Restaurátorské práce na přilehlých částech chrámu proroka Nahuma ve městě Alqoš

18. 11. 2019

  • Země: Irák
  • Datum publikování: 18.11.2019
  • Datum uzávěrky: 14.12.2019 13:00
  • Referenční číslo: TE201900960
  • Stav tendru: schválený projekt
Průmyslové obory:
  • Stavebnictví a stavební materiály

Anotace:

Generální konzulát ČR v Erbílu informuje potenciální české dodavatele o projektu Restaurátorské práce na přilehlých částech chrámu proroka Nahuma ve městě Alqoš, Irák, který se realizuje v rámci implementace nástroje Účelově vázaný peněžní dar. Realizace projektu spočívá v dodávce restaurátorských, stavebních a dokončovacích prací realizovaných jako česká dodávka zkušené firmy s odpovídající zkušeností, zajišťující restaurátorské a stavební práce na památkově chráněných objektech.

Popis tendru, projektu:

Generální konzulát ČR v Erbílu informuje potenciální české dodavatele o projektu Restaurátorské práce na přilehlých částech chrámu proroka Nahuma ve městě Alqoš, Irák, který se realizuje v rámci implementace nástroje Účelově vázaný peněžní dar. Realizace projektu spočívá v dodávce restaurátorských, stavebních a dokončovacích prací realizovaných jako česká dodávka zkušené firmy s odpovídající zkušeností, zajišťující restaurátorské a kompletní stavební práce na památkově chráněných objektech. Příjemcem tohoto daru je Iraqi Institute for the Conservation of Heritage and Antiquities se sídlem v Erbílu, který poptává zajištění následujících aktivit restaurování celého areálu přiléhajícího ke svatyni proroka Nahuma:

Popis:
Vyklizení suti z celé přiléhající plochy, odklizení odpadků a vyčištění areálu. Demontáž degradovaného kamenného zdiva a dalších staticky narušených nestabilních konstrukcí, včetně zbytků poškozených kleneb, odstranění všech střešních konstrukcí a odhalení horní části kleneb, které budou určeny k zachování.
Šetrná demolice degradovaných omítek ve všech vrstvách, čištění areálu a výkopové práce. Identifikace dochovaných architektonických prvků dvorany, po provedení odklízecích prací, pro úpravu finálního návrhu projektu celého areálu.
Zpevnění stávajících základů a výstavba nových na skalním základu. Zpevnění zdiva kotvami; podepření konstrukcí, stabilizace poškozených sloupů, oblouků a kleneb injektáží trhlin, jejich zpevnění doplněním kamenem nebo dřevěnými klíny, dozdění všech mezer a kaveren.
Zahájení konstrukce vertikálních zdí, dle počasí. Rekonstrukce kleneb a stěn dle aktualizovaných doporučení a projektové dokumentace.
Výroba kamenných prvků k použití jako repliky, výroba nových prvků pro areál dvorany. Konstrukce/rekonstrukce schodišť a chodníků.
Inženýrské práce – svody dešťové vody, drenáže, rozvod vody a elektrického proudu.
Dokončení všech stavebních prací, položení dlažeb, kompletace vnitřních omítek, restaurování vybraných architektonických prvků, dokončení inženýrských prací a připojení veškerého zařízení do městské sítě, rekonstrukce ohradního zdiva; finální zemní úpravy okolí celého areálu
Do prací na projektu musí být zapojeny rovněž místní pracovní síly a experti, aby v průběhu realizace prací získali nové zručnosti a zvýšili si kvalifikaci. Práce musí probíhat v úzké spolupráci s místní správou, připravující plány budoucího využití areálu pro turistické účely.

Specifikace:
1) Zařízení (Equipment):
- 1 ks Jádrová vrtačka
- 1 ks Stativ jádrové vrtačky
- 2 ks Jádrový vrták
- 1 Prodloužení jádrových vrtáků
2) Vybavení (Goods)
- 1 Rozvodná skříň 200x80x60 stojatá, včetně výzbroje a montáže
- 5 ks Vypínač řaz.1., 5.ABB, včetně montáže
- 1 ks Dotykový vypínač
- 1 Elektrické napájecí kabely pro osvětlení v souladu se standardem, včetně montáže
Kabely: Cyky 3x 1,5 (800 m), Cyky 5x 1,5 (500 m)
- 1 Zemnící systém, včetně montáže
Lano Cya 25 (80 m), Drát Cy 4 (200 m), Pásek FeZn 30x4 (110 m)
- 1 Elektrické kabely hlavního rozvodu, vč. dodávky a instalace v interiéru
Kabel Cyky 4x35 (35 m)
- 1 Elektrické chráničky
Trubka korugovaná (60 m)
Trubka monoflex 25 (180 m)
- 15 ks zásuvka 230V ABB Swing včetně montáže
- 1 ks zásuvka 400V pod omítku včetně montáže
- 10 ks Svítidla venkovní
- 20 ks Svítidla interiérová
3) Materiál (Material)
- 200 ks Hydraulické vápno Hydradur NHL
- 360 ks Hydraulické vápno Calcidur NHL 3,5
- 250 m Helikální výztuž STATIbar Q304 Ø 8 mm
- 150 m Helikální výztuž STATIbar Q304 Ø 10 mm
- 5 ks Vodná akrylátová disperze PLEXTOL L 3851
- 30 ks Hydrofobizační impregnace FUNCOSIL WS
- 1500 kg Izolace staveb MB 2K/MULTI-BAUDICHT 2K
- 10 ks Penetrace KIESOL MB
- 10 ks Odstraňovač koroze
- 5 ks Venkovní olej na dřevo PNZ Aussenol Cherry/Chesnut
- 15 ks Okapový svod Titanzinek TZZR 120/3 m
- 4 ks Okapový svod TZZR 120/2 m
- 3 ks Okapový sovod TZZR 120/1 m
- 2 ks Okapové koleno TZK 120/72
- 5 ks Okapové koleno TZK 120/72 TZ
- 5 ks Okapové koleno TZKO 120 TZ
- 90 ks Litinový “gajgr”
- 5 ks Střešní vpusť
4) Smluvní Služby (Contracted services)
- Demoliční práce – kamenné zdivo - 38 m3
- Demoliční práce – jiné konstrukce - 16 m3
- Demontáž stropních konstrukcí a vrstev nad nimi - 42 m2
- Demontáž kleneb – 21 m2
- Šetrná demolice omítek v kterékoliv úrovni, a zvláštní pozornost je nutno dávat, aby nedošlo k poškození - 65 m2
- Vyklizení místa (celková)
- Výkopové práce – 65 m3
- Pokládka štěrkové vrstvy – 20 m3
- Zásypové práce – 34 m3
- Zajišťovací a podpěrné práce stavby (celková)
- Zajišťovací a podpěrné práce kleneb (celková)
- Odstranění nevyhovujících podlahových konstrukcí přízemí – 55 (celková)
- Rekonstrukce podlahových vrstev (dlažby) – 138 m2
- Stavba nového schodiště – 2 m2
- Rekonstrukce schodů - 6 m2
- Stavba nového širokého kamenného schodiště – dvorana

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
zahájení - co nejdříve, dokončení - duben 2020.

Analýza příležitostí a rizik: Jedná se o památku zcela mimořádného významu. Unikátní památka představuje společné kořeny židovského, křesťanského a muslimského náboženství. Svatyně se nachází v křesťanském městě Alkuš. Oblast je aktuálně pod kontrolou Kurdské regionální vlády. Bezpečnostní situace v oblasti je dlouhodobě stabilní.

Metoda měření úspěšnosti projektu: Včasné a úplné dodání požadovaných prací.
Lhůta pro podávání nabídek je 30 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha).

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor ekonomické diplomacie, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 a současně elektronicky na Generální konzulát ČR v Erbílu – erbil@embassy.mzv.cz.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Případné dotazy směrujte na erbil@embassy.mzv.cz
Děkujeme za spolupráci.

Kontaktní informace:

  • Kontaktní osoba: Aqrawe Hakar
  • Telefon: +964 662 253 948
  • Mobil: +964 7504480200
  • E-mail: hakar_aqrawe@mzv.cz

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: