Rumunsko: Zahraniční obchod a investice

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bukurešti (Rumunsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Rumunska  v letech 2013 až 2017 (v mld. EUR)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

49,6

52,5

54,6

57,4

62,6

Dovoz

55,3

58,5

62,9

67,3

75,6

Saldo

-5,7

-6,0

-8,3

-9,9

-13

Zdroj: statistický úřad, BNR centrální banka Rumunska

Obchodní deficit Rumunska se v roce 2017 zvýšil na 13 mld. EUR (v r. 2016 to bylo 9,9 mld. EUR). Dovoz  činil 75,6 mld. EUR a  vývoz 62,,6 mld. EUR. Hlavním obchodním partnerem Rumunska byly i nadále členské země EU (75,8 %). Export do těchto zemí se zvýšil o 10,2 %, přičemž prvních deset zemí, do kterých Rumunsko nejvíce vyváželo, byly Německo (22,9 %), Itálie (7,3), Francie (6,8 %), Maďarsko (4,7 %), Velká Británie (4,1 %), Bulharsko (3,4 %), Turecko (3,3 %), Polsko (3,1%), Španělsko (3 %) a Česká republika (2,9 %)
Obrat zahraničního obchodu dosáhl v roce 2017 výše 138,2 mld. Hlavními komoditními skupinami zahraničního obchodu byly hlavně dopravní prostředky (44,5 % vývoz, 37,3 % dovoz) a výrobky zpracovatelského průmyslu (32,8 % vývoz, 31 % dovoz). Dovoz z členských zemí EU se navýšil o 10,3 %. Mezi prvních 10 zemí, ze kterých Rumunsko nejvíce dováželo, patřilo opětovně Německo (20 %), poté Itálie (10 %), Maďarsko (7,5 %), Polsko (5,4 %), Francie (5,3 %), Čína (5 %), Nizozemsko (4 %), Turecko (4 %), Rakousko (3,3 %) a Rusko (3,3 %). Česká republika zaujala  s 2,9 %. až 11. místo.  Pro německou ekonomiku je Rumunsko strategickým partnerem, přičemž mezi nejvýznamnější skupiny výrobků v oblasti německo-rumunského obchodu patří stroje, elektrické přístroje a materiály používané v dopravě a kovy. Deset největších vývozců z Rumunska generuje cca 18 % celkového vývozu a deset největších dovozců 13 % veškerého dovozu do Rumunska. V roce 2017 byla největším vývozcem automobilka Dacia, která byla zároveň také největším dovozcem. Druhou a třetí pozici obsadily ropné společnosti Rompetrol Rafinare a Petrotel Lukoil. Na vývozu se v roce 2017 podílelo cca 23 tis. firem, přičemž počet dovozců byl čtyřikrát vyšší než počet vývozců. Rumunsko se v posledních letech stalo důležitým trhem rovněž pro své sousedy, zejména pro Maďarsko, Bulharsko a Moldavsko.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchod v rámci EU: Intrakomunitární obchodní relace zboží v r. 2017 představovala 75,8 % všech vývozů a  dovozů. Export do EU se zvýšil o 10,2 % a dovoz z EU se zvýšil o 10,3 %

Přehled hlavních dovozních partnerů – CIF (v %) 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Německo

18,6

19,1

19,9

20,5

20,0

Itálie

11,0

10,8

12,4

10,2

10,0

Rusko

4,3

3,6

3,2

2,9      

3,3

Francie

5,7

5,7

6,7

5,6 

5,3

Turecko

3,4

3,5

3,6

3,7 

4,0

Zdroj: INSSE RO

TOP země EU dle dovozů z RO pro rok 2017 (%):  DE (22,9), IT (7,3), FR (6,8), HU (4,7), 4UK (4,1), BG (3,4), Turecko (3,3), PL (3,1), ES (3), ČR (2,9%).

TOP země ( EU dle vývozů do RO pro rok 2017 (%): DE (20), IT (10), HU (7,5), PL (5,4), FR (5,3), Čína (5,0), NL (4,0), Turecko (4), AT (3,3), Rusko (3,3), ČR (2,9%).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními komoditními skupinami zahraničního obchodu byly v roce 2017 stroje a dopravní prostředky (osobní automobily a dopravní prostředky pro osobní přepravu), elektrická zařízení, oděvy a oděvní doplňky, petrochemické produkty, železo a ocel a výrobky z nich. Dovozům dominovaly stroje a dopravní prostředky, elektrické přístroje, průmyslové stroje, telekomunikační zařízení, chemické produkty (zvláště léčiva) a plasty, minerální paliva (hlavně ropa a ropné produkty), textilní zboží (příze a vlákna) a zemědělské produkty. Aktuální přehled komoditní struktury  česko-rumunské bilaterální relace lze získat na stránkách Statistického úřadu (www.csu.cz).

Struktura RO vývozu (2017) dle statistik INSSE: součástky do automobilového průmyslu, izolované vodiče, automobily, rafinovaná ropa, pšenice, pneumatiky z pryže, sedačky, kožená  obuv.

Struktura RO dovozu (2017) dle statistik INSSE: strojírenské výrobky, elektrické přístroje, dopravní a strojírenské zařízení, minerální paliva, železné rudy a výrobky z oceli, léčiva, zdravotnické potřeby. 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Po vstupu Rumunska do Evropské unie zůstaly v Rumunsku funkční pouze průmyslové parky. Jiné formy podpory, jako např. bezcelní zóny, byly zrušeny.  V Rumunsku je rozmístěno celkem 72 průmyslových parků. Nejvíce nabízejí možnosti pro průmysl a IT & C. Všechny průmyslové parky nabízejí firmám přístup ke službám a určitým balíčkům výhod podle jejich zaměření. Průmyslové parky mohou sloužit, díky existující infrastruktuře, jako zajímavé místo pro podnikání.

Přehled hlavních průmyslových parků a klastrů:

Park Industrial Cugir
8A Victoriei St., 1st floor Cugir, Alba
Tel: +40 258 750 626, +40 258 750 626
parcindustrialcugir@yahoo.com
www.parculindustrialcugir.ro

Eurobusiness Park Oradea
1-3 P-ta Unirii, room 134, Oradea, Bihor
Tel: +40 359 889 389, +40 259 408 82
contact@eurobusinessparc.ro
www.eurobusinessparc.ro

Electrocontact Industrial Group
Calea Nationala no. 6 710010 - Botosani, Botosani
Tel.: +40 231 513 710
Fax: +40 231 517 172
mihaela.muraru@electrocontact.ro
www.electrocontact.ro

Industrial Park Brasov
6 Aeroportului St. Ghimbav, Brasov
Tel.: +40 268 402 949
Fax: +40 268 401 216
parc@parc-industrial.ro
www.parc-industrial.ro

SC NITROPARC SRL
3 Republicii St., Fagaras, Brasov
Tel: +40 721375 444, +40 723 140 277
Fax: +40 368 814 283
nitroparc_fagaras@yahoo.com
www.primaria-fagaras.ro

Zarnesti Industrial Park
Aleea Uzinei no.l/A, Brasov, Brasov
Tel: +40 368 459 178
bremcompany@idilis.ro
www.parculindustrialzarnesti.ro

GRAELLS & LLONCH INDUSTRIAL PARK
Tel: +40 268 362 658
Fax: +40 268 362 788
laura@graellsllonchromania.ro
www.graellsllonchadministrareparque.com/romana

Carfil Industrial Park
119 Zizinului St. Brasov, Brasov
Tel: +40 268 333 674
Fax: +40 268 321 244
cipbrasov@gmail.com
www.cipbrasov.ro

Metrom Industrial Park
60 Carpa(ilor St., Brasov, Brasov
Tel: +40 368 101 012
Fax: +40 368 101 013
office@mipbrasov.ro
www.mipbrasov.ro

Arc Industrial Park
3 /103 Horea St., Cluj Napoca, Cluj
Tel: +40 264 406 817, +40 264 433 303
office@arcparc.ro
www.arcparc.ro

S.C. Reif Construct S.R.L.
64 A Iugoslaviei St., ap. 3 and 4, Cluj Napoca, Cluj
Tel: +40 264 406 066
Fax: +40 264 432 425
office@reifconstruct.ro
www.reifconstruct.ro

SC. TETAROM S.A.
47 Taietura Turcului St., 400221, Cluj-Napoca, Cluj
Tel: +40 264 407 900/901/902,
Fax: +40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro
www.tetarom.ro

Mangalia Industrial Park
1 Intrarea Portului St., PO no.l, PO Box-32, Mangalia, Constanta
Tel/Fax: +40 341 566 942
parcindustrialm@yahoo.com
www.mangaliaparc.ro

Moreni Industrial Park
16 D Teis St., Moreni, Damboviţa
Tel/Fax: +40 245 668 490
parci_moreni2002@yahoo.com
www.parcindustrialmoreni.ro

Priboiu Industrial Park
60 Aleea Sinaia St. Priboiu Village, Branesti Commune, Dambovita
Tel/Fax: +40 245 231 211
priboiuparcindustrial@yahoo.com
www.parcindustrialpriboiu.ro

S.C. Avalon Parc Industrial S.R.L.
Tel: +40 722 237 597
violetamolodetiu@clicknet.ro
www.racaripark.com

S.C. Craiova Industrial Park S.A
10 Aviatorilor St., Ghercesti, Dolj County, code 207280, Platforma Avioane Craiova
Tel: +40 251 466 185
www.parcindustrialcraiova.ro

Galati Industrial Park
Strada Domneasca no. 38, Galati
Tel: +40 721 845 487
industrialparc.galati@gmail.com
www.parculindustrialgalati.ro

Giurgiu-Nord Technological and Industrial Park
Soseaua Bucuresti 351 cod 080304
Tel: +40 246 210 994
giurgiu_indpark@mail.com

S.C. GORJ BUMBESTI-JIU INDUSTRIAL PARK S.A.
462 Bumbesti St. Bumbesti-Jiu, Gorj
Tel: +40 253 463 400
mvlaicu@cjgorj.ro
www.parcindustrialgor.uv.ro

Hunedoara Industrial Park
2 DJ 687 St. Hunedoara, Hunedoara
Tel: +40 354 416 553
office@pihd.ro
www.pihd.ro

Calan Industrial Park
401 Decembrie St. Calan, Hunedoara
Tel: +40 254 730 223
primariacalan@yahoo.com
www.primariacalan.ro

S.C. Tehnopolis S.R.L.
10 Poitiers St., 1st floor lasi, lasi
Tel: +40 332 102 208
office@tehnopol-is.ro
www.tehnopol-is.ro

Bucharest Industrial Park
Al, km 23, Bucuresti-Pitesti, Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 740 078 004
alexandru.hagea@bucharestindustrialpark.com
www.bucharestindustrialpark.com

Pro Faur Invest
255 Basarabia St. Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 212 552 989
profaur@bega.ro
www.inchirierispatiiindustriale.ro

METAV S.A. Bucharest
67-77 Biharia St. Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 215 997 765
office@metav.ro
www.mbp.ro

SEMA PARC
319 Splaiul Independentei St., Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 213 189 177, +40 213 169 178
office@semaparc.ro
www.semaparc.ro

MUREŞ INDUSTRIAL PARK
1/G Vidrasau Ungheni Platform, Ungheni, Mures.
Tel: +40 265 433 620, +40 265 433 632
office@industrial-park.ro
www.industrial-park.ro

S.C. Brazi Industrial Park S.A.
13 Piatra Craiului St., Brazi, Prahova
Tel: +40 244 547 499, +40 244 545 549
www.parcbrazi.ro

Plopeni Industrial Park
7 Armoniei St., ground floor Plopeni, Prahova
Tel: +40 244 221 431
office@plopeniparc,ro
www.plopeniparc.ro

Ploiesti Industrial Park
Ploiesti, OP. 1, CP. 147
Tel: +40 244 434 028
office@industrial-parc.ro
www.industrialparc.ro

Ploiesti West Park
Aricestii Rahtivani, Prahova SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL
Soseaua Ploiesti-Targoviste Km 8, East Zone, Trup II, 1st floor, room 5, Prahova, Romania
Tel: +40 344 228 200
contact@alinso.eu
www.alinso.eu, www.ploiestiwestpark.eu

Parc Industrial Jibou
41Decembrie 1918 St., Jibou, Salaj
Tel: + 40 260 640 558
primaria_jibou@yahoo.com
www.primariajibou.ro

Automecanica Industrial Park
41 Aurel Vlaicu St., Medias, Sibiu
Tel: +40 269 803 646, +40 269 803 606
info@autm.ro
www.autm.ro

Parcul Industrial Sibiu SA (PalS)
1 Telefoanelor St., Selimbar, Sibiu
Tel: +40 269 210 503
Fax: +40 269 211 831
eugeniordanescu@yahoo.com

S.C. Parcuri Industriale Sibiu - Şura Mica S.A.
10 Pare Industrial St., Şura Mica, Sibiu
Tel: +40 269 577 440, +40 269 577 441
ipssm@rdslink.ro
www.primaria-suramica.ro

PITT
Calea Torontalului St., Km 6 Timisoara, Timis
Tel: +40 256 220 801, +40 256 220 984
office@pirt.adetim.ro
www.pitt.ro

APITSIAR
119 Zizinului St., Brasov, Brasov
Tel: +40 268 333 674
Fax:+40 268 321 244
apitsiar@gmail.com
www.apitsiar.ro

Ministry of Regional Development and Public Administration
17 Apolodor St. Bucuresti, Ilfov
Tel: +40 372 111 443
info@mdrap.gov.ro
www.mdrap.gov.ro

WDP Romania
1 Baia de Arama Street, 022204, Sector 2, Bucharest
Tel: +40 730 092 701
Valentin Stanciulescu
info-romania@wdp.eu
www.wdp.eu 

Seznam hlavních klastrů:

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Od počátku ekonomické transformace, tj. od roku 1990 se odhaduje, že Rumunsko získalo přímé zahraniční investice ve výši 68,5 mld. EUR. Rumunsko zaznamenalo po roce 2008, kdy hospodářská krize zasáhla také zdejší hospodářství, prudký pokles zahraničních investic. Jejich celková výše tehdy činila pouhých 9,5 mld. EUR. Příliv přímých zahraničních investic následně klesal  až na cca 2-3 mld. EUR ročně. V tomto období dokonce někteří z počátečních investorů se později z rumunského trhu úplně stáhli. Avšak během několika posledních let se Rumunsko dobře zotavilo z globální finanční krize a rok 2017 byl pro Rumunsko dalším úspěšným obdobím pozitivního ekonomického růstu. Se zlepšující se hospodářskou situací rostl také zájem investorů o rumunský trh. Konkrétním výsledkem pak byly přímé zahraniční investice, které v roce 2017 dosáhly výše 4,59 mld. EUR. Většinu zahraničních investic v posledních několika letech přilákal především prospěch z EU fondů, daňových úlev a dotací od státu. Zvýšil se také počet zahraničních investorů a to o 9,1 % na současných 215 tis. společností. V čele klasifikace zemí - největších zahraničních investorů - jsou nadále Nizozemsko, Rakousko a Německo s téměř 44% podílem.

Nejvíce přímých zahraničních investic bylo směrováno do průmyslového sektoru,  automobilové výroby, bankovnictví a pojišťovnictví, velkoobchodu a maloobchodu, energetiky, stavebnictví a telekomunikací. Regiony, které přitahují nejvíce zahraničního kapitálu jsou hlavní město Bukurešť  a poté centrální  a západní část Rumunska. Výhodou je zdejší velký domácí trh a silná průmyslová tradice spolu s  prozatím nižšími náklady na pracovní sílu. Ministerstvo hospodářství, obchodu a vztahů s podnikatelským prostředím  zřídilo v roce 2016  novou Agenturu pro podporu obchodu a investic (InvestRomania), jejíž hlavním úkolem je  právě podpora zahraničních investic. V lednu 2017  agentura přešla pod  nově vytvořené Ministerstvo pro obchod a podnikatelskou sféru.  Zahraniční investice směřovaly v roce 2017  hlavně do průmyslu, real estate a služeb. Mezi úspěšné případy významných zahraničních investorů patřily společnosti jako např. ČEZ, Renault, Daimler, Procter&Gambler, Microsoft, Michelin nebo Continental.  Investoři se v Rumunsku nadále setkávají s nedostatečnou infrastrukturou, s rozdíly v rozvinutosti jednotlivých regionů, s rozdíly mezi městem a venkovem, nedostatrem kvalifikované pracovní síly  a také s nižší předvídatelností legislativního prostředí. To vše vede k tomu, že se zájem investorů často soustřeďuje jen do několika oblastí, kde vzniká silná konkurence a je jen velmi obtížné se zde poté prosadit.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Základní podmínky pro vstup zahraničního kapitálu byly v Rumunsku upraveny zákonem č. 35/1991 o zahraničních investicích ve znění příslušných doplňků. Výraznější omezení pro investory nejsou. Obecný rámec investičních pobídek upravuje nařízení (rumunsky „Ordonanta de urgenta“) vlády č. 807/2014 a č. 332/2014.

Investiční pobídky

Pro přilákání investorů byla zřízena vládní agentura InvestRomania www.investromania.gov.ro (obdoba Czechinvestu). Pro aktuální stav a přehled všech platných pobídek a průmyslových zón doporučujeme v každém případě jejich webové stránky.

Státní pobídky:

Vláda v roce 2014 schválila program pobídek (vládní pomoc) ve výši 600 mil. EUR určených pro období 2015-2023. Maximální roční rozpočet činí 100 mil. EUR. Firma, která se chce ucházet o nenávratné dotace, musí investovat minimálně 10 mil. EUR do nového výrobního závodu nebo rozšíření stávající výroby. V roce 2015 byla schválena nová výše pobídek do r. 2023 v celkové výši 925 mil. EUR na investice a dalších 600 mil. EUR na náklady spojené s úhradou pracovní síly. Uvedené částky jsou tvořeny fondy EU a státní pomocí, kterou v Rumunsku má v kompetenci ministerstvo financí. Uvedené prostředky nejsou určeny na nákup pozemků. Minimální investice musí být  ve výši 10 mil. EUR a minimálně vytvořit 10 pracovních míst. Výše dotace se liší procentuálně dle regionu. V Bukurešti je  to 15 %, v západním regionu a Ilfovu je to 35 % a v méně rozvinutých částech, např. severozápadní, střední, severovýchodní či jihovýchodní části se jedná až o 50%  dotaci z celkové investice. V roce 2017 došlo vládním nařízením č. 326/ 2017 k vytvoření mezirezortní komise pro státní finanční podporu.

Přehled státních pobídek v Rumunsku:

Schéma státní podpory

 • Rețeaua Națională de Ajutor de Stat  - Národní síť státní podpory; www.stateaid.ro.
 • Rada pro konkurenceschopnost; Tel: 004021/405.44.58 , 0372.12.97.38; Fax: 004021/405.45.85; www.consiliulconcurentei.ro.

Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole - Podpora regionálního rozvoje skrze investice, včetně ovocnářského sektoru, zpracování a prodeje zemědělských výrobků za účelem obdržení výrobků nezemědělských.

 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova); web: www.madr.gov.ro.
 • Direcția Generală Politici Agricole și Strategii (Vrchní sekce zemědělských politik a strategií), Tel: 004021-307.24.35; Fax: 004021-307.86.35; E-mail: politici.agricole@madr.gov.ro. 

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie - Vládní rozhodnutí č. 807/2014 o zřízení schématu státní podpory s cílem podpořit investice s velkým vlivem na ekonomiku.

 • Ministerul Finanțelor Publice (Ministerstvo veřejných financí), web: www.mfinante.ro
 • Direcția generală de ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, Vrchní sekce státní podpory, neloajálních praxí a regulovaných cen, Telefon: 004021.305.70.93; linka 413
 • Direcția Informare Publică și transparență decizională în administrația publică, Sekce pro veřejného informování a transparentnosti rozhodování ve veřejné správě, Telefon: +4021 3199683 / 3199759 - 2264; E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro.

Schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care  prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie - Schéma státní podpory poskytnuté v období 2014-2019 ekonomickým operátorům poskytujícím službu všeobecného zájmu, a to výrobu, dopravu, distribuci a dodání tepelné energie do centralizovaného systému obyvatelů.

 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Ministerstvo regionálního rozvoje a veřejné správy); web: www.mdrap.gov.ro
 • Direcția Politici și Strategii din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură; Sekce politik a strategií v rámci generální sekce regionálního rozvoje a infrastruktury, Tel:  004037 211 4515; Fax: 004037 211 4587

Schema de ajutor de stat regional acordat pentru investiţii realizate în parcuri industriale - Regionální schéma státní podpory pro investice do průmyslových parků

 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerstvo regionálního rozvoje a veřejné správy); web:  www.mdrap.gov.ro
 • Direcția Politici și Strategii din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură, Sekce politik a strategií v rámci všeobecné sekce regionálníhorozvoje a infrastruktury, Tel: 004037 211 4515; Fax: 004037 211 4587
 • Direcția Generală Dezvoltare Rurală – AM PNDR (Autoritatea de Management Planul Național de Dezvoltare Rurală), Institut pro řízení národního plánu rozvoje venkova, Tel: 004021-307.85.66; Fax:004 021-307.86.06; E-mail: pndr@madr.gov.ro

Scheme de ajutor de minimis “Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii  internaţionale în străinătate” - Schéma státní podpory minimis - Účast ekonomických operátorů na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

 • Ministerul Economiei, Comerțului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerstvo hospodářství, obchodu a vztahů s podnikatelským prostředím, web: www.economie.gov.ro
 • Direcția Ajutor de Stat pentru Industrie și Transport al Energiei Electrice și Gazelor Naturale, Sekce státní podpory pro průmysl a dopravu elektrické energie a přírodního plynu
 • Ministerul Economiei, Comerțului și  Relatiilor cu Mediul de Afaceri (Ministerstvo hospodářství, obchodu a vztahů s podnikatelským prostředím); web: www.economie.gov.ro.
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Zákon č. 52/2003 o transparentnosti rozhodnutí ve veřejné správě, Tel: 004021 202 52 34; E-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro 

Schema de ajutor de minimis “Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare  a exportului în străinătate” - Schéma státní podpory minimis - Organizování ekonomických misí a akcí na podporu vývozu do zahraničí

 • Ministerul Economiei, Comerțului și  Relatiilor cu Mediul de Afaceri (Ministerstvo hospodářství, obchodu a vztahů s podnikatelským prostředím); web: www.economie.gov.ro.
 • Direcția Ajutor de Stat pentru Industrie și Transport al Energiei Electrice și Gazelor Naturale - Sekce státní podpory pro průmysl a dopravu elektrické energie a přírodního plynu
 • Ministerul Economiei, Comerțului și  Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerstvo hospodářství, obchodu a ; vztahů s podnikatelským prostředím web: www.economie.gov.ro.
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (Zákon č. 52/2003 o transparentnosti rozhodnutí ve veřejné správě), Tel: 004021 202 52 34; E-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro 

Schema de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă - Schéma státní podpory za podporu kogenerace o vysoké účinnosti

 • Ministerul Energiei, Ministerstvo energetiky; web: http://energie.gov.ro
 • ENERGIE ȘI MEDIU - Cabinet Secretar de Stat, Energie a životní prostředí – Kabinet státního tajemníka, Tel: 004021/407 99 15; Fax: 004021316 65 93.
 • Ministerul Energiei, Ministerstvo energetiky; web: http://energie.gov.ro
 • ENERGIE ȘI MEDIU - Cabinet Director General, Energie a životní prostředí – Kabinet vrchního ředitele; Tel: 004021/407 99 32
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Národní úřad reglementace energetiky; web: http://www.anre.ro
 • Departamentul pentru eficiență energetică, Odbor energetické výkonnosti, Tel: 004021-303.38.19, 021-303.38.20 / 156; Email : info.eficienta@anre.ro

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii - Národní víceletý program rozvoje podnikatelské kultury pro ženy v manažerských pozicích v rámci MSP

 • ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII Cabinet Secretar de Stat Anca-Laura Ionescu, MSP – Kabinet státního tajemníka, Tel: 004021/20 25190; Fax: 004021/20 25 405; E-mail: www.imm.gov.ro.

Schema de contragarantare - ajutor de minimis pentru sprijinirea accesului IMM la finanţare - Schéma garančního fondu  – podpora minimis na podporu přístupu MSP k financování

 • Fondul Român de Contragarantare, Rumunský garanční fond; web: www.frcg.ro
 • Direcția contragarantare, Sekce garančního fondu, Tel: 0040314.32.88.33; web: www.contragarantare.ro. 

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari” - Schéma státní podpory „Podpora upevnění a modernizace výrobního sektoru skrze investice ze strany MSP a velkých podniků

HOTĂRÂRE nr. 495 din 11 iunie 2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie - Rozhodnutí č. 495/11. 06. 2014 o založení SSP ohledně vyloučení některých kategorií konečných spotřebitelů od předpisů zákona č. 220/2008 o stanovení systému podpory výroby energie z OZE

 • Ministerul Economiei, Comerțului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerstvo hospodářství, obchodu a vztahů s podnikatelským prostředím; web: www.economie.gov.ro.
 • Direcția Ajutor de Stat pentru Industrie și Transport al Energiei Electrice și Gazelor Naturale, Sekce státní podpory pro průmysl a dopravu elektrické energie a přírodního plynu, Ministerul Economiei, Comerțului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri (Ministerstvo hospodářství, obchodu a vztahů s podnikatelským prostředím; web: www.economie.gov.ro
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Zákon č. 52/2003 o transparentnosti rozhodnutí ve veřejné správě, Tel: 004021 202 52 34; E-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (schemă exceptată de la obligaţia notificării la Comisia Europeană) - Schéma státní podpory k podpoře investic podporujících regionální rozvoj vytvářením pracovních míst – schéma, které nemusí být notifikováno EK

 • Ministerul Finanțelor Publice, Ministerstvo veřejných financí; web: http://www.mfinante.gov.ro
 • Direcția generală de ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, Vrchní sekce státní podpory, neloajálních praxí a regulovaných cen, Telefon: 004021.305.70.93; linka 413
 • Direcția Informare Publică și transparență decizională în administrația publică, Sekce veřejného informování a transparentnosti rozhodnutí ve veřejné správě, Tel: 0040213199683/3199759–2264; Fax:004021 3199735; E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro. 

Schema de ajutor de stat la înfiinţarea de noi destinaţii aeriene cu plecare de pe aeroportul „Delta Dunării” Tulcea (schemă ce urmează a fi notificată la Comisia Europeană) - Schéma státní podpory k vytváření nových leteckých destinací s odletem z letiště „Delta Dunarii“ Tulcea – schéma, které musí být notifikováno EK

Schema de ajutor de stat privind transportul combinat de tip RO-LA (sistemul Rollende Landstraße) - Schéma státní podpory ohledně kombinované dopravy typu RO-LA, systém „Rollende Landstraße“

 • Administrația Fondului pentru Mediu – AFM București (Správa fondů pro životní prostředí); web: www.afm.ro
 • Direcția Implementare Proiecte, Sekce implementace projektů, Tel: 004031.438.16.65; Fax: 004031.438.16.65 linka 167; Email: implementareproiecte@afm.ro.
 • Administrația Fondului pentru Mediu – AFM București (Správa fondů životního prostředí); web: www.afm.ro, Tel: 004021-317.02.87; 021-317.02.89; Fax: 004021-319.48.49; 021-319.48.50; E-mail: afm@afm.ro 

Prelungirea schemei de sprijin a cinematografiei românești - Prodloužení státní podpory pro rumunskou filmovou tvorbu

 • Centrul Național al Cinematografie, Národní středisko filmové tvorby; web: http://cnc.gov.ro
 • Direcția Fond Cinematografic - Sekce fondu filmové tvorby, Tel:004021/310.43.01; linka108; GSM 0040751 227 724; 

Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale - Státní podpora minimis  pro investice do průmyslových parků

 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerstvo regionálního rozvoje a veřejné správy; web: www.mdrap.gov.ro 
 • Direcția Politici și Strategii din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură, Sekce politik a strategií v rámci generální sekce regionálního rozvoje ainfrastruktury, Tel:  004037 211 4515; Fax: 004037 211 4587.  

Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică - Dočasné bezplatné přidělení certifikátů emisí skleníkových plynů výrobcům elektrické energie

 • Ministerul Energiei, Ministerstvo energetiky; web: http://energie.gov.ro.
 • ENERGIE ȘI MEDIU - Cabinet Secretar de Stat, Energie a životní prostředí – Kabinet státního tajemníka; Tel: 004021/407 99 15
 • ENERGIE ȘI MEDIU - Cabinet Director, Energie a životní prostředí – Kabinet vrchního ředitele; Tel: 004021/407 99 32.
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Národní regulační úřad energetiky; web: www.anre.ro
 • Departamentul pentru eficiență energetică (Odbor energetické účinnosti), Tel: 004021-303.38.19, 004021-303.38.20 / 156; email: info.eficienta@anre.ro

Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie - Zelené certifikáty k podpoře výroby elektrické energie z OZE

 • Ministerul Energiei, Ministerstvo energetiky; web: http://energie.gov.ro/
 • ENERGIE ȘI MEDIU - Cabinet Secretar de Stat, Energie a životní prostředí – Kabinet státního tajemníka; Tel: 004021/407 99 15; Fax: 004021/316 65 93
 • ENERGIE ȘI MEDIU - Cabinet Director General, Energie a životní prostředí – Kabinet vrchního ředitele; Tel: 004021/407 99 32
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei - Národní úřad reglementace energetiky; web: http://www.anre.ro.
 • Departamentul pentru eficiență energetică - Odbor energetické účinnosti, Tel: 004021-303.38.19, 021-303.38.20 / 156; Email: info.eficienta@anre.ro

Ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive din cadrul CNH/SNIMVJ Petroşani - Schéma státní podpory k usnadnění uzavření nekonkurenceschopných dolů v rámci kombinátu CNH/SNIMVJ Petroşani

 • Ministerul Energiei, Ministerstvo energetiky; web: http://energie.gov.ro.
 • ENERGIE ȘI MEDIU - Cabinet Secretar de Stat (Energie a životní prostředí – Kabinet státního tajemníka; Tel: 004021/407 99 15; Fax: 004021/316 65 93.
 • ENERGIE ȘI MEDIU - Cabinet Director General, Energie a životní prostředí – Kabinet vrchního ředitele; Tel: 004021/407 99 32
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Národní úřad reglementace energetiky;web: www.anre.ro
 • Departamentul pentru eficiență energetică, Odbor energetické výkonnosti; Tel: 004021-303.38.19, 004021-303.38.20 / 156; Email: info.eficienta@anre.ro. 

Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură - Vládní rozhodnutí č. 1174/2014 o zřízení Schématu státní podpory k snížení spotřební daně za naftu pro zemědělce

 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova; web: www.madr.gov.ro
 • Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, Generální sekce zemědělských politik a strategií; Tel: 004021-307.24.35; Fax: 004021-307.86.35; E-mail: politici.agricole@madr.gov.ro

Hotărârea Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor - Vládní rozhodnutí č. 1179/2014 o zřízení Schématu státní podpory v oboru chovu zvířat

 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova; web: www.madr.gov.ro
 • Direcția Generală Politici Agricole și Strategii, Vrchní sekce zemědělských politik a strategií; Tel: 004021-307.24.35; Fax: 004021-307.86.35; E-mail: politici.agricole@madr.gov.ro

Prelungirea Schemei de ajutor de stat privind finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, conform Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare II – Plățile aferente angajamentelor asumate se vor face până la data de 31 decembrie 2016 -  Prodloužení schématu státní podpory o financování projektů v oblasti výzkumu , rozvoje a inovací, podle Národního plánu výzkumu, rozvoje a inovací II. Odpovídající platby za přijaté účasti se uskuteční do 31. 12. 2016.

 • Ministerul Educației Naționale (Ministerstvo národního školství)
 • Director Unitatea de Strategii și Politici Publice (Ředitel odboru strategií a veřejných politik; E-mail: valentin.popescu@medu.edu.ro.
 • Ministerul Educației Naționale (Ministerstvo národního školství)
 • Consilier Unitatea de Strategii și Politici Publice, Rada odboru strategií a veřejných politik E-mail: ghioca.lucian@medu.edu.ro 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, pentru anul 2015 Program podpory obnovy národního vozového parku za rok 2015

 • Administrația Fondului pentru Mediu – AFM București (Správa fondů životního prostředí); http://www.afm.ro.
 • Direcția Implementare Proiecte (Sekce implementace projektů), Tel: 004031.438.16.65; Fax: 004031.438.16.65 int. 167; E-mail: implementareproiecte@afm.ro.
 • Administrația Fondului pentru Mediu – AFM București (Správa fondů životního prostředí); http://www.afm.ro.  Președinte  (Předseda); Tel: 004021-317.02.87; 021-317.02.89; Fax: 004021-319.48.49; 004021-319.48.50; Email: afm@afm.ro

Schemă de ajutor de minimis Sprijin pentru antreprenori români în Europa - Státní podpora minimis Podpora rumunských podnikatelů v Evropě

Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spin off-urilor inovatoare - Pomoc minimis k podpoře inovačních firem typu start-up a spin-off.

Ajutor de minimis pentru success de public şi calitate artistice - Podpora minimis pro úspěch publika a umělecké kvality

 • Centrul Național al Cinematografiei, Národní středisko filmové tvorby; web: http://cnc.gov.ro
 • Direcția Fond Cinematografic, Sekce fondu filmové tvorby, Tel: 004021/310.43.01; linka 108; GSM 0040751 227 724

Ajutor de minimis pentru organizarea de festivaluri şi târguri de filme - Podpora minimis k organizování filmových festivalů a veletrhů

 • Centrul Național al Cinematografiei (Národní středisko filmové tvorby); web: http://cnc.gov.ro.
 • Direcția Fond Cinematografic - Stejeroiu Carmen (Sekce fondu filmové tvorby), Tel: 004021/310.43.01; linka108; GSM: 0040751 227 724. 

Ajutor de minimis pentru încurajarea funcţionării cinematografelor de artă şi a programării filmelor în acestea - Pomoc minimis k podpoře fungování uměleckých kin a plánování projekce

 • Centrul Național al Cinematografiei, Národní středisko filmové tvorby; web: http://cnc.gov.ro.
 • Direcția Fond Cinematografic, Sekce fondu filmové tvorby; Tel: 004021/310.43.01; linka 108; GSM: 0040751 227 724. 

Ajutorde minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizarea de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate - Pomoc minimis k podpoře kulturních programů, kinematografické výchovy, organizace kulturních akcí v oboru filmové tvorby a vydávání odborných publikací.

 • Centrul Național al Cinematografiei, Národní středisko filmové tvorby; web: http://cnc.gov.ro.
 • Direcția Fond Cinematografic, Sekce fondu filmové tvorby; Tel: 004021/310.43.01; linka 108; GSM: 0040751 227 724. 

Ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri şi târguri de filme, interne şi internaţionale, precum şi pentru susţinerea altor activităţi cinematografice - Podpora minimis - Účast na domácích a mezinárodních filmových festivalech a veletrzích a dalších oborových aktivitách.

 • Centrul Național al Cinematografiei, Národní středisko filmové tvorby; web: http://cnc.gov.ro.
 • Direcția Fond Cinematografic, Sekce fondu filmové tvorby; Tel: 04021/310.43.01; linka 108; GSM: 0040751 227 724.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: