 774 EUR, což v porovnání s rokem 2017 (707 EUR) představuje nárůst o 9,5 %. Čistý mediánový výdělek činil 573 EUR a meziročně vzrostl o 11 %.
V porovnání s r. 2017 se na změnách průměrných mezd a platů v r. 2018 podílelo zavedení progresivního zdanění příjmů a změny ve výši diferencovaného nezdanitelného minima. Povinné sociální pojištění hrazené zaměstnancem vzrostlo o 0,5 procentního bodu.

Zdroj: BNN, 1.3.2019
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: