Ročenka zahraničního obchodu ČR – 2013

5. 5. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Ročenka zahraničního obchodu ČR – 2013 Statistická ročenka poskytuje základní informace o českém zahraničním obchodu za období 2007-2013. Zdrojem dat jsou údaje, které publikoval Český statistický úřad.

V této publikaci jsou uvedena souhrnná data o českém zahraničním obchodu za roky 2007 až 2013 a podrobnější údaje v teritoriálním a komoditním členění za roky 2012 a 2013.

Zdrojem dat o vývozu a dovozu do dubna 2004 jsou údaje celní statistiky. Vstupem České republiky do EU se změnil způsob vykazování údajů pro statistiku zahraničního obchodu i metodika jejího provádění a zpracování jejích výsledků. Ta nyní vzniká spojováním dat ze dvou systémů (Intrastat a Extrastat). Prostřednictvím výkazů Intrastat jsou získávány přímo od firem (příjemců a odesílatelů zboží) ve vazbě na údaje o DPH data o obchodu se státy EU (přibližně 74 % obratu zahraničního obchodu). Zbývající část zahraničního obchodu, který je realizován především se třetími zeměmi, podléhá nadále klasickému celnímu řízení.

Celní prohlášení jsou zdrojem statistických údajů za Extrastat. Součástí zpracování dat za Intrastat jsou i matematicko-statistické dopočty, kterými se kompenzuje ztráta informací v důsledku non-response a zavedení statistických prahů.

V této publikaci jsou uvedeny definitivní údaje za roky 2007 až 2012 a předběžné údaje za rok 2013 (dle závěrky k 29. 4. 2014).

Zboží je členěno podle těchto klasifikací:

  • Standard International Trade Classification, Revision 4 (SITC, rev. 4) v členění na úrovni tříd (jednomístné kódy) a na úrovni skupin (třímístné kódy).
  • Harmonizovaný systém popisu a označování zboží v členění podle podkapitol (čtyřmístné kódy).

Teritoriální členění (pro specifikaci zemí je použita tzv. Geonomenklatura):

  • ve vývozu dle zemí určení zboží
  • v dovozu dle zemí původu zboží

Jednotlivé země jsou zařazeny do oblastí podle stavu k 1. 7. 2013.

Ročenka zahraničního obchodu ČR - 2013

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek