Rozvoj zemědělství na Ukrajině – nové příležitosti pro spolupráci

1. 6. 2017 | Zdroj: Economia, a. s.

Pro usnadnění přístupu českých firem na ukrajinský trh vznikne nová pozice pracovníka pro zemědělství při Velvyslanectví ČR v Kyjevě.

Zemědělství představuje úspěšný a dynamicky se rozvíjející sektor ukrajinské ekonomiky, který generuje celou řadu příležitostí pro obchodní a investiční spolupráci s českou stranou. Jedná se jak o dodávky traktorů, zemědělské techniky, technologických zařízení, tak i o spolupráci při zavádění systémových řešení.

V roce 2016 na Ukrajině došlo k makroekonomické stabilizaci a její hrubý domácí produkt se zvýšil o 1,5 procenta. Předpokládá se, že tento ekonomický růst bude pokračovat i v roce letošním a bude se blížit ke dvěma procentům. Významným faktorem pro růst ukrajinské ekonomiky je zemědělský sektor, který vytváří více než 11 procent hrubého domácího produktu a který zaměstnává čtvrtinu z celkového počtu pracovních sil.

V roce 2016 dosáhl ukrajinský export zemědělské produkce více než 15 miliard dolarů, to znamená, že tvořil 42 % z celkového exportu země. Bylo vyvezeno rekordních 40,2 milionu tun obilnin, výrazně vzrostl export medu (57 tisíc tun), luštěnin (381 tisíc tun) a cukru (466 tisíc tun).

Nejvíce zemědělského exportu v roce 2016 směřovalo do Asie (46 procent), dále do zemí Evropské unie (celkem 4,2 mld. USD, tj. 27,1 procenta), do zemí Afriky (15,5 procenta) a do Indie (10 procent).

Z hlediska jednotlivých komodit zaujímá Ukrajina přední místo v pěstování slunečnice, ječmenu, kukuřice, řepky apod. Expanze  zemědělské a potravinářské výroby na Ukrajině by měla pokračovat v průběhu několika dalších let.

Na Ukrajině se nachází 30 procent světových zásob černozemí, což je významným předpokladem pro zajištění dlouhodobého růstu tohoto sektoru. Další komparativní výhodou ukrajinského zemědělství je jeho blízkost k evropskému trhu.

K výrazně zemědělským oblastem na Ukrajině lze zařadit zejména Dněpropetrovskou oblast (rozsah obdělávané půdy), Kirovogradskou oblast (dvě třetiny teritoria oblasti tvoří zemědělsky obdělávaná půda), Vinnyckou oblast (specializuje se na pěstování obilnin a olejnin), Čerkaskou oblast (nejvýznamnější výrobce masa na Ukrajině). Velice zajímavá je též Oděská oblast (slunečnice, víno, ryby apod.).

Před několika lety byla na Ukrajině vytvořena asociace Ukrajinská agrární rada jako zastřešující organizace v oblasti zemědělství, která se zaměřuje na otázky fungování ukrajinského agrárního trhu, přípravu legislativních návrhů v oblasti zemědělství apod.

V rámci Ukrajinské agrární rady se sdružují další asociace, jako je Asociace výrobců mléka, Asociace pěstitelů vepřového masa či Ukrajinská exportní asociace. Ukrajinská agrární rada představuje zajímavého partnera pro české asociace v oblasti zemědělství a má zájem na spolupráci s českou stranou v oblastech, jako jsou výměna zkušeností u výroby mléka, poradenství u chovu skotu, systém identifikace hospodářských zvířat apod.

Ukrajinská vláda dále počítá s privatizací celé řady státních podniků v agrárním sektoru. To představuje velkou příležitost pro investory ze zahraničí, včetně České republiky. Velvyslanectví ČR v Kyjevě připravuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství Ukrajiny a Ministerstvem zemědělství ČR přehled privatizačních projektů v oblasti zemědělství, který bude v blízké době poskytnut českým investorům. Významnou platformu pro definování možných investic v agrárním sektoru na Ukrajině představuje též investiční fórum „Agri Invest Forum 2017“, které se bude konat v Kyjevě dne 27. dubna 2017.

Zájem je nejen o Zetory

Na Ukrajině se v současné době nachází více než 200 zastoupení a kanceláří českých společností, zhruba desetina z nich je aktivní v oblasti zemědělství a potravinářském průmyslu.

Jedná se například o export traktorů společnosti Zetor či zemědělské techniky společnosti Farmet.

Ukrajinská strana má též zájem o rozvoj spolupráce ve veterinární oblasti, kde je mj. aktivní společnost Bioveta, či o rozvoj spolupráce se společností Biopreparáty při biologické ochraně rostlin. Zájem o ukrajinský trh má též známý český výrobce brojlerových kuřat Mach Litomyšl, dále společnosti Brunnthaller CS, JK Machinery, Zemědělská a dopravní technika apod.

V rámci české rozvojové spolupráce se na Ukrajině realizuje projekt „Zavedení systému kontroly užitkovosti a dědičnosti v Žytomyrské oblasti“, který je zaměřen na vybudování systému kontroly užitkovosti skotu a školicího centra pro laboratoře mléka v Žytomyrské oblasti. Projekt byl vypracován Chovatelským družstvem Impuls. Česká strana předpokládá následné využití výsledků projektu i v dalších oblastech na Ukrajině.

Na Ukrajině jednal i ministr Jurečka

Významnou událostí pro rozvoj spolupráce České republiky a Ukrajiny představovala pracovní jednání ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky na Ukrajině v polovině února 2017. Během jednání ministra Jurečky s místopředsedkyní vlády Ukrajiny pro evropskou a euroatlantickou integraci I. KlympušCincadzeovou a ministrem zemědělství Ukrajiny T. Kutovým byla mj. potvrzena připravenost české strany pomoci při budování zpracovatelských kapacit formou dodávek špičkové technologie a zařízení.

Možnosti existují též u dodávek vyspělých systémů kontroly v zemědělství. Ukrajinská strana má zájem o podporu české strany při vytváření zpracovatelských podniků na Ukrajině a o české investice.

Agro fórum ČR–Ukrajina

Dne 15. února 2017 zahájil ministr zemědělství ČR M. Jurečka společně s ministrem zemědělství Ukrajiny T. Kutovým v Kyjevě „Agro fórum ČR–Ukrajina“. Fóra se zúčastnilo více než 50 frekventantů. Byl na něm potvrzen zájem české strany o rozvoj spolupráce s ukrajinskou stranou v zemědělství a v potravinářském průmyslu, zejména formou dodávek technologií a zařízení, veterinárních léčiv, genetických materiálů, prostředků na ochranu rostlin, dodávek traktorů a zemědělských strojů apod.

Česká strana by chtěla posílit bilaterální hospodářskou spolupráci s ukrajinskou stranou v rámci Mezivládní smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK), a to vytvořením pracovní skupiny pro zemědělství. Zasedání MVK by se mělo uskutečnit v Kyjevě ještě v 1. polovině roku 2017.

S cílem usnadnit přístup českým firmám na ukrajinský trh bude ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR v letošním roce vytvořena nová pozice pracovníka pro zemědělství při velvyslanectví ČR v Kyjevě. Jeho odpovědností bude kromě jiného navazování a zprostředkování kontaktů mezi českými a ukrajinskými podnikateli a monitoring ukrajinského trhu za účelem vyhledávání příležitostí pro český export v oblasti zemědělství a navazující potravinářské výroby.

Na české a ukrajinské straně je také zájem o další rozvoj spolupráce na úrovni jednotlivých zemědělských univerzit a dalších institucí, zejména při realizaci výměnných pobytů expertů a ve výzkumu. Např. Národní univerzita biozdrojů a využití přírodních zdrojů Ukrajiny spolupracuje v ČR s Mendelovou univerzitou v Brně, s Českou univerzitou pro vědy o živé přírodě (CULS) a s Výzkumným ústavem zemědělské techniky.

Za pozornost stojí též činnost kanceláře FAO pro Ukrajinu v Kyjevě, která je řízena Regionální kanceláří FAO v Budapešti. Kancelář FAO mj. vyhlašuje tendry na malé projekty, realizované v rámci poskytování humanitární pomoci v oblastech v blízkosti „bojové linie“ v Doněcké a Luhanské oblasti. Jedná se o projekty, jako jsou nákup krmiv, zařízení pro zavlažování, dodávky malých selat, kuřat, hus, králíků apod.

Převzato z časopisu Agro Export, přílohy Hospodářských novin, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Autor článku: František Trojáček, ekonomický diplomat, zastupitelský úřad Kyjev.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek