Řecko: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Athénách (Řecko)

Obsah neuveden.

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Řecku trvale působí národní zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu. Od r. 2010 zde působí zvláštní expertní skupina pod vedením EK a za účasti některých ČS EU, která původně poskytovala řecké vládě technickou pomoc při přípravě a realizaci vybraných úkolů fiskální konsolidace, strukturálních reforem a privatizace (tzv. Task Force for Greece), v r. 2015 byla v rámci reorganizace EK začleněna do pevné struktury EK "Structural Reform Support Service" a pokračuje v předchozí činnosti, od r. 2016 vypomáhá také při řešení migračního problému a relokaci. Činnost řeckého týmu je financována z prostředků strukturálních fondů vyčleněných pro Řecko v rámci Plánu na technickou spolupráci.

V Řecku dále působí v souvislosti s řešením migrační krize také agentury FRONTEX, EASO a Europol.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna s EU

 

 

 

 

 

 

údaje v mld. € 

2013

2014

2015

2016

2017

17/16 (%)

Dovoz z EU

22,13

23,31

23,09

24,21

26,13

+7,9

Vývoz do EU  

12,82

13,10

14,02

14,33

15,49

+8,1

Obrat

34,95

36,41

37,11

38,54

41,62

+3,3

Zdroj: Řecký statistický úřad

Čisté PZI 

 

 

 

 

 

 

údaje v mld. € 

2013

2014

2015

2016/*

2017/*

17/16 (%)

EU do GR

999

571

532

2.022

2.517

+24,5

PZI do GR celkem

2.122

2.022

1.143

2.820

3.697

+31,1

GR do EU

-826

1 316

646

350

102

-70,9

PZI z GR celkem

-592

2.273

1.422

-1.337

602

+288

Zdroj: Řecká centrální bankaVysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

 

Služby (turistika, doprava)

V oblasti cestovního ruchu reprezentují země EU zhruba 60 % návštěvníků Řecka. Údaje o podílu zemí EU na dopravních službách nejsou k dispozici.

Zdroj: Greek Tourism Confederation (SETE)

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Řecko plně využívá všechny formy financování ze strukturálních a investičních fondů EU.

Na rozpočtové období 2014-20 bylo Řecku alokováno celkem 20,4 mld. eur:

  • Zemědělský fond rozvoje venkova 4,7 mld. eur (23,1 %)
  • Fond regionálního rozvoje 8,2 mld. eur (40,1 %)
  • Sociální fond 3,7 mld. eur (18,1 %)
  • Kohezní fond 3,2 mld. eur (15,9 %)

Jednotlivé operační programy:

Ochrana životního prostředí: 4,3 mld. eur

Konkurenceschopnost 2,5 mld. eur

Dopravní a energetická infrastruktura 2,5 ml. eur

Obnovitelné zdroje energie 2,2 mld. eur

Zaměstnanost 1,8 mld. eur

Sociální začlenění 1,5 mld. eur

Vzdělávání 1,3 mld. eur

Prevenci před klimatickými změnami 1,3 mld. eur

Výzkum a vývoj 1,2 mld. eur

IT 0,8 mld. eur

Technická pomoc 0,8 mld. eur

Veřejná správa 0,3 mld. eur

(více viz web Evropské komise)

 

Prakticky všechny významné investiční projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. V důsledku zařazení do reformního programu fiskální konsolidace získalo Řecko výjimku, na základě které činí výše národního podílu pouze 5 % rozpočtu a z prostředků EU fondů mohou být profinancovány i provozní náklady projektu. V současné době jsou s ohledem na ekonomickou situaci Řecka vybrané projekty financovány z prostředků EU plně.

Řecko čerpá prostředky také z EU fondů spojené s migrační a azylovou politikou, a to z Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) a Internal Security Fund /ISF), celkem rozpočtováno na 2014-20 509 mil. eur, tato částka byla navýšena o dalších 188 mil. eur na řešení aktuálních migračních potřeb.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: