Rumunský stavební sektor stále více přitahuje české podnikatele

2. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Rumunský stavební sektor stále více přitahuje české podnikatele V Bukurešti se dne 25. října 2017 uskutečnil v rámci projektu PROPED (na podporu ekonomické diplomacie) prestižní ekonomický seminář „Investment Opportunities in Romania“. Seminář se konal za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky a byl zaměřen na aktuální oborové příležitosti v oblasti stavebnictví a real estate.

V Rumunsku probíhá proces modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury, rozšiřování výrobních a obchodních kapacit, výstavba nových průmyslových parků a objektů, pokračuje expanze obchodních řetězců i projektů občanské výstavby hlavně ve velkých městech. Největší boom Velvyslanectví České republiky v Bukurešti zaznamenává v oblasti výstavby kancelářských prostor a bytů, kde celkový počet nových bytů, které mají být dokončeny a dodány v letošním roce, má být dokonce nejvyšší od roku 2009.

Cílem investičního fóra „Investment Opportunities in Romania“, jehož organizátory byly Velvyslanectví České republiky v Bukurešti, Ministerstvo pro podnikatelské klima, obchod a podnikání Rumunska a česká společnost Green Gate SRL, bylo vytvořit odpovídající platformu pro dialog a výměnu zkušeností a kontaktů v souladu s koncepcí české ekonomické diplomacie.

Seminář byl zahájen českým velvyslancem V. Válkym a po jeho úvodním slovu vládní organizace InvestRomania, rumunská obdoba agentury CzechInvest, představila účastníkům nejprve Rumunsko, a to z pohledu ekonomických ukazatelů, vzdělanosti, kvalifikovanosti pracovní síly a strategické polohy v regionu jako skvělou investiční příležitost a následně také Českou republiku jako strategického partnera z pohledu množství a výše českých investic v Rumunsku.

Poté následovalo vystoupení M. Skolové ze společnosti AECOM, která účastníkům představila hlavně komplexní urbanistická řešení územních plánů hlavního města Bukurešť. Její prezentace zapadala přesně svým obsahem do filozofie semináře, který si kladl za cíl přinést rovněž nová témata a otevírat diskuzi.

Propojení ekonomického potenciálu s funkční dopravou a vytvoření příznivých podmínek pro každodenní život obyvatel Bukurešti totiž bude v blízké budoucnosti zdrojem mnoha investičních příležitostí také pro české firmy. Urbanistické otázky dnes nejsou palčivým problémem pouze hlavního města a české firmy by tak mohly mít v Rumunsku po zkušenostech z domácího prostředí viditelný náskok.

Na semináři dále jako hlavní přednášející vystoupili zástupci společnosti Colliers Romania, předního poskytovatele služeb v oblasti komerčních realit, české advokátní kanceláře Peterka a Partners a zástupce finanční společnosti Akcenta CZ. Příležitosti pro vlastní představení měly rovněž další české společnosti, a to hlavně během druhého, tzv. diskusního panelu. Této příležitosti využily např. společnosti Renomia, Okin, Antares nebo M2C.

Zájem o seminář ze strany společností PPF Real Estate, RC Europe, S Group holding nebo KKCG pouze potvrdil vhodné vytipování sektoru, který je nedílnou součástí zdejší mapy oborových příležitostí. Jeho přínosem byly především aktuální informace z oblasti investičního prostředí Rumunska, z právní oblasti, resp. stavebního a urbanistického zákona a rovněž nástin možností při vyhledávání nových investičních příležitostí v oblasti realit a ve stavebnictví včetně možností uplatnění českých podnikatelů na zdejším trhu.

Nedílnou součástí semináře bylo kromě odborného programu také neformální jednání B2B, B2G a investiční networking s primátory a starosty měst Vulcan, Drobeta-Turnu Severin, Dăbuleni, Meteş, Gârla Mare a Segarcea.

Ekonomický růst, nízké úrokové sazby a podpůrné programy, jako je např. vládní program „Prima Casă“, vyvolávají zvýšenou plošnou poptávku po kancelářských prostorech a bydlení v celém Rumunsku. Lze tedy předpokládat, že tento trend bude pokračovat, a to navzdory obavám o tom, jak bude udržitelný cenový růst.

I když většina ekonomických ukazatelů vypadá pro akvizice nemovitostí příznivě, stávající nabídka je podstatně nižší než před rokem, dokonce nabídka v hlavních městech rumunských regionů je nižší až o 31 %. K realizaci zvýšené poptávky Rumunsko hledá partnery rovněž v zahraničí. A proto představení České republiky jako významného partnera se ukázalo být podnětným impulsem a alternativou k již tradičním zahraničním partnerům.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Milan Peprník, rada-vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek