Rumunsko: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Od 1.1.2007 působí v Rumunsku Zastoupení Evropské komise.

Kontaktní adresa: Strada Vasile Lascăr 31, 020492 Bucureşti, Romania
Tel: 0040-21-203.54.00; fax 0040-21-230.24 53 nebo 0040-21-212.88.08
Email: delegation-romania@cec.eu.int

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Rumunská ekonomika má úzkou vazbu na ekonomiku Evropské unie. Hlavním obchodním partnerem Rumunska byly i nadále členské země EU. Export do těchto zemí se v roce 2017 zvýšil o 10,2 %, přičemž prvních deset zemí, do kterých Rumunsko nejvíce vyváželo, byly Německo (22,9 %), Itálie (7,3), Francie (6,8 %), Maďarsko (4,7 %), Velká Británie (4,1 %), Bulharsko (3,4 %), Turecko (3,3 %), Polsko (3,1%), Španělsko (3 %) a Česká republika (2,9 %).  Obchodní deficit Rumunska se v minulém roce zvýšil na 13 mld. EUR (v r. 2016 to bylo 9,972 mld. EUR). Dovoz se zvýšil o 12,2 % a činil 75,6 mld. EUR a u vývozu, který činil 62,6 mld. EUR, byl zaznamenán jen 9,1 % nárůst. Obrat zahraničního obchodu dosáhl v roce 2017 výše 138,2 mld. Hlavními komoditními skupinami zahraničního obchodu byly hlavně dopravní prostředky (44,5 % vývoz, 37,3 % dovoz) a výrobky zpracovatelského průmyslu (32,8 % vývoz, 31 % dovoz). Dovoz z členských zemí EU se navýšil o 10,3 %. Mezi prvních 10 zemí, ze kterých Rumunsko nejvíce dováželo, patřilo opětovně Německo (20 %), poté Itálie (10 %), Maďarsko (7,5 %), Polsko (5,4 %), Francie (5,3 %), Čína (5 %), Nizozemsko (4 %), Turecko (4 %), Rakousko (3,3 %) a Rusko (3,3 %). Česká republika zaujala s 2,9 %. až 11. místo.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V Rumunsku jsou aktivní Evropská investiční banka a Evrospká banka pro obnovu a rozvoj. Velvyslanectví České republiky v Bukurešti s nimi udržuje pracovní kontakty, účastní se jejich akcí a meziresortních konzultací s cílem získávat aktuální informace pro českou podnikatelskou obec. Existují zde možnosti spolupráce např. formou subdodávek.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: