Rwanda: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

7. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

 

Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžební sektor je významným zdrojem příjmů z vývozu (na druhém místě po cestovním ruchu a před zemědělstvím), jedná se o hlavní průmyslový obor. Jezero Kivu obsahuje asi 300 mld. m3 CO2 a 60 mld. m3 plynu CH4 s tím, že v následujících letech se počítá s intenzivním využitím těchto zásob jak pro rozvoj energetiky, tak pro rozvoj chemického průmyslu. Koncem roku 2017 byl dokončen letecký geologický průzkum, na základě kterého existují indicie, že množství a rozsah nerostného bohatství je vyšší než se do dnešních dnů předpokládalo. Existují proto předpoklady, že příležitosti v těžebním průmyslu budou, v případě potvrzení současných odhadů, dále narůstat. Existující surovinové bohatství je však těženo pomocí velmi zastaralých technologií. 80 % těžby je realizováno individuálními těžbou (často pouze s využitím ručních nástrojů). Vládní plány na příští pětileté období mají za cíl změnu tohoto nevyhovujícího stavu zapojením širší míry mechanizace, což představuje příležitosti pro dodavatele těžebních technologií.

 

Energetický průmysl

Energetický sektor je dosud nerozvinutý a vláda plánuje jeho podporu prostřednictvím investičních projektů, od kterých si slibuje nastartování dlouhodobého růstu celé ekonomiky; země patří ke státům s nejnižší instalovanou kapacitou; cca polovina generované elektrické energie pochází z hydroelektráren. Budoucí energetický mix má být až z 90 % závislý na obnovitelných zdrojích. Do roku 2025 Rwanda plánuje nárůst instalované kapacity zněkolikanásobit a to ze současných 110 MW na 560 MW. Rozvojové plány ve Rwandě (což ovšem platí obdobně ve většině zemí východní Afriky) se  se však v čase většinou nedaří naplňovat a je proto nutné je chápat pouze jako indikátor budoucího směru vývoje.

Nábytkářský průmysl

Import tohoto zboží do země za poslední roky stále roste. To souvisí s novými aktivitami stavebního průmyslu. Za zmínku stojí i vliv turistiky, která vykazuje roční nárůst 25 %, doplněné o požadavky turistů, kteří v průměru utratí ve Rwandě více než 1.100 USD a za tyto prostředky vyžadují odpovídající kvalitu, včetně kvality ubytování.

Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z bezpečnostní situace v regionu. Z tohoto důvodu je vládou věnována pozornost i finanční prostředky vybavení armády i police. Rwanda poskytuje své vojenské složky za finanční úhradu do mírových jednotek OSN.  Finanční zdroje OSN tak představují finanční zdroje k rozvoji rwandských obranných složek. OSN navíc předpokládá v budoucím období se zvýšeným zapojením rwandských obranných složek.

Stavební průmysl

Priority sektoru stavebnictví se pro nadcházející roky mění. Po letech, kdy bylo prioritou sektoru výstavba kancelářských budov, se v současné době zaměřuje toto odvětví na residenční výstavbu zejména v hlavním městě Kigali, kde roční růst populace v Kigali přesahuje 3 % ovšem pouze 7 % populace žije v moderních ubytovacích kapacitách. Do roku 2020 by se tento podíl měl zvýšit na 30 %.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zlepšení situace ve zdravotnictví je hlavní prioritou vlády, podíl veřejných výdajů je na úrovni vysokých 15 %; tato snaha již přinesla konkrétní výsledky u mnoha ukazatelů. V rámci vládní rozvojové strategie se však počítá s dalším zlepšováním kvality zdravotní péče. Vládní plány počítají s tím, že by do roku 2025 měla být zdravotní péče poskytována téměř výhradně odborným zdravotním personálem. Vzhledem ke skutečnosti, že pouze například pouze 60 % porodů je uskutečněno za asistence odborného personálu, reprezentují vládní plány exportní příležitosti i pro české exportéry zdravotní techniky.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství zaměstnává 90 % pracovní síly, avšak na HDP se podílí pouze jednou třetinou (zemědělské vývozy jsou však jedním z důležitých zdrojů deviz). Rozvoj zemědělství je navíc klíčovou prioritou vládního ekonomického programu Vize 2020 počítá s podporou zemědělství s cílem snížit do roku 2020 zaměstnanost v zemědělství díky širšímu uplatnění mechanizace o 10 %. Vláda tak usiluje o zvýšení produktivity sektoru investičními programy jak směřující jak k dosažení vyšší intenzifikace pěstování základních vývozních komodit (káva, čaj) pomocí aplikace hnojiv a odpovídající zemědělské mechanizace, tak cestou vyššího podílu zpracování zemědělské produkce, což představuje zároveň příležitost pro dodavatele technologií pro potravinářský průmysl (např. 90 % balícího materiálu se do Rwandy dováží).

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

 

HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8501 – Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8437 - Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 - Traktory a tahače

Stavební průmysl

HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8415 – Stroje, přístroje klimatizační

HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 4010 – Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku

HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

HS 8429 – Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

Nábytkářský průmysl

HS 9403 – Ost. nábytek a jeho části a součásti

HS 9406 - Montované stavby

Obranný průmysl

HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9304 - Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304

HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev,  antisera ap.,  vata aj.

HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9402 - Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

 zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: