Průmysl 4.0 skýtá potenciál pro domácí strojírenství

17. 5. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Zkuste si tipnout – jak dlouho patří do našich slovníků termín Průmysl 4.0? V celosvětovém měřítku to je již pět let. V roce 2011 byl na hannoverském průmyslovém veletrhu poprvé použit pojem Industrie 4.0. Od té doby se o něm jako o revoluci v průmyslu hodně mluví a dnes se již díky postupující robotizaci a digitalizaci začíná stávat realitou.

Fenomén Průmysl 4.0 proniká již i do Česka. Největší domácí banka Česká spořitelna již například začala nabízet balíčky služeb šité na míru firmám v oblasti Průmyslu 4.0. Mezi nejviditelnější se řadí aktivity podporující města a obce při zavádění chytrých technologií do měst. Klíčová je pro Českou spořitelnu i podpora strojírenských firem při jejich transformaci do podoby odpovídající Průmyslu 4.0.

Dopady Průmyslu 4.0 na strojírenské společnosti

Průmysl 4.0 a všechny jeho prvky budou mít velký dopad na stávající výrobní modely a dodavatelsko-odběratelské procesy. Pro některé průmyslové společnosti to bude znamenat příležitost, pro jiné hrozbu. Pro inovativní firmy pak možnost vstoupit do nových odvětví. Hlavními dopady na tradiční průmyslové společnosti budou:

1. Individualizace výroby

Průmysl 4.0 přinese mnohem více svobody a volnosti do výrobního procesu, díky čemuž bude možné vyrábět zakázky na míru jednotlivým zákazníkům za relativně nízké náklady, a to i v malých objemech (tzv. individualizovaná hromadná výroba). Jinými slovy přání zákazníků poputují po internetu přímo na výrobní linku. To za pomoci robotů a 3D tiskáren může ze základu proměnit např. současný automobilový průmysl, jenž produkuje tisíce stejných výrobků.

2. Změna výrobního modelu

Změní se i výrobní model, kdy putovat budou hlavně data, zatímco fyzickou produkci bude možné provádět lokálně. Velcí výrobci mohou reagovat zřízením malých, výrobních autonomních jednotek, které budou posílat na místa, kde budou potřeba, aniž by tam budovali továrny. Odpadne rovněž potřeba přesunu továren do zemí s levnou pracovní silou.

3. Prolínání s dalšími odvětvími

Rozdíly mezi klasickým výrobním průmyslem a ostatními sektory se odstraní. Díky senzorům, IT, softwaru, 3D tiskárnám, robotům přijdou do odvětví noví hráči, kteří zatím působili jinde. Příkladem je již dnes Facebook investující do dronů či Google vstupující do biotechnologií, zdravotnictví či automobilového průmyslu.

4. „Stroje jako služby"

Průmysl bude mnohem více fungovat na službách. Díky rychle se měnícímu prostředí lidé ani firmy již nebudou chtít vlastnit výrobky ani stroje a raději si je pronajmou. A to ať už na několik let, nebo jen na určitý počet zakázek.

5. Tvorba zisku se přesune od samotného výrobku

Zdroj zisku již nebude v samotném výrobku, ale ve službách, v designu, v nastavení procesů či v analýze dat zákazníků.

6. Zaměstnance částečně nahradí roboti

Dominantními technologiemi Průmyslu 4.0 budou IT, elektrotechnika a robotika, což bude klást velké nároky na zaměstnance. Budoucí dělník už nebude pracovat se soustruhem, ale s tabletem a na něj napojeným chytrým robotem a plně automatizovanou produkcí. Změní se tím struktura zaměstnanců v průmyslu, kdy poroste poptávka po vysoce kvalifikované pracovní síle schopné roboty ovládat. Navíc roboti mohou pracovat 24 hodin denně –- nebude tak potřeba nočních směn a produktivita se dramaticky zvýší.

Výše zmíněné změny přináší také rizika. Vedle toho, že některé společnosti se novým technologiím a obchodním modelům nedokážou přizpůsobit a ztratí v souboji s úspěšnější konkurencí, spočívají další hrozby v otázkách jako bezpečnost podnikových dat uložených v cloudech, nedostatek kvalitních zaměstnanců v technologické a IT oblasti či harmonizace standardů, pomocí nichž mají jednotlivé součásti internetu věcí a služeb komunikovat. Průmysl 4.0 bude jistě také vyžadovat velké investice.

Díky napojení na Německo je Průmysl 4.0 velkou příležitostí i pro český průmyslový sektor. Největší potenciál přináší strojírenskému a automobilovému, dále elektrotechnickému, chemickému průmyslu či logistice. A jaké výhody společnosti získají? Kromě toho, že se udrží na trhu a připraví na nastupující generaci Z (generaci internetu), odborníci odhadují, že digitalizací, optimálním využitím výroby a podnikových procesů lze zvýšit produktivitu až o třetinu.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: František Bouc.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek