Růst ekonomiky nahrává absolventům. Co po nich firmy chtějí?

7. 4. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Růst ekonomiky nahrává absolventům. Co po nich firmy chtějí? Firmám stále více chybí technicky vzdělaní absolventi škol. Podle odborníků je na trhu nedostatek především v oblasti digitálních technologií. Ten bude v příštích letech dál narůstat.

Hospodářské oživení tuzemské ekonomiky by s sebou mělo přinést i tisíce nových pracovních míst. Podle personálních agentur by na tom mohli vydělat především absolventi.

„V současné době například obsazujeme stovky nových pozic a více než padesát procent z nich je ideální pro absolventy. Problém však může být v našem požadavku na relevantní technické vzdělání nebo znalosti evropských jazyků pro potřeby centra sdílených služeb,“ říká Šárka Vránová, HR ředitelka poradenské společnosti Accenture v ČR.

Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době pohybuje kolem sedmi procent. Součástí tohoto čísla je přitom i pětadvacet tisíc čerstvých absolventů, kterým se po dokončení školy nepodařilo sehnat práci.

Podle odborníků chybí na trhu dlouhodobě především mladí lidé vzdělaní v technických oborech. Nicméně požadavky zaměstnavatelů se postupně mění tak, jak začíná být stále více proměnlivý trh práce. Více než konkrétní obor začíná stále více růst význam zvládání nejdůležitějších schopností.

„Vzhledem k proměnlivosti trhu práce není možné přesně vyjádřit požadavky na kvalifikaci, z tohoto důvodu vzrůstá význam takzvaných klíčových kompetencí, které požadavky na obsah kvalifikací zobecňují,“ zdůrazňuje Šárka Vaňková. Mezi ty nejdůležitější patří komunikativnost, znalost cizích jazyků, schopnost učit se, pracovat v týmu, analyzovat a řešit problémy, v mnohých profesích zvládnout základní numerické a statistické techniky a informační technologie,“ shrnuje Šárka Vránová.

Hlavní přednosti: Technik, jazyky, komunikace

Podniky rovněž od absolventů požadují, aby v podstatě hned od svého nástupu do zaměstnání neustále zvyšovali své odborné znalosti, učili se jazyky a drželi krok s novými technologiemi. Případně prokázali schopnost rekvalifikovat se a proniknout do zcela nového oboru. Především nadnárodní firmy pak požadují po absolventech schopnost kooperovat v mezinárodním týmu.

U firem z oblasti strojírenství nebo informačních technologií to pak vyžaduje vynikající technické vzdělání a zároveň špičkové komunikační schopnosti. „Právě chybějící správná kombinace takzvaných měkkých a tvrdých dovedností anebo také horší jazyková vybavenost, bývají často důvodem, proč se někteří uchazeči neprosadí,“ dodává Marek Gešo z poradenské společnosti Accenture.

Pokud chce uchazeč o zaměstnání zvýšit svou šanci na úspěch, měl by znát právě tyto nejčastější požadavky, které kromě konkrétní kvalifikace zahrnují i určitý osobnostní profil uchazeče podle pracovní pozice, na kterou má být zařazen.

Znalost těchto požadavků je důležitá zvláště pro absolventy škol, kteří vstupují do pracovního procesu poprvé. V průběhu přijímacího řízení bude zaměstnavatele například zajímat, co je absolvent schopen se dále naučit, zda bude ochoten dále se vzdělávat, s jakým nasazením bude ochoten pracovat a co hodlá svému profesionálnímu růstu v počátcích obětovat.

Rozdílný zájem o absolventy jednotlivých oborů se projevuje také ve výši nástupních platů. Průzkum Česko-německé obchodní komory (ČNOPK) mezi stovkou tuzemských podniků potvrdil, že nejvyšší nástupní mzdy dostávají absolventi technických a právních oborů, následují ekonomické a přírodovědné obory. Na opačném konci mzdového žebříčku se naopak nachází nástupní mzdy absolventů v oblasti sociálních věd.

Kvalitní absolventy je stále těžší udržet

Tlak na růst platů v technických oborech v příštích letech ještě poroste. „Od zástupců mnoha firem v České republice slýcháme, že nemohou v místě svého podnikání najít dostatek kvalifikovaných pracovníků pro výrobu, hlavně v oblasti high-tech,“ komentuje výsledky průzkumu výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

„Vlivem masivní digitalizace výrobních procesů, která bude probíhat v příštích pěti až deseti letech, dojde k dalšímu vyostření situace.“ Komora sama se přitom podílí na dalším vzdělávání technických pracovníků. Uspořádala například již osm ročníků kurzů Manažer pro energetiku.

Ten absolvovalo již 99 podnikových manažerů, kteří navrhli úspory ve svých firmách snižující spotřebu energie téměř o 9000 MWh, což by firmám ročně ušetřilo zhruba 13,5 milionů korun a snížilo každoroční množství vypouštěných emisí CO2 o téměř 10 000 tun. Projekty přitom nezůstávají jen na papíře, devadesát procent z nich je skutečně realizováno v praxi.

Právě podobné projekty pomáhají firmám nejenom šetřit peníze, ale také udržet zaměstnance. Průzkumy totiž ukazují, že zhruba 86 procent zaměstnaných lidí není zcela spokojeno se svou prací a z hledání zaměstnání se stává prakticky nepřetržitý proces prověřování nových příležitostí.

Stále větší část lidí hledá jiné místo dokonce i ve chvíli, kdy nastupuje do nového zaměstnání. To se týká také absolventů, kteří díky digitálním technologiím, internetu a sociálním médiím neberou získání první práce jako konec hledání, ale spíše jako odrazový můstek pro zajímavější a lépe placené pozice. Právě možnost zajímavých vzdělávacích programů, které zvýší zaměstnancům kvalifikaci, firmám pomáhají udržet v podniku kvalitní zaměstnance.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek