Registar Corp letos nabízí bezplatnou kontrolu platnosti registrace u FDA

20. 3. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: US - Spojené státy americké
  • Datum zveřejnění: 20.03.2019

Registrar Corp pomáhá společnostem po celém světě s dodržováním pravidel FDA. V období od prosince 2018 do února 2019 došlo k poklesu celkového počtu registrovaných potravinářských zařízení u tohoto úřadu o 2 0%. Konkrétně se počet registrovaných zařízení z ČR snížil z 253 na 208. Tento pokles je pravděpodobně způsoben tím, že FDA odstranilo z registrační databáze registrace potravinářských zařízení, které nebyly řádně obnoveny do 31. prosince 2018. Podle zákona FSMA (Food Safety Modernization Act) musí potravinářská zařízení obnovit registraci FDA mezi 1. říjnem a 31. prosincem každého sudého roku. Zařízení umístěná mimo USA musí jako součást obnovy určit agenta USA pro komunikaci s FDA. Obnovení registrace není dokončeno, dokud agent USA neobdrží potvrzení prostřednictvím e-mailu. Mnoho zařízení si neuvědomuje, že FDA odstranilo jejich registraci, dokud se nevyskytnou problémy s dodržováním předpisů. Pokud platnost registrace příslušného zařízení vypršela, FDA může zadržet potraviny určené pro dovoz do USA v přístavu vstupu. FDA nesmí povolit, aby byly potraviny dodány dovozci, vlastníkovi nebo příjemci, dokud nebude zařízení znovu zaregistrováno. Aby se předešlo nákladnému zadržování nebo regulačním opatřením, je vhodné, aby si zařízení ověřila, zda byla jejich registrace FDA řádně obnovena. Registar Corp nabízí bezplatnou kontrolu platnosti registrace pro rok 2019. Jednoduše nasměrujte společnosti na: www.registrarcorp.com/verify. Registrar Corp je ochoten odpovědět na všechny dotazy týkající se registrace potravinových zařízení FDA nebo ohledně požadavků agenta USA.

Zdroj: Registrar Corp
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chicago

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: