Region MENA bude přinášet další projekty v sektoru energetiky

13. 9. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 12.09.2019

S celkovou částkou ve výši 859 mld. USD se v reaginou MENA jedná o projekty ropného, plynárenského a petrochemického průmyslu. Mnoho projektů je již ve stádiu ralizace, další ve stádie plánování. Projekty v hodnotě 283 mld. USD jsou plánovány jen z toho důvodu, aby státy reagionu byly schopny pokrýt poptávku narůstající odhadované spotřeby v nadcházejících dvou desetiletích. Dle odhadů denní spotřeba ropy má do roku 2040 vrzůrst o 10 mil. barelů denně. Nárůst spotřeby plynu je do tohoto období odhadován o 40 %, u produkce petrochemického průmyslo dokonce o 60 %. Nedávné průzkumy ukázaly, že saúdsko arabská společnost Aramco je sama o sobě společností, která vynakládá nejvíce peněz na projekty v ropném a plynárenském sektoru. Aktuálně se jedná o projekty ve stádiu realizace s hodnotou dosahující 31 mld. USD. Dalšími jsou tři ropné společnosti z Kuvajtu, hodnota jejich projektů v realizaci dosahuje 42 mld. USD, následované společností ADNOC z Abu Dhabi (SAE), s hodnotou 16,7 mld. USD. Tyto narůstající potřeby jsou hnacím motorem investic v ropném, plynárenském a petrochemickém odvětví v regionu. Na růstu spotřeby se podílí nové technologie, globální růst a vrzůstající počet obyvatel. Producenti na Středním východě se aktuálně zaměřují především na maximalizaci vytížení aktuálních zdrojů na existujících nalezištích, nicméně do budoucna se dá předpokládat, že budou vykonávány aktivity směřující k nalezení nových, jak na pevnině, tak na moři.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: