Průmysl a energetika – statistický přehled

22. 3. 2019 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Průmyslovým odvětvím se rozumí soubor podnikatelských subjektů, které vyrábějí průmyslové výrobky s obdobným ekonomickým určením, při jejichž výrobě byly použity stejné nebo obdobné druhy surovin a materiálů nebo stejné technologické postupy. Do průmyslového odvětví se zahrnuje průmyslová činnost celého podnikatelského subjektu. Vyrábí-li podnikatelský subjekt výrobky patřící do několika odvětví, zařazuje se do toho odvětví, které kvantitativně převažuje.

Průmyslová produkce meziročně klesla o 1,1 %, částečně vlivem vysoké srovnávací základny v roce 2018. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,4 procentního bodu, pokles o 6,9 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 5,9 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 17,9 %).

Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,9 p. b., růst o 16,0 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 6,8 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 p. b., růst o 22,9 %).

Česko se podle přidané hodnoty řadí na 12. místo žebříčku členských zemí Evropské unie s 2% podílem na celkové průmyslové produkci EU28.

Mezi pět klíčových odvětví českého průmyslu patří z pohledu váhy výroba motorových vozidel, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba strojů a zařízení, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení.

Energetika

Výroba elektřiny brutto za IV. čtvrtletí 2018 vzrostla oproti stejnému období předchozího roku o 2,7%. Bylo vyrobeno celkem 24 TWh elektřiny brutto, to je o 631 GWh více než ve IV.čtvrtletí roku 2017 (údaje za IV. čtvrtletí 2017 z roční zprávy o provozu ES ČR 2017). Nejvíce vzrostla meziročně výroba elektřiny v prosinci o 8,6 %, zatímco v listopadu výroba meziročně klesla o 1,5 %. Největší meziroční změnu výroby elektřiny zaznamenaly vodní elektrárny, a to pokles o 41%.

Nejrozšířenější energií je elektřina. Využívá ji všech 4,3 miliónu českých domácností. Zemní plyn odebírá 62,9 % z nich. Největší objem energií spotřebují Češi na vytápění. Většina rodin vlastní počítač a pračku. Sušičky či klimatizace jsou ale výjimkou. Ohledně aut dáváme přednost benzinu. Vyplývá to z výsledků šetření Energo 2015.

Průměrná roční energetická náročnost českých domácností klesá, hlavně díky zateplení nebo výměně oken. Před dvaceti lety se pohybovala kolem 90 gigajoulů na byt. V roce 2015 dosáhla 65 gigajoulů. Struktura toho, čím Češi topí nebo ohřívají vodu, se ale mění. Zatímco v roce 1990 pocházela skoro polovina energií z tuhých paliv, nyní jde jen o 13 %.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek