Řecko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 7. 2019

Obsah neuveden.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna

Vývoz do Řecka

Dovoz z Řecka

Obrat

Saldo

 

mil. €

poř.

mezir. %

mil. €

poř.

mezir. %

mil. €

poř.

mezir. %

mil. €

2014

245,8

45.

+13,4

192,3

50. 

+20,1

438,1

47.

+16,2

53,5

2015

279,6

41.

+13,8

204,3

50.

+6,2

483,9

47.

+10,5

73,4

2016

306,2

39.

+9,2

207,2

47.

+1,7

513,4

44.

+6,0

98,9

2017

345,1

39.

+12,7

237,4

48.

+14,6

582,5

45.

+13,5

107,8

2018

420,1

36.

+21,7

242,2

48.

+2,0

662,3

44.

+13,7

177,9

 Zdroj: ČSÚ, MPaO

Vývoz po silném propadu v letech 2012-13 od r. 2014 znovu stoupá, v r. 2018 vzrostl o 21,7 %. Jeho objem překročil dosavadní rekord (359 mil. € v r. 2008).
Dovoz v r. 2018 rovněž vzrostl, avšak pomaleji, což kopíruje celkovou tendenci řeckého vývozu.
Obrat vzájemného obchodu byl v r. 2018 nejvyšší historii, i když v celkovém srovnání řadí Řecko mezi obchodními partnery až na 44. místo.
Saldo bylo o 70 mil. € vyšší, než v r. 2017, zatím však zůstalo za rekordními hodnotami (227 mil. € v r. 2008).

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz do Řecka

2018

 

2017

 

18/17

Třída SITC

Hodnota (mil. €)

Podíl (%)

Hodnota (mil. €)

Podíl (%)

(%)

0 - Potraviny a živá zvířata

21,28

5,1

28,07

8,1

-24,2

1 - Nápoje a tabák

27,12

6,5

13,63

3,9

+99,0

2 - Suroviny nepoživatelné

3,10

0,7

2,18

0,6

+42,2

3 - Minerální paliva a oleje

0,09

0,0

0,24

0,1

-62,5

4 - Živočišné a rostlinné oleje

0,03

0,0

0,88

0,3

-96,6

5 - Chemikálie

49,39

11,8

52,10

15,1

-5,2

6 – Tržní výrobky dle materiálu

39,10

9,3

37,21

10,8

+5,1

7 - Stroje a přepravní zařízení

222,77

53,0

156,00

45,2

+42,8

8 - Různé průmyslové zboží

56,66

13,5

50,36

14,6

+12,5

9 - Zboží neklasifikované

0,57

0,1

0,41

0,1

+39,0

Celkem

420,11

100,0

345,09

100,0

+21,7

Zdroj: ČSÚ, MPO

Ve vývozu tradičně vedou stroje a dopravní prostředky (SITC7, okolo 50 %), následují průmyslové spotřební zboží (SITC8, okolo 15 %), chemikálie (SITC5) a tržní výrobky dle materiálu (SITC6).

Hlavní vývozní komodity v r. 2018:

 1. silniční vozidla (SITC78 94,28 mil. €, 22 % vývozu, meziročně +37 %)
 2. zařízení pro telekomunikace, záznam a reprodukci zvuku (SITC76 49,63 mil. €, 12 %, +167 %)
 3. různé spotřební výrobky (SITC89 37,93 mil. €, 9 %, +33 %)
 4. kancelářské stroje a zařízení na automat. zpracování dat (SITC75 35,88 mil. €, 8,5 %, +24 %)
 5. tabák a tabákové výrobky (SITC12 23,95 mil. €, 5,7 %, +246 %)

   

Vývoz do Řecka

2018 (mil. €)

18/17 (%)

781

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

90,45

+38,7

764

Zařízení telekom., přísluš. přístojů pro zázn.,reprod. zvuku,obrazu

43,87

+194,4

752

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní

33,21

+30,8

894

Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní

27,51

+46,9

122

Tabák zpracovaný, obsahující i tabák. Náhražky

23,95

+246,3

741

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn.

11,69

+41,1

554

Mýdla, přípravky čistící a leštící

11,54

-26,6

553

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

9,38

+27,3

778

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.)

8,11

+3,7

625

Pneumetiky pryžové a duše

6,21

-0,2

 

Celkem

420,11

 +21,7

Zdroj: ČSÚ

Hlavní českou vývozní komoditou jsou osobní automobily (21 %), jejichž vývoz po překonání krize od r. 2016 vytrvale roste. Stabilní je zájem o zařízení k automatizovanému zpracování dat a periferních jednotek a zařízení telekomunikační, příslušenství pro záznam a své místo si drží vývoz kočárků, hraček a sportovních potřeb. Rostoucí tendenci má vývoz zpracovaného tabáku včetně jeho náhražek.

Dovoz z Řecka

2018

 

2017

 

18/17

Třída SITC

Hodnota (mil. €)

Podíl (%)

Hodnota (mil. €)

Podíl (%)

(%)

0 - Potraviny a živá zvířata

45,85

18,9

37,87

16,0

+21,1

1 - Nápoje a tabák

14,79

6,1

33,20

14,0

-55,5

2 - Suroviny nepoživatelné

2,97

1,2

2,29

1,0

+29,6

3 - Minerální paliva a oleje

0,00

0,0

0,09

0,0

-0,09

4 - Živočišné a rostlinné oleje

3,72

1,5

3,11

1,3

+19,5

5 - Chemikálie

66,73

27,6

58,44

24,6

+14,2

6 - Tržní výrobky dle materiálu

66,71

27,5

57,37

24,2

+15,3

7 - Stroje a přepravní zařízení

25,96

10,7

31,78

13,4

-19,2

8 - Různé průmyslové zboží

15,63

6,5

12,60

5,3

+24,1

9 - Zboží neklasifikované

0,63

0,3

0,61

0,3

+4,0

Celkem

242,18

100,0

237,37

100,0

+2,0

Zdroj: ČSÚ, MPO

V dovozu tradičně vedou průmyslové výrobky dle suroviny (SITC6) a chemikálie (SITC5), které reprezentují celkem více něž polovinu dovozu. Následují potraviny a živá zvířata (SITC0) a v posledních letech i stroje a dopravní prostředky (SITC7).

Hlavní dovozní komodity v r. 2018:

 1. neželezné kovy (SITC68 52,14 mil. €, 21,5 % dovozu, meziročnš +18,1 %)
 2. léčiva a farmaceutické výrobky (SITC54 49,28 mil. €, 20,3 % dovozu, +10 %)
 3. zelenina a ovoce (SITC05 36,52 mil. €, 15 % dovozu, +21 %)
 4. elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (SITC77 18,98 mil. €, 7,8 % dovozu, -10%)
 5. nápoje (SITC11 9,56 mil. €, 4 % dovozu, +7,4 %)  

 

Dovoz z Řecka

2018 (mil.€)

18/17 (%)

542

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

47,24

+2,2

684

Hliník

45,13

+21,2

057

Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené

21,31

+26,3

772

Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

13,58

+4,3

112

Nápoje alkoholické

9,40

+7,4

682

Měď

6,47

+1,4

054

Zelenina čerstvá, chlazená, zmrazená ap., kořeny, hlízy aj.

5,98

+11,2

058

Ovoce konzervované a výrobky ovocné (ne šťávy)

5,18

+19,9

553

Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)

4,53

+0,2

421

Tuky, oleje nevysychavé rostlinné "vláčné" surové ap.

3,44

+20,8

 

Celkem

242,18

+2,0

 Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná platební bilance (mil. Kč)

2014

2015

2016

2017

2018

Běžný účet ČR

-598

-959

-237

-323

+20

Zboží

+715

+1.776

+2.020

+2.189

+2.864

Služby

-1.372

-2.737

-2.289

-2.683

-2.981

- cestovní ruch

-1.135

-1.770

-1.893

-2.074

-2.174

- doprava

-170

-128

-3

-11

-27

Prvotní a druhotné důchody

+59

+2

+32

+170

+137

Zdroj: ČNB-Běžný účet PB v teritoriálním členění   Vysvětlivky: (+)přebytek/(-)schodek ČR

Vzájemná platební bilance byla pro ČR dlouhodobě deficitní. Přebytek z vývozu zboží totiž pohltí schodek bilance služeb ovlivněný pro ČR deficitní bilancí cestovního ruchu (každoročně navštěvuje Řecko zhruba půl milionu českých turistů, zatímco jen cca 50 tis. směřuje do ČR). V r. 2018 byla platební bilance přebytková díky pozitivní bilanci primárních důchodů.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

PZI ČR v GR (mil. Kč)

2014

2015

2016

2017

2018

Základní kapitál

22.596,8

22.596,8

22.596,8

35,9

NA

Reinvestovaný zisk

0,0

0,0

0,0

-15,1

NA

Ostatní kapitál

0,0

0,0

0,0

60,1

NA

Celkem

22,596,8

22,596,8

22,596,8

80,9

NA

Zdroj: ČNB https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=/shared/PZI_WEB/WEB_PZI

Nejvýznamnější PZI s českou účastí je investice česko-řeckého kapitálového fondu Emma Delta Hellenic Holdings Ltd., který v r. 2013 odkoupil podílu 33% řecké sázkové a loterijní společnosti OPAP S.A. a následně jeho prostřednictvím OPAP Investments Ltd. získal společnost pro provozování dostihů  a sázek (622 mil.€ hotově + 30 mil. € v 10 ročních splátkách).

PZI GR v ČR (mil. Kč)

2014

2015

2016

2017

2018

Základní kapitál

193,2

216,2

215,3

97,3

NA

Reinvestovaný zisk

0,0

0,0

0,0

0,0

NA

Ostatní kapitál

-28,1

33,5

-63,4

-185,9

NA

Celkem

-40,6

31,3

-73,3

-88,6

NA

Zdroj: ČNB https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=/shared/PZI_WEB/WEB_PZI

Nejvýznamnějšími PZI v ČR s řeckou účastí jsou:

University of New York in Prague (GR investor New York College, školství, 100 %)
MAILLIS s.r.o. (GR investor M.J. Maillis S.A., balící materiál a zařízení, 100 %)
ELECTRA TRADE s.r.o. (GR investor Vassilias S.A., malé domácí spotřebiče, 100 %)
ALASIA s.r.o. (GR investor Ploumbis Family, konsultant a real estate, 60 %)
ATTRATIVO ČR s.r.o. (GR investor ATTRATIVO S.A., oděvy, 100 %)

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 1. Dohoda o vypořádání finančních otázek mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím řeckým (Praha, 22.7.1964)
 2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě (Athény, 6.6.1977, č. 117/1979 Sb.) a Protokol z r. 1992
 3. Dlouhodobý program rozvoje hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou (Praha, 4.7.1984)
 4. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Helénskou republikou a Protokol z r. 1993 (Praha, 4.7.1984)
 5. Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Athény, 23.10.1986, č. 98/1989 Sb.)
 6. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států (Praha, 15.5.1991, č. 228/1996 Sb.)
 7. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Praha , 3.6.1991, č. 102/1993 Sb.)
 8. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci (Athény, 25.5.2000, č. 60/2002 Sb. m. s.)
 9. Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství (Praha, 16.11.2000, č. 90/2004 Sb. m. s.)
 10. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Athény, 22.11.2006)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. 5. 2004 agenda bilaterální rozvojové spolupráce s Řeckem zanikla.

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) 

 

 

 

 

 

údaje v mil. USD 

2014

2015

2016

2017

17/16 (%)

Bilaterální

46,1

71,9

159

85

-46,5

Multilaterální

220,1

195,5

209

229

+9,6

Celkem

327,4

239,1

369,0

314,0

-14,9

Zdroj: MZV GR-International Development Cooperation Dept. YDAS

Řecko poskytlo v r. 2017 (poslední disponibilní údaj) na oficiální zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) 314 mil. USD, tj. 0,16 % HNP. V důsledku hospodářské krize ZRS od r. 2009 postupně klesá (maximum 600 mil. USD v r. 2008).

Bilaterální ZRS:
Geografické členění (mil. USD/%): Evropa -14,3/17%, Afrika - 0,9/1%, Asie - 0,9/1%, Amerika - 0,15/0,2% a rozvojové země včetně pomoci uprchlíkům v GR - 68,4/80%.
Hlavní příjemci (mil. USD): Turecko (12,7), Albánie (1), Sýrie (0,35), Egypt (0,3), Západní břeh a Gaza (0,2), Srbsko (0,2) Ukrajina (0,2)

Účelové zaměření: 68 mil. USD bylo vynaloženo na migraci v zemích určení, 13 mil. USD na expertní a technickou pomoc, a programy ZRS přes mezinárodní organizace a 2,2 mil. na stipendia pro studenty z rozvojových zemí na řeckých univerzitách.

Multilaterální ZRS:
Z částky 229 mil. USD bylo 191 mil. USD distribuováno prostřednictvím EU programů jako příspěvek do rozpočtu EU (83,4 %) včetně 68 mil. USD do Evropského rozvojového fondu EDF. Dále bylo 14 mil. USD určeno na programy OSN (UNESCO, UNIDO, UNEP, FAO atd.), 16 mil. pro Světovou rozvojovou asociaci World Bank a 8 mil. UDS pro další mezinárodní organizace (zejm. CIHEAM, ISTA).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: