Řecko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Athénách (Řecko)

Obsah neuveden.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna

Vývoz do GR

Dovoz z GR

Obrat

Saldo

 

 

mil. €

poř.

mezir.

%

mil. €

poř.

mezir.

%

mil. €

poř.

mezir.

%

mil. €

2013

216,8

44.

-1,3

160,1

50.

+22,8

376,9

49.

+7,7

56,7

2014

245,8

45.

+13,4

192,3

50. 

+20,1

438,1

47.

+16,2

53,5

2015

279,6

41.

+13,8

204,3

50.

+6,2

483,9

47.

+10,5

73,4

2016

306,2

39.

+9,2

207,2

47.

+1,7

513,4

44.

+6,0

98,9

2017

341,3

39.

+11,5

239,1

48.

+15,4

580,5

45.

+13,1

102,2

 Zdroj: ČSÚ, MPaO

 

Vývoz po silném propadu v letech 2012-13 od r. 2014 znovu stoupá, v r. 2017 vzrostl o 11,5 %. Jeho objem se blíží k rekordním hodnotám (359 mil. € v r. 2008).

Dovoz v r. 2017 rovněž vzrostl, což kopíruje celkovou tendenci řeckého vývozu.

Obrat vzájemného obchodu byl v r. 2017 nejvyšší historii, i když v celkovém srovnání řadí Řecko mezi obchodními partnery až na 45. místo.

Saldo bylo o 3,3 mil. € vyšší, než v r. 2016, zatím však zůstalo za rekordními hodnotami (227 mil. € v r. 2008).

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Řecka

2016

2017

17/16

Třída SITC

Hodnota (mil. €)

Podíl

(%)

Hodnota (mil. €)

Podíl

(%)

(%)

0 - Potraviny a živá zvířata

29,50

9,6

28,14

8,2

-4,6

1 - Nápoje a tabák

13,10

4,3

13,64

4,0

+4,1

2 - Suroviny nepoživatelné

1,94

0,6

2,18

0,6

+12,4

3 - Minerální paliva a oleje

0,12

0,0

0,25

0,1

+108,3

4 - Živočišné a rostlinné oleje

0,21

0,1

0,88

0,3

+319,0

5 - Chemikálie

39,17

12,8

52,25

15,3

+33,4

6 – Tržní výrobky dle materiálu

34,80

11,5

37,31

10,9

+7,2

7 - Stroje a přepravní zařízení

143,78

47,2

155,86

45,7

+8,4

8 - Různé průmyslové zboží

43,26

13,7

50,40

14,8

+16,5

9 - Zboží neklasifikované

0,31

0,1

0,41

0,1

+32,2

Celkem

306,16

100,0

341,32

100,0

+11,5

Zdroj: ČSÚ, MPO

 

Ve vývozu tradičně vedou stroje a dopravní prostředky (SITC7, okolo 50 %), následují průmyslové spotřební zboží (SITC8, okolo 15 %), chemikálie (SITC5), tržní výrobky dle materiálu (SITC6) a potraviny a živá zvířata (SITC0).

 

Hlavní vývozní komodity v r. 2017:

 

1. silniční vozidla (SITC78 68,79 mil. €, 20 % vývozu)

2. kancelářské stroje a stroje na zpracování dat (SITC75 28,91 mil. €, 8,5 %)

3. různé spotřební výrobky (SITC89 28,45, 8,3 %)

4. silice, lonné látky, leštící a čistící přípravky (SITC55 23,23, 6,8%)

5. zařízení pro telekomunikace, záznam a reprodukci zvuku (SITC76 18,6 mil. €, 5,4 %)

 

 

Vývoz do Řecka

2017

mil.€

17/16

%

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

65,16

+31,9

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

25,32

+18,5

894

Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní

18,72

+14,8

554

Mýdla, přípravky čistící a leštící

15,73

+161,3

764

Zařízení telekom., přísluš. přístojů pro zázn.,reprod.zvuku,obrazu

14,88

-30,4

034

Ryby čerstvé (živé, zabité), chlazené nebo zmrazené

14,54

-22,2

598

Výrobky chemické různé jn.

8,80

+15,3

741

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn.

8,29

+21,7

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

7,79

-1,4

553

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

7,37

+12,2

122

Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové

6,92

+28,4

625

Pneumatiky pryžové a duše

6,33

-11,2

111

Nápoje nealkoholické jn.

5,23

-15,4

641

Papír a lepenka

4,67

+15,9

 

Celkem

341,32

 +11,5

Zdroj: ČSÚ

 

Hlavní českou vývozní komoditou jsou osobní automobily (19 %), jejichž vývoz během krize klesal vzhledem k poklesu prodeje osobních automobilů na řeckém trhu, od r. 2016 však opět roste.

Stabilní je zájem o zařízení k automatizovanému zpracování dat a periferních jednotek a zařízení telekomunikační, příslušenství pro záznam a své místo si drží vývoz kočárků, hraček a sportovních potřeb. Vývoz zařízení k automatizovanému zpracování dat a periferních jednotek však stejně jako v loňském roce výrazně poklesl.

V posledních letech roste vývoz zpracovaného tabáku včetně jeho náhražek.

 

Dovoz z Řecka

2016

2017

17/16

Třída SITC

Hodnota (mil. €)

Podíl

(%)

Hodnota (mil. €)

Podíl

(%)

(%)

0 - Potraviny a živá zvířata

40,44

19,6

36,98

15,5

-8,6

1 - Nápoje a tabák

18,68

9,0

33,22

13,9

+77,8

2 - Suroviny nepoživatelné

2,17

1,1

2,32

1,0

+6,9

3 - Minerální paliva a oleje

0,08

0,0

0,09

0,0

+12,5

4 - Živočišné a rostlinné oleje

4,95

2,4

3,12

1,3

-37,0

5 - Chemikálie

55,88

27,0

61,27

25,6

+9,6

6 - Tržní výrobky dle materiálu

47,96

23,1

57,18

23,9

+19,2

7 - Stroje a přepravní zařízení

24,95

12,1

31,81

13,3

27,5

8 - Různé průmyslové zboží

11,59

5,5

12,55

5,2

+8,3

9 - Zboží neklasifikované

0,51

0,2

0,61

0,3

+50,0

Celkem

207,21

100,0

239,14

100,0

+15,4

Zdroj: ČSÚ, MPO

 

V dovozu tradičně vedou průmyslové výrobky dle suroviny (SITC6, okolo 25 %) , chemikálie (SITC5, okolo 26 %) , potraviny a živá zvířata (SITC0) a v posledních letech i stroje a dopravní prostředky (SITC7). Výrazně vzrostl dovoz nápojů a tabáku (SITC1).

Hlavní dovozní komodity v r. 2017:

 

1. léčiva a farmaceutické výrobky (SITC54 44,67 mil. €, 18,7 %)

2. neželezné kovy (SITC68 43,87 mil. €, 18,3 %)

3. zelenina a ovoce (SITC05 29,17 mil. €, 12,2 %)

4. tabák a tabákové výrobky (SITC12 24,3 mil. €, 10,2%)

5. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (SITC77 21,04 mil. €, 8,8 %)

 

 

Dovoz z Řecka

2017

mil.€

17/16

%

542

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

43,65

+11,2

684

Hliník

37,37

+30,3

122

Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové

21,25

+284,3

057

Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené

15,55

-12,4

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

13,03

+11,5

112

Nápoje alkoholické

8,75

+15,6

553

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

7,22

+46,7

682

Měď

6,24

-35,3

054

Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, hlízy aj.

5,35

-38,2

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

5,33

+12,0

728

Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly

4,35

+227,1

058

Ovoce konzervované a výrobky ovocné (ne šťávy)

4,30

+20,1

121

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

3,01

-44,8

421

Tuky, oleje nevysychavé rostlinné "vláčné" surové ap.

2,84

-38,5

 

Celkem

239,14

+15,4

 Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet

vzájemné PB

(mil. Kč)

2015

2016

2017

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Příjmy

Výdaje

Saldo

Příjmy

Výdaje

Saldo

Celkem

9.010

8.051

-959

8.656

8.419

-237

9.519

11.419

1.900

Zboží

4.083

5.859

1.776

4.304

6.325

2.020

4.805

6.947

2.142

Služby

4.597

1.860

-2.737

4.024

1.735

-2.289

4.388

1.763

-2.626

- cestovní ruch

1.179

2.949

-1.770

1.111

3.004

-1.893

1.111

3.146

-2.035

- doprava

440

568

-128

377

380

-3

398

413

-15

Prvotní důchody

50

273

223

41

296

256

27

2.646

2619

Druhot. důchody

281

60

-221

286

63

-223

299

65

-234

Zdroj: ČNB-Běžný účet PB v teritoriálním členění

 

Vzájemná platební bilance byla pro ČR dlouhodobě deficitní. Přebytek z vývozu zboží totiž pohltí schodek bilance služeb ovlivněný pro ČR deficitní bilancí cestovního ruchu (každoročně navštěvuje Řecko zhruba půl milionu českých turistů, zatímco jen zhru 50 tis. směřuje do ČR). V r. 2017 byla však platební bilance poprvé výrazně přebytková díky pozitivní bilanci primárních důchodů.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

PZI ČR v GR

Základní kapitál investovaný v GR činil v r. 2014 celkem 815 mil. €, v r. 2015 vzrostl na 836,1 mil. € a v r. 2016 zůstal beze změny.

Nejvýznamnější PZI s českou účastí je investice česko-řeckého kapitálového fondu Emma Delta Hellenic Holdings Ltd., který v r. 2013 odkoupil podílu 33% řecké sázkové a loterijní společnosti OPAP S.A. a následně jeho prostřednictvím OPAP Investments Ltd. získal společnost pro provozování dostihů  a sázek (622 mil.€ hotově + 30 mil. € v 10 ročních splátkách). 

PZI GR v ČR

Základní kapitál investovaný v ČR činil v  r. 2015 8 mil. €. V r. 2016 zůstala jeho výše beze změny.

Nejvýznamnějšími PZI s řeckou účastí jsou:

University of New York in Prague (GR investor New York College, školství, 100 %)

MAILLIS s.r.o. (GR investor M.J. Maillis S.A., balící materiál a zařízení, 100 %)

ELECTRA TRADE s.r.o. (GR investor Vassilias S.A., malé domácí spotřebiče, 100 %)

ALASIA s.r.o. (GR investor Ploumbis Family, konsultant a real estate, 60 %)

ATTRATIVO ČR s.r.o. (GR investor ATTRATIVO S.A., oděvy, 100 %)

Zdroj: EnterpiseGreece, ČNB-Běžný účet PB

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

1. Dohoda o vypořádání finančních otázek mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím řeckým (Praha, 22.7.1964)

2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě (Athény, 6.6.1977, č. 117/1979 Sb.) a Protokol z r. 1992

3. Dlouhodobý program rozvoje hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou (Praha, 4.7.1984)

4. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou  republikou a Helénskou republikou a Protokol z r. 1993 (Praha, 4.7.1984)

5. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Athény, 23.10.1986, č. 98/1989 Sb.)

6. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států (Praha, 15.5.1991, č. 228/1996 Sb.)

7. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha , 3.6.1991, č. 102/1993 Sb.)

8. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci (Athény, 25.5.2000, č. 60/2002 Sb. m. s.)

9. Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství (Praha, 16.11.2000, č. 90/2004 Sb. m. s.)

10. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Athény, 22.11.2006)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 agenda bilaterální rozvojové spolupráce s Řeckem zanikla.

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) 

 

 

 

 

 

údaje v mil. USD 

2012

2013

2014

2015

15/14 (%)

Bilaterální

107,3

43,6

46,1

71,9

+56,0

Multilaterální

220,1

195,5

201,3

166,8

-17,1

Celkem

327,4

239,1

247,4

238,7

-3,5

Zdroj: MZV GR-International Development Cooperation Dept. YDAS

 

Řecko poskytlo v r. 2015 (poslední disponibilní údaj) na oficiální zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) 238,7 mil. USD, tj. 0,12 % HNP. V důsledku hospodářské krize ZRS od r. 2009 postupně klesá (maximum 600 mil. USD v r. 2008).

 

Bilaterální ZRS:

Geografické členění: 8,5 % Evropa, 3,1 % Afrika, 4,8 % Asie a 83,2 % ostatní včetně pomoci uprchlíkům v GR).

Hlavní příjemci: Ukrajina (1,95 %), Albánie (1,59 mil. USD), Palestinská samospráva (0,71 mil. USD), Lidová republika Kongo (0,60 mil. USD), Sýrie (0,59 mil USD), Egypt (0,49 mil. USD), Írán (0,49), Turecko (0,46), Moldavsko (0,44), Bělorusko (0,36) a Srbsko (0,33), které patří do skupiny 18 prioritních zemí Řecka poskytované ZRS.

Účelového zaměření: 59,43 mil. USD vynaloženo na migraci v zemích určení, 9,86 mil. USD stipendia pro studenty z rozvojových zemí na řeckých univerzitách, 1,25 mil. USD expertní a technická pomoc, programy ZRS a přes mezinárodní organizace 1,26 mil. USD.

 

Multilaterální ZRS:

Z částky 166,8 mil. USD bylo 157,9 mil. USD distribuováno prostřednictvím EU programů jako příspěvek do rozpočtu EU (65 %) a na rozvojovou spolupráci (35 %), 7,64 mil. USD prostřednictvím programů OSN (UNESCO, UNIDO, UNEP, FAO atd.) a 1,27 mil. USD prostřednictvím dalších mezinárodních organizací (zejm. CIHEAM, ISTA).

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: