První ročník soutěže Inspirující projekt v oblasti společenské odpovědnosti

14. 6. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Společenská odpovědnost organizací, známá jako CSR, již dávno není výsadou jen velkých nadnárodních korporací a možná ani nikdy nebyla. Zjednodušeně se dá říci, že společenská odpovědnost znamená dobrovolné rozhodnutí organizací chovat se „slušně“. V zásadě se jedná o způsob uvažování, odpovědný způsob, který zohledňuje potřeby všech zúčastněných stran a zvažuje dopady svých činností na společnost jako celek.

Propagaci konceptu společenské odpovědnosti se v loňském roce mimo jiné věnovala také Hospodářská komora ČR. Ve středu zájmu stálo vyzdvižení tématu a jeho rozšíření nejen mezi členskou základnu komory, ale také mezi širokou veřejnost. Společenská odpovědnost pomalu přestává být neznámým pojmem. Přístupy organizací se zásadně mění a čím dál tím více se natáčejí ve směru udržitelného rozvoje. To s sebou přináší jedinečnou příležitost vzájemně se od sebe učit novým přístupům a být sami sobě inspirací.

Sekce kvality Hospodářské komory ČR, pracovní skupina pro společenskou odpovědnost, spustila na jaře loňského roku ocenění „Inspirující projekt v oblasti společenské odpovědnosti". Záměr byl prostý – shromáždit co největší počet projektů a počinů z oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Hledaly se takové projekty, které na jedné straně plní obchodní záměry organizace, na straně druhé však odrážejí potřeby zainteresovaných stran a podílejí se tak na tvorbě udržitelné budoucnosti.

CSR v roce 2017 je už tradiční součástí mnoha firem, a o to větší konkurenci v ní můžme čekat.

Posláním projektu bylo vyvolat zájem a dostat CSR do povědomí i těch organizací, které zatím vlastní zkušenosti se společenskou odpovědností nemají. Z historického hlediska nejranější formou učení je učení nápodobou. Principu nápodoby, respektive inspirace, bylo využito také v projektu Hospodářské komory ČR. Cílem nebylo ocenit počiny s největším finančním dopadem, naopak, smyslem bylo vybrat takové aktivity, které mohou vnuknout dalším organizacím jejich vlastní nápady. Nikdo není vítězem ani poraženým. Všechny přihlášené projekty jsou jedinečné a každý může být inspirací, bez ohledu na jejich rozsah.

Hodnoticí porota vybrala tři projekty, které ocenila jako Vítěze 2016 Inspirujícího projektu v oblasti společenské odpovědnosti. Každý z oceněných obdrží volnou vstupenku na předávání nejprestižnějšího ocenění za společenskou odpovědnost v ČR, Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, které proběhne v listopadu 2017 na Pražském hradě. Ostatní projekty naleznou své místo ve sborníku, který bude uveřejněn na oficiálních webových stránkách Sekce kvality při HK ČR a na stránkách ocenění (www.prinosy-csr.cz).

Inspirující projekty prvního ročníku

Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r. o. – „Spolupráce se školami a podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji“

Zájem o technické obory dlouhodobě upadá. Výrobce plastových dílů a výrobků pro medicínský průmysl Gerresheimer se rozhodl tento palčivý problém řešit. Položili si základní otázku, jak probudit zájem o technická studia. Odpovědí se nabízelo hned několik. V Gerresheimer zacílili nejen na žáky základních škol, ale pomocnou ruku podali také odbornému vzdělávání. Hlavní vlna podpory je soustředěna do kontinuální spolupráce se Středním odborným učilištěm v Domažlicích. Díky dlouhodobé kooperaci vznikly dva nové unikátní učební obory (Nástrojař a Strojní mechanik se zaměřením na vstřikování plastů). Pro oba obory poskytuje Gerresheimer stipendium a zázemí pro praktické vzdělávání.

Ve svém počínání v Gerresheimer nezapomněli ani na ty nejmenší. Se záměrem probudit kreativního ducha a touhu po poznávání financovala společnost vybavení stavebnicí MERKUR do osmi vybraných regionálních základních škol. A výsledek? V roce 2015 se kmenovými zaměstnanci firmy stalo prvních 10 absolventů oboru. Vroce 2016 pak dalších deset. Absolventi, kteří se rozhodli pro firmu po ukončení studia nepracovat, jsou jako kvalifikovaná pracovní síla připraveni pro vysokou poptávku okolního pracovního trhu. Projekt je dlouhodobou investicí doudržitelného rozvoje firmy.

Promens, a. s. – Zdravá firma

V každém podniku tvoří nejdůležitější složku jeho zaměstnanci a ve výrobním odvětví platí toto pravidlo ještě o něco více. Nespokojený zaměstnanec je nejzávažnější chorobou zdravé organizace. Ve Společnosti Promens, a. s., si toto moc dobře uvědomují. V rámci dlouhodobé strategie 2016-2020 realizuje výrobce velkoplošných plastových dílů projekt Zdravá firma. V organizaci jdou daleko za povinné  a zákonné normy, co se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Čtyři hlavní pilíře projektu tvoří prevence onemocnění a zdravý životní styl, pracovní prostředí, hygienické podmínky a informovanost a komunikace.

A jak vypadá projekt v praxi? Každoroční akce Týden zdraví a bezpečnosti, semináře a workshopy, sdílení „best practice", spolupráce s odborníky, motivační pohovory, firemní tělocvična, podpora regionálních aktivit s charitativním dopadem či technická přestavba pracoviště. To a ještě mnohem více nabízí vedení společnosti svým zaměstnancům. Všechny aktivity jsou v organizaci monitorovány a pravidelně vyhodnocovány. V Promens věří, že z dlouhodobého hlediska se úsilí vyplácí. Měřitelným výsledkem projektu je meziroční pokles nemocnosti o 2,1 %, snížení počtu úrazů vroce 2016 o 50 % v porovnání s rokem 2014. Sekundárním ukazatelem je pak míra fluktuace zaměstnanců pod 1,63 a pozitivní vliv projektu při náborových rozhovorech.

Prazdroj & COOP pro lepší život

Plzeňský Prazdroj se v rámci své odpovědné strategie věnuje řadě významných aktivit. Tři základní směry, kterými se Prazdroj orientuje, jsou podpora regionů, udržitelný rozvoj a odpovědná konzumace a propagace alkoholu. Prostřednictvím unikátního spojení Prazdroje se sítí prodejen spotřebních družstev COOP vznikl projekt na podporu venkova a života v obcích se zaměřením na obnovu památek místního významu a podporu dobrovolných hasičů. Prostřednictvím prodeje vybraných produktů zakoupených v prodejnách COOP věnoval Prazdroj 1 % z ceny do Fondu kulturního dědictví Nadace Via.

V druhé etapě putovala pomoc na účely podpory dobrovolných hasičů a jejich veřejně prospěšných aktivit v místních komunitách skrze prodej limitované edice Kozel Florián. Zde dokázal Prazdroj do svých aktivit zapojit také dodavatelský řetězec. Přínosy projektu jsou hned čtyři: týmová spolupráce uvnitř firmy, sektorová spolupráce korporace – družstvo – neziskový sektor, produkt přímo spojený se společensky odpovědnou aktivitou a v neposlední řadě dostal spotřebitel možnost svým nákupem podpořit dobrou věc.


Převzato z časopisu Komora, Sekce kvality HK ČR, Pracovní skupina pro společenskou odpovědnost.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek