Rovníková Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Rovníkovou Guinejí jsou velmi nízké. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi než stabilním etablováním určitých vývozců/ dovozců či vzájemnými investicemi. Hlavní překážky vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti španělského nebo francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Rovníková Guinea je hodnocen agenturou OECD v nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci čínských, španělských, francouzských, nově i tureckých nebo marockých společností.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

2 331

357

865

1620

233

dovoz

35

19

109

40

30

obrat

2 366

376

974

1660

263

saldo

2 296

338

756

1580

203

 

Údaje jsou v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2016 jsme na Rovníkovou Guineu vyvezli pivo, kotle, přijímací a vysílací zařízení, části pro plynové turbíny. A v tomtéž roce jsme dovezli odsávače, mazací prostředky a zařízení pro potrubí a kotle.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace o firmách působících na Rovníkové Guineji. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v zemi žádné společné podniky.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Rovníkovou Guineou nebyla uzavřena žádná smlouva. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje republice Rovníková Guinea žádnou rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: