Průmysl a energetika – statistický přehled

19. 4. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Průmyslovým odvětvím se rozumí soubor podnikatelských subjektů, které vyrábějí průmyslové výrobky s obdobným ekonomickým určením, při jejichž výrobě byly použity stejné nebo obdobné druhy surovin a materiálů nebo stejné technologické postupy. Do průmyslového odvětví se zahrnuje průmyslová činnost celého podnikatelského subjektu. Vyrábí-li podnikatelský subjekt výrobky patřící do několika odvětví, zařazuje se do toho odvětví, které kvantitativně převažuje.

Výkon průmyslu v posledních letech dosahuje svých maxim. Průmyslová produkce roste. Přibývá i nově uzavřených průmyslových zakázek a zvyšuje se objem tržeb.

Průmyslová produkce v roce 2016 meziročně vzrostla o 3,5 %. Překonala tak nejen průměr Evropské unie, ale i tuzemská historická maxima. Byla totiž bezmála o pětinu vyšší než v roce 2010 a o 60 % vyšší než v roce 2001.

Český průmysl dával na konci roku 2016 práci 1,25 miliónu zaměstnanců. V odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů přibylo oproti roku 2000 téměř 60 tisíc zaměstnanců, což znamenalo nárůst o více než 50 %.

Energetika

Nejrozšířenější energií je elektřina. Využívá ji všech 4,3 miliónu českých domácností. Zemní plyn odebírá 62,9 % z nich. Největší objem energií spotřebují Češi na vytápění. Většina rodin vlastní počítač a pračku. Sušičky či klimatizace jsou ale výjimkou. Ohledně aut dáváme přednost benzinu. Vyplývá to z výsledků šetření Energo 2015.

Průměrná roční energetická náročnost českých domácností klesá, hlavně díky zateplení nebo výměně oken. Před dvaceti lety se pohybovala kolem 90 gigajoulů na byt. V roce 2015 dosáhla 65 gigajoulů. Struktura toho, čím Češi topí nebo ohřívají vodu, se ale mění. Zatímco v roce 1990 pocházela skoro polovina energií z tuhých paliv, nyní jde jen o 13 %.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek