Řecko: Zahraniční obchod a investice

22. 7. 2019

Obsah neuveden.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance           
 údaje v mld. € 2014 2015 2016 2017 2018
 Dovoz  48,33 43,62 42,57  47,87  54,86
(meziroční změna v %)  +2,8  -9,8 +1,3  +12,5  +14,6
 Vývoz  27,12  25,82  24,61  28,04  32,37
(meziroční změna v %)  -0,6  -4,8  -,4  +13,9  +15,4
Bilance  -21,21  -17,8  -17,96  -19,83  -22,49
(meziroční změna v %)  +7,6  -16,1 +5,2 +10,4  +13,4

Zdroj: Řecký statistický úřad

V r. 2018 vzrostl objem vývozu o 15,4 % a dovozu  o 14,6 %. Bilance zahraničního obchodu je nadále výrazně deficitní s nárůstem o 4,3 mld. €, tj. o 13,4 %, což potvrzuje, že přes pokles nákladů na pracovní sílu naráží růstová kapacita vývozu na bariéru nízké konkurenceschopnosti řeckého zboží a omezený sortiment vývozních komodit.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

údaje v mld. € 

2014

2015

2016

2017

2018

Dovoz celkem

48,32

43,60

44,19

50,35

55,13

EU

23,31

23,09

24,21

26,19

28,33

Třetí země

25,01

20,51

19,98

24,16

26,80

Vývoz celkem

27,12

25,83

25,46

28,88

33,42

EU

13,10

14,03

14,33

15,50

17,63

Třetí země

14,02

11,80

11,13

13,38

15,78

Zdroj: Řecký statistický úřad

Podíl ČS EU na řeckém dovozu/vývozu dlouhodobě osciluje mezi 50 - 55 %.

Teritoriální struktura řeckého zahraničního obchodu:

Dovoz

(údaje v mld. €)

 Země

2018

hodnota

Podíl

(%)

2017

hodnota (pořadí)

1.

Německo

5,81

10,5

5,27 (1.)

2.

Írák

4,52

8,2

3,15 (5.)

3. 

Itálie

4,51

8,2

4,08 (2.)

4.

Rusko

4,14

7,5

3,43 (3.)

5.

Čína

3,59

6,5

2,72 (6.)

6.

Nizozemsko

2,81

5,1

2,67 (7.)

7.

Francie

2,19

4,0

2,14 (8.)

8.

Španělsko

2,07

3,8

1,77 (9.)

9.

Bulharsko

1,89

3,4

1,73 (12.)

10.

Turecko

1,85

3,4

1,64 (13,)

 ...

Ostatní země

21,75

39,4

20,20

 

Celkem

55,13

100,0

50,35

27.

ČR

0,436

0,3

0,315 (33.)

 

Vývoz

údaje v mld. €

 Země

 

2018

hodnota

Podíl

(%)

2017

hodnota (pořadí)

1. 

Itálie

3,47

10,4

3,07 (1.)

2.

Německo

2,14

6,4

2,06 (2.)

3.

Turecko

2,04

6,1

1,95 (3.)

4.

Kypr

1,89

5,6

1,85 (4.)

5.

Bulharsko

1,49

4,5

1,40 (5.)

6.

Libanon

1,49

4,5

1,25 (6.)

7.

USA

1,37

4,1

1,12 (8.)

8.

Velká Británie

1,21

3,6

1,12 (7.)

9.

Egypt

1,16

3,5

0,76 (11.)

10.

Španělsko

1,11

3,3

0,70 (12.)

...

Ostatní

16,04

48,00

14,17

 

Celkem

33,42

100,0

28,83

30.

ČR

0,23

0,7

0,23 (30.)

Zdroj:         Řecký statistický úřad

Teritoriální struktura zahraničního obchodu je dlouhodobě obdobná.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dovoz

2018

 

2017

 

18/17

údaje v mld. €

Hodnota

Podíl (%)

Hodnota

Podíl (%)

(%)

SITC0  Potraviny a živá zvířata

5,75

10,4

5,68

11,3

+1,2

SITC1  Nápoje a tabák

0,66

1,2

0,63

1,3

+4,8

SITC2  Suroviny nepoživatelné

1,38

2,5

1,25

2,5

+10,4

SITC3  Minerální paliva a maziva

16,00

29,0

12,21

24,3

+31,0

SITC4  Živočišné a rostlinné oleje

0,26

0,5

0,29

0,6

-10,3

SITC5  Chemikálie apod.

8,00

14,5

7,40

14,7

+8,1

SITC6  Tržní výrobky dle materiálu

6,52

11,8

5,97

11,9

+9,2

SITC7  Stroje a dopravní prostředky

10,75

19,5

11,21

22,3

-4,1

SITC8  Průmyslové spotřební zboží

5,80

10,5

5,35

10,6

+8,4

SITC9  Ostatní komodity

0,05

0,1

0,25

0,5

-80,0

Celkem

55,13

100,0

50,25

100,0

+9,7

Zdroj:         Řecký statistický úřad

Komoditní struktura dovozu zůstala bez podstatné změny. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují zhruba čtvrtinu dovozu, následují stroje a dopravní prostředky (okolo 20 %) a chemikálie (15 %). V roce 2018 byl nejvýznamnější nárůst dovozu v relativních i absolutních hodnotách u minerálních paliv a maziv (SITC3 +31 %, tj. 3,8 mld. €), pokles zaznamenal dovoz strojů a dopravních prostředků (SITC7 -4,1 %, tj. 0,5 mld. €)

Vývoz

2018

 

2017

 

18/17

 údaje v mld. €

Hodnota

Podíl (%)

Hodnota

Podíl (%)

(%)

SITC0  Potraviny a živá zvířata

4,60

13,8

4,35

15,1

+5,7

SITC1  Nápoje a tabák

0,72

2,2

0,72

2,5

+0,0

SITC2  Suroviny nepoživatelné

1,37

4,1

1,29

4,5

+6,2

SITC3  Minerální paliva a maziva

11,48

34,4

8,97

31,1

+28,0

SITC4  Živočišné a rostlinné oleje

0,69

2,1

0,57

2,0

+21,1

SITC5  Chemikálie apod.

3,49

10,4

3,07

10,6

+13,7

SITC6  Tržní výrobky dle materiálu

5,25

15,7

4,63

16,1

+13,4

SITC7  Stroje a dopravní prostředky

2,93

8,8

2,59

9,0

+13,1

SITC8  Průmyslové spotřební zboží

2,32

6,9

2,11

7,3

+10,0

SITC9  Ostatní komodity

0,55

1,6

0,53

1,8

+3,8

Celkem

33,42

100,0

28,83

100,0

+15,9

Zdroj: Řecký statistický úřad

Komoditní struktura vývozu se výrazně nemění. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují více než čtvrtinu vývozu (jedná se o naftu a benzin rafinovanou v Řecku) následují potraviny, tržní výrobky dle materiálu, chemikálie a stroje a dopravní prostředky. V roce 2018 byl významný nárůst vývozu v relativních i absolutních hodnotách u minerálních paliv a maziv (SITC3 +28 %, tj. 2,5 mld. €).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podmínky jsou dány členstvím Řecka v EU. Neexistují VT parky ani investiční zóny se zvláštními podmínkami.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Čisté PZI do GR – odvětvová struktura

 

 

 

 

 

 

 údaje v mil. € 

2014

2015

2016

2017/*

2018/*

Podíl (%)

Zemědělství, chov dobytka, rybolov, lesy

2

2

5

7

13

0,4

Doly a kamenolomy

138

141

121

105

35

1,0

Zpracovatelský průmysl

-325

7

45

113

22

0,6

Eletroenergetika, zemní plyn

1

-32

18

375

167

4,6

Stavebnictví

-35

20

35

6

-51

-1,4

Služby

2.042

854

2.088

2.232

2.746

76,2

Nezařazené

201

150

191

374

678

19,1

Celkem

2.022

1.143

2.498

3.204

3.606

100,0

Zdroj: Řecká centrální banka Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

Čisté PZI do GR – teritoriální struktura

 

 

 

 

 

 

 údaje v mil. € 

2014

2015

2016

2017/*

2018/*

Podíl (%)

Evropa

736

463

1.800

2.831

2.811

78,0

Amerika

1.126

577

329

205

125

3,5

Austrálie, Oceánie

-4

-4

-1

-1

12

0,3

Asie

179

118

380

172

660

18,3

Afrika

-15

-11

-10

-4

-4

-0,1

Celkem

2.022

1.143

2.498

3.204

3.606

100,0

Zdroj: Řecká centrální banka Vysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Omezení
Převážná většina odvětví je otevřena cizímu kapitálu s možností 100 % podílu domácího a zahraničního soukromého kapitálu v jednotlivých společnostech (mimo obranu, aerolinie, částečně energetiku, municipální a komunální podniky), avšak regulační rámec pro jednotlivé sektory nebyl ještě dokončen. Problémem zůstává byrokracie a složitý postup při zakládání podniků, platný i pro řecké subjekty. Zlepšení investičního a podnikatelského prostředí je jednou z hlavních oblastí, na kterou míří vládní reformy. Elektronický obchodní rejstřík (v řečtině) je v provozu na adrese https://www.businessregistry.gr/publicity/index. Centrální registr nemovitostí a katastrální úřad v pojetí známém z ČR neexistují.

Pobídky
Základním investičním nástrojem je zákon č.4399/2016 „Investment Incentives Law - Statutory framework for the establisment of Private Investments Aid Schemes for the regional and economic development of the country“, z Řecku nazývaný „rozvojový zákon“: https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/GR_Development_law_En_2.pdf.

Informace o investiční legislativě, pobídkách a podmínkách poskytne agentura na podporu investiční a obchodní činnosti Enterpise Greece Invest&Trade, která rovněž poskytuje pomoc a podporu potenciálním investorům a měla by fungovat na principu „one-stop-shop“. Agentura vznikla v r. 2013 sloučením agentur na podporu investic (Invest in Greece Agency) a vývozu (Hellenic Export Promotion Organization). Kontakt: http://www.enterprisegreece.gov.gr/en/contact-us.

Odpovědným ministerstvem je Ministerstvo pro hospodářství a rozvoj / Ministry of Economy and Development:
http://www.mindev.gov.gr (v řečtině)
SG of Strategy &Private Investments - T: +30 210 3332-544, F: -347
https://www.ependyseis.gr/ (v řečtině)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: