Řecko: Zahraniční obchod a investice

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Athénách (Řecko)

Obsah neuveden.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance

 

 

 

 

 

údaje v mld. € 

2013

2014

2015

2016

2017

Dovoz 

47,00

48,33

43,62

44,19

50,29

(meziroční změna v %)

-5,1

+2,8

-9,8

+1,3

+13,8

Vývoz

27,30

27,12

25,82

25,46

28,86

(meziroční změna v %)

-1,0

-0,6

-4,8

-1,4

+13,3

Bilance

-19,70

-21,21

-17,80

-18,73

-21,43

(meziroční změna v %)

-10,3

+7,6

-16,1

+5,2

+11,4

Zdroj: Řecký statistický úřad

 

V r. 2017 vzrostl objem vývozu o 13,3 % a dovozu  o 13,8 %. Bilance zahraničního obchodu je nadále výrazně deficitní s nárůstem o 2,7 mld. eur, tj. o 11,4 %, což potvrzuje, že přes pokles nákladů na pracovní sílu naráží růstová kapacita vývozu na bariéru nízké konkurenceschopnosti řeckého zboží a omezený sortiment vývozních komodit

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz celkem

27,30

27,12

25,82

25,46

28,86

EU

12,82

13,10

14,02

14,33

15,49

3. země

14,48

14,02

11,80

11,13

13,37

Zdroj: Řecký statistický úřad

Podíl ČS EU na řeckém dovozu/vývozu dlouhodobě roste, v r. 2017 představoval 52 % dovozu a 54 % vývozu.

 

Teritoriální struktura řeckého zahraničního obchodu:

Dovoz  

údaje v mld. € 

 Země

2017

hodnota

Podíl

(%)

2016

hodnota (pořadí)

1.

Německo

5,27

10,5

4,88 (1.)

2.

Itálie

4,08

8,1

3,88 (2.)

3.

Rusko

3,43

6,8

2,84 (4.)

4.

Jižní Korea

3,16

6,3

1,79 (8.)

5.

Irák

3,15

6,3

2,37 (6.)

6. 

Čína

2,72

5,4

2,89 (3.)

 7.

Nizozemsko

2,67

5,3

2,44 (5.)

 8.

Francie

2,14

4,3

1,94 (7.)

 9.

Španělsko

1,77

3,5

1,63 (9.)

 10

Belgie

1,77

3,5

1,59

 ...

Ostatní země

20,13

40,0

17,94

 

Celkem

50,29

100,0

44,19

33.

ČR

0,315

0,3

0,293 (30.)

 

Vývoz  

údaje v mld. € 

 Země

 

2017

hodnota

Podíl

(%)

2016

hodnota (pořadí)

1.

Itálie

3,07

10,6

2,84 (1.)

2. 

Německo

2,06

7,1

1,96 (2.)

3.

Turecko

1,95

6,8

1,35 (4.)

4.

Kypr

1,85

6,4

1,63 (3.)

5.

Bulharsko

1,40

4,9

1,31 (5.)

6.

Libanon

1,25

4,3

1,05 (8.)

7.

Velká Británie

1,12

3,9

1,08 (7.)

8.

USA

1,12

3,9

1,10 (6.)

9.

Rumunsko

0,87

3,0

0,77 (9.)

10.

Francie

0,78

2,7

0,71

...

Ostatní

13,39

46,3

11,66

 

Celkem

28,86

100,0

25,46

30.

ČR

0,23

0,8

0,20 (29.)

Zdroj:         Řecký statistický úřad

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dovoz (údaje v mld. € )

2016

2017

17/16

 

Hodnota

Podíl (%)

Hodnota

Podíl (%)

(%)

SITC0  Potraviny a živá zvířata

5,38

12,2

5,68

11,3

+5,5

SITC1  Nápoje a tabák

0,61

1,4

0,63

1,3

+3,2

SITC2  Suroviny nepoživatelné

1,09

2,5

1,25

2,5

+14,7

SITC3  Minerální paliva a maziva

9,72

22,1

12,21

24,3

+25,6

SITC4  Živočišné a rostlinné oleje

0,24

0,5

0,29

0,6

+20,8

SITC5  Chemikálie apod.

6,84

15,6

7,40

14,7

8,2

SITC6  Tržní výrobky dle materiálu

5,27

12,0

5,97

11,9

+13,3

SITC7  Stroje a dopravní prostředky

9,65

21,9

11,21

22,3

+16,2

SITC8  Průmyslové spotřební zboží

5,11

11,6

5,35

10,6

+4,7

SITC9  Ostatní komodity

0,04

0,1

0,25

0,5

+525

Celkem

43,96

100,0

50,25

100,0

+13,8

Zdroj:         Řecký statistický úřad

 

Komoditní struktura dovozu zůstala bez podstatné změny. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují zhruba čtvrtinu dovozu, následují stroje a dopravní prostředky (okolo 20 %) a chemikálie (16 %). V roce 2017 byl nejvýznamnější nárůst dovozu v relativních i absolutních hodnotách u minerálních paliv a maziv (SITC3 +25,6%, tj. 2,5 mld. eur) a strojů a dopravních prostředků (SITC8 +16,2 %, tj. 1,6 mld. eur).     

Vývoz (údaje v mld. €)

2016

2017

17/16

 

Hodnota

Podíl (%)

Hodnota

Podíl (%)

(%)

SITC0  Potraviny a živá zvířata

4,27

16,8

4,35

15,1

+18,7

SITC1  Nápoje a tabák

0,74

2,9

0,72

2,5

-2,7

SITC2  Suroviny nepoživatelné

1,02

4,0

1,29

4,5

+26,5

SITC3  Minerální paliva a maziva

6,91

27,2

8,97

31,1

+29,8

SITC4  Živočišné a rostlinné oleje

0,67

2,6

0,57

2,0

-14,9

SITC5  Chemikálie apod.

2,74

10,8

3,07

10,6

+12,0

SITC6  Tržní výrobky dle materiálu

3,98

15,7

4,63

16,1

+16,3

SITC7  Stroje a dopravní prostředky

2,60

10,2

2,59

9,0

-0,4

SITC8  Průmyslové spotřební zboží

1,95

7,7

2,11

7,3

+8,2

SITC9  Ostatní komodity

0,54

2,1

0,53

1,8

-1,9

Celkem

25,41

100,0

28,83

100,0

+13,3

Zdroj: Řecký statistický úřad

 

Komoditní struktura vývozu se výrazně nemění. Vedou primární komodity (minerální paliva, potraviny a živá zvířata), přičemž minerální paliva reprezentují více než čtvrtinu vývozu (jedná se o naftu a benzin rafinovanou v Řecku) a potraviny 16 %, následují tržní výrobky, stroje a dopravní prostředky a chemikálie. V roce 2017 byl významný nárůst vývozu v relativních i absolutních hodnotách u (SITC3 +29,8 %, tj. 2,1 mld. eur).     

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Podmínky jsou dány členstvím Řecka v EU. Neexistují VT parky ani investiční zóny se zvláštními podmínkami.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Čisté PZI do GR – odvětvová struktura

 

 

 

 

 

 

 údaje v mil. € 

2013

2014

2015

2016/*

2017/*

Podíl (%)

Zemědělství, chov dobytka, rybolov, lesy

-2

2

2

5

8

0,2

Doly a kamenolomy

143

138

143

152

129

5,0

Zpracovatelský průmysl

-253

-325

7

87

189

5,1

Eletroenergetika, zemní plyn

118

1

-32

15

358

9,7

Stavebnictví

29

-35

20

29

-1

-0,0

Služby

1.949

2.042

854

2.364

2.595

70,1

Nezařazené

139

201

150

172

419

9,9

Celkem

2.122

2.022

1.143

2.820

3.697

100,0

Zdroj: Řecká centrální bankaVysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

 

  Čisté PZI do GR – teritoriální struktura

 

 

 

 

 

 

 údaje v mil. € 

2013

2014

2015*

2016/*

2017/*

Podíl (%)

Evropa

1.923

736

463

2.163

3.225

87,2

Amerika

111

1.126

577

209

292

7,9

Oceánie

-1

-4

-4

-1

+3

0,1

Asie

112

179

118

373

180

4,9

Afrika

-23

-15

-11

-10

-3

-0,1

Celkem

2.122

2.022

1.143

2.820

3.697

100,0

Zdroj: Řecká centrální bankaVysvětlivky: /* předběžné údaje, (-) odliv PZI

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Omezení

Převážná většina odvětví je otevřena cizímu kapitálu s možností 100 % podílu domácího a zahraničního soukromého kapitálu v jednotlivých společnostech (mimo obranu, aerolinie, částečně energetiku, municipální a komunální podniky), avšak regulační rámec pro jednotlivé sektory nebyl ještě dokončen. Problémem zůstává byrokracie a poměrně složitý postup při zakládání podniků, platný i pro řecké subjekty. Zlepšení investičního a podnikatelského prostředí v zemi je tak jednou z hlavních oblastí, na kterou se orientují strukturální reformy vlády. Elektronický obchodní rejstřík je postupně uváděn do provozu. Rejstřík akciových společností vede Ministerstvo pro regionální rozvoj, konkurenceschopnost a námořnictví. Centrální registr nemovitostí a katastrální úřad v našem pojetí zatím neexistují.

Pobídky

Základním investičním nástrojem je zákon č.4399/2016 „Investment Incentives Law - Statutory framework for the establisment of Private Investments Aid Schemes for the regional and economic development of the country“, z Řecku nazývaný „rozvojový zákon“: https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/GR_Development_law_En_2.pdf

Informace o investiční legislativě, pobídkách a podmínkách poskytne agentura na podporu investiční a obchodní činnosti Enterpise Greece Invest&Trade, která rovněž poskytuje pomoc a podporu potenciálním investorům a měla by fungovat na principu „one-stop-shop“. Agentura vznikla v r. 2013 sloučením agentur na podporu investic (Invest in Greece Agency) a vývozu (Hellenic Export Promotion Organization). Kontakt: http://www.enterprisegreece.gov.gr/en/contact-us  

 

Odpovědným ministerstvem je Ministerstvo pro hospodářství a rozvoj:

 

Ministry of Economy and Development

DG Private Investmens - Investor Services Office

T: +30 210 32588-00,-04

E-mail: infodesk@mnec.gr

https://www.ependyseis.gr/   (v řečtině)

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: