Řecko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Athénách (Řecko)

Řecko je parlamentní republika, v jejímž čele stojí prezident volený parlamentem na pětileté období. Zákonodárnou moc má jednokomorový parlament s 300 poslanci. Poslanci jsou voleni na čtyřleté volební období.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu: Řecká republika (Elliniki Dimokratia)
 • Hlava státu: Prezident republiky Prokopis Pavlopoulos(III/2015, pětiletý mandát)    

Složení vlády:

 • předseda vlády - Alexis Tsipras (SYRIZA)
 • místopředseda vlády a ministr hospodářství a rozvoje Giannis Dragasakis (SYRIZA)
 • ministr zahraničí - Nikos Kotzias (SYRIZA)
 • ministr financí - Euclid Tsakalotos (SYRIZA)
 • ministr národní obrany - Panagiotis/Panos Kammenos (ANEL)
 • ministr vnitra a správní reorganizace - Panagiotis/Panos Skourletis (SYRIZA)
 • ministryně pro administrativní reformu - Olga Gerovasili (SYRIZA)
 • ministr pro migrační politiku - Dimitrios Vitsas (SYRIZA)
 • ministr pro digitální politiku, telekomunikace a sdělovací prostředky - Nikos Pappas (SYRIZA)
 • ministryně cestovního ruchu - Elena Kountoura (ANEL)
 • ministr infrastruktury a dopravy - Christor Spirtzis (SYRIZA)
 • ministr námořnictva a ostrovní politiky - Panagiotis Kourouplis (SYRIZA)
 • ministr životního prostředí a energetiky - Giorgos Stathakis (SYRIZA)
 • ministr pro zemědělský rozvoj a potraviny - Evangelos Apostolou (SYRIZA)
 • ministryně práce, sociálního pojištění a společenské solidarity - Efi Achtsioglou (SYRIZA)
 • ministr zdravotnictví - Andreas Xanthos (SYRIZA)
 • ministr spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv - Stavros Kontonis (SYRIZA)
 • ministr školství, výzkumu a církevních záležitostí - Konstantinos Gavroglou (SYRIZA)
 • ministryně kultury a sportu - Lydia Koniordou (nezávislá)
 • státní ministr - Alekos Flambouraris (SYRIZA)
 • státní ministr - Christoforos Vernardakis (SYRIZA)

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel (sčítání 2011): 10,8 mil.
 • Hustota obyvatel na km 2: 82
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 44,4 %
 • Roční přírůstek obyvatelstva: od r. 2011 pokles porodnosti, úbytek počtu obyvatel

Demografické složení obyvatelstva

 • muži 5,303 mil. (49 %)
 • ženy 5,513 mil. (51 %)

Věková struktura:

 • 0-14 let: 9,7%
 • 15-69 let: 75,5 %
 • více: 14,8 %

Národnostní složení:

Při posledním sčítání obyvatel v 2011 žilo v Řecku trvale 91,6 % osob s řeckou státní příslušností, 1,8 % (199 tis.) občanů ostatních ČS EU (zejména Bulharska, Rumunska, Velké Británie, Polska, Kypru a Německa), 6,5 % (708 tis.) legalizovaných občanů 3. zemí (zejm. Albánie, Pákistánu, Bangladéše, Gruzie, Ukrajiny, Ruska, Indie, Egypta, Filipín atd.) a 0,04 % (5 tis.) osob bez udání příslušnosti. Dalších více než půl milionu občanů 3. zemí (zejména Číny, Nigérie, Etiopie, Afghánistánu, Pákistánu, Sýrie atd.) pobývá v Řecku ilegálně.

Národnostní menšiny:

Jedinou oficiálně uznávanou je menšina muslimská (97 tis. osob, tj. cca 1% obyvatel), do níž se řadí Turci, Pomáci a Romové.

Náboženské složení:

 • řecká pravoslavná církev (94,5 % obyvatel, podíl aktivních věřících je podstatně nižší)
 • muslimové (1,5 % obyvatel) 
 • ostatní církve (1,2 % obyvatel)
 • bez víry (2,8 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické údaje za posledních 5 let

 

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP (mld. €, běžné ceny)

180,7

178,7

176,3

174,2

177,7

HDP/obyv. (€, běžné ceny)

17 311

16 475

16 336

16 181

NA

HDP (%, ref. rok 2010)

-7,3

-3,2

0,4

-0,2

0,0

inflace (%)

1,5

-0,9

-1,3

-1,7

-0,8

nezaměstnanost (%)

24,4

27,5

26,5

24,9

24,9

Zdroj: Řecký statistický úřad

 

První náznaky ekonomického oživení po letech krize (od r. 2009) se objevují v r. 2014, avšak politická nestabilita, předčasné volby 2015 a následné vleklé negociace s věřiteli dalším úvěru se růstový potenciál znovu zastavily.

Rok 2017 přinesl mírné oživení, které však nenaplnilo očekávání ani rozpočtové predikce. Objem HDP vzrostl o 1,4 % (rozpočtový předpoklad 2,7 %), inflace vystřídala deflaci, která trvala od března 2013 a nezaměstnanost mírně poklesla. S hodnotamí překračujícími 20% je stále nejvyšší v eurozóně a nejhůře poskytuje věkovou skupinu 15-29 let (35,6 %) a ženy (26,1 %). K formálnímu snižování nezaměstnanosti dochází z velké míry díky rozsáhlé emigraci mladých lidí.

Nedostatek financí na splácení veřejného dluhu nutí stát stahovat prostředky z reálné ekonomiky, což zužuje prostor pro nastartování růstu. Trvá nedostatek likvidity a stále platí i režim kontroly pohybu kapitálu zavedený v červnu 2015 (byť je průběžně modifikován). Obtížný zůstává přístup k podnikatelským úvěrům, především pro malé a střední podniky, program strukturálních reforem vázne a vysoké zdanění brzdí hospodářskou aktivitu. Dobře si vede jen cestovní ruch a s ním související obory. Dochází k tomu ale jen za cenu změny produktu – Řecko se z výběrové destinace stává objektem laciné masové turistiky.

Pro r. 2018 se očekává hospodářský růst, byť MMF ve své jarní zprávě (IV/18) snížil svou dřívější predikci z +2,7% na 2 % HDP.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejné finance – státní rozpočet

 

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy (% HDP)

49,1

46,6

48,2

50,2

48,8

Výdaje (% HDP)                           

62,3

50,¨2

53,8

49,5

48,0

- primární                             

58,3

46,3

50,3

46,3

44,8

Primární bilance (% HDP)             

-9,1

0,4

-2,1

3,9

4,0

Rozpočtová bilance (% HDP)

-13,2

-3,6

-5,7

0,6

0,8

Veřejný dluh dle Maastrichtu

(mld. €)                     

320,5

319,7

311,7

315,0

317,4

(% HDP) 

177,4

178,9

176,8

180,8

178,6

Zdroj: Řecký statistický úřad

 

Státní rozpočet za rok 2017 byl splněn. Statistický úřad potvrdil, že výše primárního přebytku překročila stanovený cíl (2,7 % HDP) a vystoupila na 7,1 mld. eur (4,0 % HDP). Přebytek byl rozdělen formou nesystémových podpor slabším příjmovým skupinám. Pozitivní byla také celková rozpočtová bilance, její přebytek činil 1,5 mld. eur (0,8 % HDP). Těchto výsledků bylo dosaženo neproduktivním způsobem - na úkor zvýšení daní, zmrazení plateb a vratek DPH privátnímu sektoru a snížení veřejných investic.

Rozpočet na rok 2018 vychází z obdobného mixu fiskální politiky jako v letech 2016-17 a směřuje opět k dosažení vysokého primárního přebytku 7,05 mld. € (3,82% HDP). Ten má překročit cíle záchranného programu a vláda jej, s vidinou blížících se voleb, hodlá opět rozdat na „podporách“.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 Platební bilance

 

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

I. Běžný účet PB (mld. €)

-3,7

-2,9

-0,4

-1,9

-1,5

- Obchodní bilance

-20,8

-22,3

-17,2

-16,6

-18,4

- Bilance služeb

15,7

18,3

16,9

15,3

17,4

- Bilance primárních výnosů

-0,5

1,4

0,4

0,0

0,1

- Bilance sekundárních výnosů

1,8

-0,3

-0,5

-0,6

-0,6

II. Bilance kapitálových transferů

3,0

2,5

2,0

1,0

0,9

III. Finanční účet PB

2,6

1,5

2,8

-0,9

-0,7

Devizové rezervy

4,172

5,117

5,535

6,539

6,509

Zdroj: Centrální banka

 

Bilance běžného účtu PB byla v r. 2017 pasivní. Schodek obchodní bilance vzrostl meziročně o 1,8 mld. eur, protože vývoz rostl pomaleji než dovoz (vývoz meziroční nárůst o 3,4 mld. eur, dovoz o 5,2 mld.). Bilance služeb byla opět výrazně aktivní a její přebytek meziročně vzrostl o 2,2 mld. eur. Celková bilance obchodu se zbožím a službami vykázala schodek téměř 1,0 mld. eur, což reprezentuje mírné meziroční zlepšení.

Bilance kapitálových transferů byla díky převodům z EU opět aktivní obdobně jako v r. 2016.

Finanční účet PB byl mírně pasivní. Odliv PZI a portfejových investic vyrovnal nárůst dalších investic.

 

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

 

 

 

údaje v mld. € 

2013

2014

2015

2016

2017

Hrubý zahraniční dluh země

428,7

424,4

441,5

431,7

405,9

(% HDP)

237,7

237,5

250,4

247,8

228,0

Veřejný dluh dle Maastrichtu 

320,5

319,7

311,7

315,0

317,4

(% HDP) 

177,4

178,9

176,8

180,8

178,6

- dluh v €

307,3

305,9

300,5

305,5

309,8

- dluh vůči ESM

199,9

204,5

209,7

227,7

233,0

Úroky z dluhu

7,3

7,1

6,2

5,6

5,8

(% HDP)

4,0

4,0

3,5

3,2

3,2

Zdroje: Řecký statistický úřad, Úřad pro správu veřejného dluhu

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Řecka je Bank of Greece. Nejdůležitějšími, tzv. systémovými, obchodními bankami jsou National Bank of Greece, Pireaus Bank, Alpha Bank a EFG Eurobank.

Kontakty na největší bankovní koncerny působící v Řecku:

  Řecká bankovní asociace Hellenic Bank Association

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Základem daňového systému země jsou daň z přidané hodnoty (řecká zkratka FPA), spotřební daně a daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a z nemovitostí. V důsledku fiskální krize bylo v uplynulých letech zavedeno několik mimořádných daní a odvodů. Daňová zátěž je vysoká, daňový systém je mimořádně komplikovaný a daně podléhají častých změnám dle potřeb státní pokladny. V květnu 2016 proběhla od roku 2010 již sedmá daňová reforma (zákon 4387/2016).

DPH má v Řecku tři základní sazby:

sazba 6 %:  lístky do divadel, vydavatelství, léky

sazba 13 %: nezpracované a základní potraviny, vybrané služby (např. pobyt v ubytovacích zařízeních, péče o děti a seniory)

sazba  24 %: ostatní

Spotřební daně vztahující se na všechny alkoholické výrobky, líh, tabákové výrobky a pohonné hmoty dosahují vysokých procentních sazeb a jejich výše se často mění. Mimořádnou spotřební daní je zatížen dovoz kávy, víno, elektronické cigarety, telefonní služby a koncesionářská televize atd.

V rámci mimořádných opatření na podporu rozpočtových příjmů byla v březnu 2010 zavedena rovněž spotřební daň z luxusu, která se týká lodí, automobilů s velkoobchodní cenou výrobce nad 17 000 eur, soukromých helikoptér, drahých kovů a kamenů, kůže a kožešin. Konkrétní hodnoty je třeba konzultovat s orgány řeckého ministerstva financí.

Zdanění právnických osob (a.s., s.r.o. atd.) bylo zákonem č.4172/2013 zvýšeno na 29 %.

Zdaněné dividend bylo zvýšeno na 15 %. 

Zdanění fyzických osob upravuje zákon 4387/2016 a celá řada dalších ustanovení a předpisů. Veškeré příjmy a důchody fyzických osob (tzn. mzdy, penze, renty, úroky z vkladů atd.) jsou zdaněny s progresivní vývojovou křivkou.

Stupnice daně z příjmů fyzických osob

Roční příjem (v €)

Daňový koeficient

0  

22000

22 %

22001  

30000

29 %

30001  

40000

37 %

nad 40000

40000+

45 %

Zdroj: Ministerstvo financí

Zaměstnanci a důchodci mají nárok na nezdanitelný základ ve výši u svobodných či bezdětných 8 636 eur/ročně, u rodin s 1 dítětem 8 864 eur, se 2 dětmi 9 090 eur, se 3 a více dětmi 9 545 eur za předpokladu, že prokáží stanovenou výši elektronických plateb. Živnostníci a svobodné profese nemají nárok na nezdanitelný daňový základ.

Předpokládaná roční daň z příjmu rozdělená na stejné měsíční částky je zaměstnancům strhávána z platu a zaměstnavatel odpovídá za její řádný odvod finančnímu úřadu.               

Stupnice zdanění příjmů z pronájmu

Roční příjem (v €)

Daňový koeficient

0

12000  

15 %  

nad 12 000

12000+

45 %

Zdroj: ministerstvo financí

V zájmu naplnění cílů programu fiskální konsolidace zavedlo ministerstvo financí od r. 2011 tři mimořádné roční odvody:

- příspěvek ze solidarity, jehož výše je stanovena z ročního příjmu:

Stupnice příspěvku ze solidarity

Roční příjem (v €)

Daňový koeficient

0

12000

0 %

12001

20000

2,2 %

20001

30000

5,0 %

30001

40000

6,5 %

40001

65000

7,5 %

65001

220000

9,0 %

více

220000+ 

10,0 %

Zdroj: ministerstvo financí
- odvod z provozování svobodných profesí a živnosti, jehož výše je stanovena nezávisle na udávaném ročním příjmu, ale v závislosti na sídle; týká se všech, kteří provozují svobodné povolání či živnost déle než 5 let;

- mimořádná daň z nemovitého majetku (řecky ENFIA), kterou musí platit všichni majitelé elektrifikovaných nemovitostí včetně cizinců. Osvobozen je pouze veřejný majetek, chrámy, kláštery a církevní dobročinná zařízení. Výše poplatku závisí na oficiální hodnotě nemovitosti pro účely zdanění a na jejím stáří.

V daňové legislativě je proto věnována zvláštní pozornost opatřením na potírání daňového úniku živnostníků a svobodných profesí. K nejdůležitějším z nich patří:

- motivace daňových poplatníků k elektronickým platbám

- komplikovaný systém tzv. objektivních kritérií zdanění, který má pomoci finančním úřadům odhalit, nakolik je udávaný příjem v souladu s majetkovou situací a životní úrovní daňového poplatníka.

Nárokování a vrácení DPH z Řecka

Pokud jste v Řecku zaplatili DPH, máte nárok požadovat její vrácení v případě, že zde nemáte pobočku nebo sídlo. Lze tak učinit i z ČR. Česká republika a Řecko jsou zapojeny do jednotného evropského elektronického systému vracení DPH. V tomto případě jsou oba (český i řecký) daňové portály konstruovány tak, aby umožňovaly požádat o navrácení DPH zaplaceného v druhé zemi. Řecké Ministerstvo financí (odbor zdanění, ředitelství DPH) potvrdilo, že řecká strana si pro tento případ neklade žádné další požadavky kromě standardních.

Bližší informace na webu Europa.eu

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: