Rusko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Moskvě (Ruská federace)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Sankt Petěrburgu a Generálním konzulátem ČR v Jekatěrinburgu průběžně aktualizuje mapu globálních oborových příležitostí pro české exportéry.

Aktuálně je identifikováno následujících 11 perspektivních sektorů pro český vývoz do Ruska:  

 1. Automobilový průmysl
 2. Dopravní průmysl a infrastruktura
 3. Železniční a kolejová doprava
 4. Energetický průmysl
 5. Civilní letecký průmysl
 6. Strojírenský průmysl
 7. Vodohospodářský a odpadní průmysl
 8. Důlní, těžební a ropný průmysl
 9. Chemický průmysl
 10.  Zdravotnický a famaceutický průmysl
 11.  Zemědělský a potravinářský průmysl

  Podrobně viz www.mzv.cz/file/1995522/Mapa_globalnich_oborovych_prilezitosti_2016_20107.pdf.

Při snaze exportovat české zboží na ruský trh musí exportéři počítat se zvýšeným tlakem na lokalizaci a zesíleným požadavkem na zajištění exportního financování. Dále pak z větší nestabilitou investičního prostředí, vyšší mírou korupce a nižší vymahatelností práva, než jsou zvyklí z ČR.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Ruské federaci průběžně probíhá mnoho akcí určených pro české podnikatele a firmy. Většinu z nich pořádají státní instituce a organizace, tj. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další rezorty, Velvyslanectví ČR v Moskvě a Generální konzuláty v Sankt Petěrburgu a Jekatěrinburgu, vládní agentury CzechTrade, CzechTourism. Akce jsou organizovány samostatně nebo společně ve spolupráci s komorami, asociacemi, svazy, sdruženími, finančními institucemi a dalšími partnery.

Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s Generálními konzuláty v Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu připravují akce na podporu českého exportu, které především vycházejí ze zpracované mapy oborových příležitostí pro Ruskou federaci, tj. identifikovaných prioritních sektorů pro český export.

Hlavními nástroji ekonomické diplomacie jsou projekty ekonomické diplomacie, podnikatelské mise, oborové prezentace a další aktivity.

Zároveň se Velvyslanectví ČR v Moskvě ve spolupráci s generálními konzuláty a kancelářemi vládní agentury CzechTrade v Moskvě, Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu soustřeďují na posilování přímé spolupráce s vybranými ruskými regiony.

Hlavním nástrojem bilaterální ekonomické spolupráce na vládní úrovni je Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci (MVK) mezi ČR a RF, v rámci které pracuje 16 sektorových a regionálních pracovních skupin. Poslední 10. zasedání MVK se uskutečnilo ve dnech 29. – 30. 5. 2017 v Moskvě pod vedením předsedů, tj. ministrů průmyslu a obchodu ČR a RF. Další, 11. zasedání by se mělo konat v druhé polovině roku 2018 v ČR.

Přehled hlavních výstav a veletrhů vhodných pro české podnikatele konaných v Rusku v roce 2018/2019 je uveden v kapitole 6. 4.

V roce 2018 bylo dosud schváleno 13 projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) v Rusku, na které bylo alokováno více než 2,5 mil. Kč finančních prostředků formou státní podpory. Na jejich realizaci se podílí Velvyslanectví ČR v Moskvě a Generální konzuláty ČR v Jekatěrinburgu a Sankt Petěrburgu.

Vybrané hlavní akce pro české podnikatele v roce 2018:

 • Exportní seminář k Rusku a Bělorusku (31. 1. a 1. 2. 2018, Praha a Olomouc); 
 • Incomingová mise potravinářů Republiky Komi do ČR – PROPED (26. 2. – 1. 3. 2018, Brno);
 • Podpora ruské incomingové turistiky do vybraných regionů ČR – PROPED (12. 3. 2018, Moskva)
 • Účast českých firem na zemědělském veletrhu v Baškortostánu – PROPED (12. – 16. 3. 2018, Ufa);
 • Podnikatelská mise do regionů Ruské federace – PROPED (16. – 19. 4. 2018, Jaroslavl a Vladimir);
 • Podnikatelská mise do zemědělských regionů východního Ruska – PROPED (22. – 27. 4. 2018. Čeljabinsk a Kurgan);
 • Prezentace Česká republika – velmoc v leteckém průmyslu – PROPED (25. 4. 2018, Moskva);
 • Incomingová mise z Baškortostánu zaměřená na zemědělství – PROPED (1. – 4. 5. 2018, Česká republika);
 • Incomingová mise k vodnímu hospodářství – PROPED (15. – 18. 5. 2018, Česká republika);
 • Podpora ruské incomingové turistiky do vybraných regionů ČR – PROPED (6. 6. 2018, Moskva)
 • Incomingová mise z Ruska do ČR zaměřená na pivovarnictví – PROPED (září 2018, Moskva);
 • Podnikatelská mise do regionů Sibiřského regionálního okruhu – PROPED (17. – 21. 9. 2018. Novosibirsk a Kemerovo);
 • Ruský den na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (2. 10. 2018, Brno);
 • 11. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a RF (cca říjen, Praha);
 • ČR – země partner na turistickém veletrhu Expotravel – PROPED (4. – 6. 10. 2018, Jekatěrinburg);
 • Podnikatelská mise ministra zemědělství ČR do Ruské federace – PROPED (cca říjen 2018, Ruská federace);
 • Mise do Něneckého autonomního okruhu – PROPED (podzim 2018, Něnecký autonomní okruh);
 • Prezentace vybraného ruského regionu na Velvyslanectví ČR v Moskvě (cca listopad 2018; Moskva).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: