Rakousko: Zahraniční obchod a investice

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Vídni (Rakousko)

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

Agregát / Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz 125,8 127,9 131,6 131,2 141,9
meziroční změna v % 1,8 1,7 2,7 -0,2 8,2
Dovoz 130,7 129,7 133,0 135,6 147,6
meziroční změna v % -1,0 -0,8 2,4 1,5 8,8
Přebytek/deficit bilance -4,9 -1,8 -1,4 -4,37 -5,7

Zdroj: Statistik Austria, údaje v mld. €

 

Vývoj zahraničního obchodu Rakouska v posledních 5 letech

Vývoj rakouského zahraničního obchodu mezi léty 2013-2017 zachycuje tabulka výše.  V r. 2017 rakouský zahraniční obchod oproti předchozímu roku zaznamenal významný nárůst jak na straně vývozů (+ 8.2 %), tak i dovozů (+ 8,8 %). Podle Statistik Austria dováželo Rakousko zboží v celkové hodnotě 147,62 mld. EUR a vyváželo zboží v celkové hodnotě 141,92 mld. EUR. Obchodní bilance vykázala v roce 2017 deficit ve výši -5,7 mld. EUR (-4,37 mld. EUR v roce 2016).

Vývozy do zámoří rostly s 9,5 % výrazněji, než do Evropy (7,9 %). Největší přírůstek na straně exportu zaznamenaly Francie (+32,3 %  - ovlivněno předevčím farmaceutickými výrobky) a Jižní Korea (+51,6 % - ovlivněno především vývozem osobních vozů). Obchod se zeměmi EU vykazoval růst, exporty do EU vzrostly o 8,6 % na 99,04 mld. EUR, importy z EU o 7,9 % na 104,6 mld. EUR. Také v roce 2018 se očekává růst objemu zahraničního obchodu.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska jsou země EU, jejichž podíl na objemu obchodu Rakouska činí cca 70,9 % (celkových dovozů), resp. 69,8 % (celkových vývozů). Dovozy zboží ze zemí EU se oproti r. 2016 dle předběžných údajů Statistik Austria zvýšily o 7,9 % na 104,6 mld. EUR. Vývozy zboží do zemí EU vzrostly v roce 2017 o 8,6 % na 99,04 mld. EUR.

 

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska bylo podle WKO i v roce 2017 Německo, s nímž bylo realizováno 36,8 % rakouských dovozů (54,3 mld EUR, +7,7 % oproti 2016) a 30,1% rakouských vývozů (42,77 mld. EUR, + 6,8 % oproti 2016).

Kromě Německa jsou nejvýznamějšími obchodními partnery na straně dovozu Itálie (6,1 %) a Česká republika (4,3 %).

Na straně vývozu jsou kromě Německa (30,1 %) nejdůležitějšími partnery v rámci EU Itálie (6,4 %), Francie (5 %) a ČR. ČR se ohledně vývozu v r. 2017 řadí s podílem 3,7 % na šesté místo (hned za Švýcarskem).

 

Nejdůležitější obchodní partneři Rakouska 2017 – VÝVOZ

Pozice

Země

Hodnota v mld. EUR

podíl v %

meziroční změna

1

Německo

42,77

30,1

+6,8

2

USA

9,66

6,8

+10,7

3

Itálie

9,09

6,4

+8,7

4

Francie

7,05

5

+32,3

5

Švýcarsko

7,00

4,9

-2,2

6

ČR

5,26

3,7

+9,9

7

Maďarsko

4,81

3,4

+9,9

8

Polsko

4,36

3,1

+11

9

Velká Británie

3,91

2,8

-4,8

10

Čína

3,69

2,6

+11,6

Zdroj: WKO

 

Nejdůležitější obchodní partneři Rakouska 2017 – DOVOZ

Pozice

Země

Hodnota v mld. EUR

podíl v %

meziroční změna

1

Německo

54,41

36,8

+7,7

2

Itálie

9,07

6,1

+8,1

3

Čína

8,49

5,8

+6,6

4

Švýcarsko

7,61

5,2

+7,3

5

ČR

6,35

4,3

+8,3

6

USA

5,81

3,9

+16,2

7

Nizozemsko

4,06

2,8

+16,6

8

Maďarsko

3,97

2,7

+12,9

9

Francie

3,97

2,7

+8,8

10

Polsko

3,80

2,6

+14,2

Zdroj: WKO

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dle předběžných údajů úřadu Statistik Austria se v r. 2017 podílely na rakouském zahraničním obchodu najmarkantněji čtyři skupiny výrobků. Nejvýznamnější skupina byla stejně jako v roce 2016 „Stroje a přepravní zařízení“ (SITC7) s podílem 35,68 % na dovozu a 39,9% na vývozu. Dovozy SITC7 meziročně vzrostly o +8,7% na 52,6 mld. EUR, vývozy SITC7 stouply o 7,7 % na 56,6 mld. EUR.

Na pozicích 2 až 4 byly „Tržní výrobky“ (SITC 6; dovoz: 30,9 mld. EUR, vývoz: 23,29 mld. EUR), „Chemikálie a příbuzné výrobky“ (SITC 5; dovoz: 19,83 mld. EUR, vývoz: 20,27 mld. EUR) a „Různé průmyslové výrobky“ (SITC8; dovoz: 15,84 mld. EUR, vývoz: 21,93 mld. EUR).

 

Komoditní struktura rakouského zahraničního obchodu SITC - 2017

SITC4

Druh zboží

Dovoz

Vývoz

Bilance

0

Potraviny a živa zvířata

9,72

7,98

- 1,73

 

1

Nápoje a tabák

0,86

2,33

+1,4

 

2

Surové materiály

5,89

4,48

-1,4

 

3

Minerální paliva

10,69

2,78

-7,91

 

4

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0,43

0,23

-0,2

 

5

Chemikálie a příbuzné výrobky

20,27

19,83

-0,4

 

6

Tržní výrobky tříděné podle materiálu

23,29

30,90

+7,6

 

7

Stroje a přepravní zařízení

52,66

56,63

+3,9

8

Různé průmyslové výrobky

21,93

15,83

-6,0

9

Komodity a předměty nezatříděné

1,83

0,88

-0,9

  Celkem

147,61

141,91

-5,7

Hodnoty v mld. EUR

Zdroj: WKO, předběžné hodnoty za celý rok 2017

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Rakousku nejsou žádná svobodná celní pásma. Tzv. Zollausschlußgebiete přestaly existovat prakticky se vstupem Rakouska do EU v roce 1995.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odliv rakouských investic do zahraničí (FDI v zahraničí)

V roce 2017 činil celkový stav přímých investic Rakouska v zahraničí podle předběžných údajů Rakouské Národní banky 201 mld. EUR (2016: 190 mld. EUR). Nejvýznamnějšími cílovými destinacemi rakouských FDI byly v roce 2017 země EU-28 (141 mld. EUR, 2016: 131 mld. EUR), mezi nimiž největšími příjemci byly Nizozemí (29,8 mld. EUR), Německo (26,9 mld. EUR) a Česká republika (14,4, mld. EUR), čímž zároveň potvrzuje první pozici mezi zeměmi SVE. Mimo evropský prostor byli největšími příjemci rakouských FDI USA (9,3 mld EU), SAE (4,9 mld. EUR) a Čína (3,35 mld. EUR).

 

Odvětvová struktura aktivních investic

Největší podíl rakouských FDI připadá na finanční sektor a pojišťovnictví (71,7 mld. EUR), na hospodářské, vědecké a technické služby (33,9 mld. EUR) a na obchod (26 mld. EUR). Nejvýznamnějším výrobním odvětvím, do něhož směřovalo nejvíce rakouských FDI, byl chemický průmysl (11,8 mld. EUR), od farmacie přes výrobu pryže a plastů až po petrochemii. Poměrně významné byly i investice do zemědělství a hornictví (8 mld. EUR) a dřevozpracujícího průmyslu, papírenství a tiskáren (5,4 mld. EUR). 

 

Příliv zahraničních investic (FDI v Rakousku)

Celkový stav pasivních investic (FDI v Rakousku) dosáhl v roce 2017 podle předběžných údajů Rakouské Národní banky 155 mld. EUR (2016: 140 mld. EUR). Z EU-28 bylo v Rakousku ke konci roku 2017 investováno 84,9 mld. EUR, při čemž největšími investory byly Německo (44,4 mld. EUR) a Itálie (10,6 mld. EUR), na pozici třetí je Nizozemsko (7 mld. EUR) Stav českých FDI v Rakousku činil v r. 2017 236 mil. EUR (2016: 196 mil. EUR). Z dalších evropských zemí je s velkým odstupem nejvýznamnější investor Rusko (27 mld. EUR). Pozici největšího mimoevropského investora v Rakousku zaujímají Spojené státy (11,5 mld. EUR), SAE (3,5 mld. EUR), Kanada (3,4 mld. EUR) a Hong Kong (2,6 mld. EUR) .

Do stavu pasivních investic v Rakousku se také promítá skutečnost, že v Rakousku má své sídlo okolo 1.000 mezinárodních společností (Siemens, Hewlett Packard, Henkel, aj.), které odsud řídí své aktivity ve střední a východní Evropě.

 

Odvětvová struktura pasivních PZI

Zahraniční investoři vložili podle předběžných údajů za rok 2017 svůj kapitál především do odvětví hospodářských, vědeckých a technických služeb (stav investic: 82,8 mld.  EUR), do finančnictví a pojišt’ovnictví (21,8 mld.  EUR) a do obchodu (19,3 mld. EUR). V sektoru výroby zboží je nejvýznamnější chemický průmysl (včetně výroby pryže a plastů) - příslušný stav investic zahraničních investorů v Rakousku činil v roce 2017 4,7 mld. EUR. Výrazné zvýšení oproti 2016  zaznamenalo odvětví Byty a pozemky/zprostředkování nemovitostí s hodnotou 5,3 mld. EUR (2016: 3,3 mld. EUR).

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraničním firmám a investorům pomáhá při vstupu na zdejší trh agentura Austrian Business Agency (ABA, www.aba.gv.at), jejímž základním úkolem je radit zahraničním investorům ve všech otázkách týkajících se vstupu na rakouský trh. ABA jako pět důvodů proč investovat v Rakousku uvádí vysokou stabilitu, vysokou kvalifikaci a motivaci pracovní síly, pouze 25% korporátní daň bez dalších daňových zatížení, výrazné pobídky v R&D sektoru a ideální lokalitu.

V důležitých otázkách podnikání poskytuje ABA investorům servis „šitý" na míru, a to především při vyhledání lokality, v otázkách pracovního a daňového práva, ohledně subdodavatelských příležitostí, orientace v hospodářských branžích nebo nákladových faktorů. Dále zahrnuje servis agentury ABA podporu při jednání s úřady, poradenství ohledně možností různých podpor a možností financování od finančních investic nebo investic do nemovitostí až po vyhledávání rakouských podílníků. ABA poskytuje i následné služby po realizaci projektu, napři při reinvestování.

Pro české firmy může být také výhodné se na agenturu ABA obrátit. První informace poskytuje agentura investorům bezplatně.

Vedoucí projektů pro oblast střední a východní Evropy je paní Birgit Reiter - Braunwieser,
tel.: +431/5885852,
fax: +431/5888659,
E-mail: b.reiter-braunwieser@aba.gv.at

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: