Rodiče mohou na školkovném ušetřit tisíce, výrazně se zvyšuje

29. 11. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Minimální mzda, kterou vláda Bohuslava Sobotky každoročně navyšovala, souvisí také s výši školkovného. Maximální sleva na dani, jíž mohou při přiznání daně za rok 2017 využít rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu, se zvyšuje o 1100 korun na jednoho potomka.

Při vyplňování přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2017, které je nutné odevzdat do počátku dubna nebo července 2018, si nezapomeňte odečíst z daně takzvané školkovné.

„Díky školkovnému si mohou rodiče malých dětí polepšit až o tisíce korun,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Zmíněný bonus mohou využít i ti, kteří uplatňují daňové paušály.

Maximální sleva pro zdaňovací období 2017 bude 11 000 korun, loni mohli plátci daně dosáhnout na 9900 korun. Nejvyšší školkovné totiž odpovídá výši minimální mzdy v ČR k prvnímu dni tzv. zdaňovacího období.

Daňové poplatníky potěší stát také v roce 2019. Sleva na dítě v předškolním zařízení vyšplhá až na 12 200 korun. Ty ovšem odečtete pouze v případě, že platíte vyšší roční školné. Pokud zaplatíte školce za rok například jen osm tisíc, odepíšete z daní tuto částku.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Více informací najdete v našem speciálu Daně z příjmů za rok 2017.

Odpočty za školkovné se týkají samozřejmě jen matek a otců, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Pokud mají majitelé živnostenského listu dvě děti, jež navštěvují například soukromou lesní školku, od daní si mohou odečíst až 22 000 korun.

Příklad

Živnostník J. Dvořák uplatňuje při přiznání daně z příjmu šedesátiprocentní výdajový paušál. Jeho příjmy dosáhnou v roce 2017 550 tisíc korun. Po odečtení 60 procent na výdaje představuje jeho daňový základ 220 tisíc. Na dani z příjmu (15 procent ze základu) by měl zaplatit 33 tisíc korun. Protože má ale čtyřleté dítě v mateřské škole a ročně za jeho umístění platí 15 000 korun, může si odečíst z daní školkovné v maximální výši 11 000 Kč. Po odečtení slevy na poplatníka 24 840 korun a školkovného nezaplatí státu na dani z příjmu ani korunu (33 000 - 24 840 - 11 000 Kč)

 

 Potvrzení jako příloha přiznání

 „Nárok na slevu ve výši zaplacených a prokázaných příspěvků za umístění dítěte má pouze jeden z rodičů – poplatníků žijících s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením školky o výši vynaložených výdajů poplatníka za umístění dítěte v těchto zařízeních,“ prozrazuje Blanka Štarmanová. Potvrzení se týká celoročních výdajů za rok 2017.

V daňovém přiznání je na tuto slevu od předloňského roku nový řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR v elektronické podobě.

„V písemném potvrzení má být uvedena adresa školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy,“ říká daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

Další daňové slevy: Změna s velkým Z

Až do loňského roku měl pro OSVČ tento odpočet z daně zásadní výhodu oproti tradiční slevě na dítě. Tu totiž v případě, že poplatník stanovoval své výdaje paušálem, uplatnit nešlo. Letos ovšem došlo k zásadní změně.

Poslanci na návrh ministerstva financí vrátili živnostníkům, kteří při placení daně z příjmu výdajové paušály uplatňují, také slevy na manželku a děti. Zároveň ale výrazně omezili počet podnikatelů, kteří je mohou využívat.

Na zmíněný bonus od roku 2018 dosáhnou jen drobní živnostníci, jejichž roční příjmy nepřesáhnou miliion korun. Dosud byl strop pro paušály na dvou milionech ročních příjmů. Více si přečtěte v článku Vyplatí se u daní z příjmu výdajové paušály? Rok 2017 přinesl zásadní změny na BusinessInfo.cz.

Kdy máte na školkovné nárok?

Navštěvuje-li vaše dítě předškolní zařízení, tj. dětskou skupinu, mateřskou školu (může být i firemní či soukromá) a dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako například lesní školka, soukromé jesle či dětské centrum. Výjimkou jsou zájmové kroužky.

Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

Školka musí podle definice v zákoně splňovat tato kritéria:

  • Pravidelná docházka minimálně 6 hodin denně
  • Prostory mimo domácnost dítěte a v kolektivu dětí
  • Péče pro děti od 1 roku před zahájením povinné školní docházky
  • Zajištěné potřeby dítěte

 

Právo na slevu není omezeno věkem dítěte. Lze ji uplatnit i v případě odkladu školní docházky, je-li placeno školné. Navíc se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je obsažena v ustanovení § 21e odst. 4. zákona o daních z příjmů.

Společná nebo střídavá péče

Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může slevu uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná nebo střídavá péče rodičů, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 11 000 Kč.

Školkovné mohou samozřejmě využít i zaměstnanci (a to v ročním zúčtování daně, které za ně zpracovává zaměstnavatel). Týká se i rodin, kde oba rodiče pracují za průměrnou nebo vyšší mzdu, a které tedy nesplňují kritéria pro přiznání klasických přídavků na děti.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek