Soudy v Emirátech zohledňují tradiční právo šaría

20. 3. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Jak se ucházet o státní zakázky v Emirátech? A k čemu přihlížejí místní soudy při obchodních sporech? Silnou pozici mají domácí podnikatelé a firmy, mezi nimiž je potřeba hledat důvěryhodného společníka.

Spojené arabské emiráty zavedly systém, který zabezpečuje, aby ze státních zakázek profitovaly pouze místní subjekty. Proto se může příslušných výběrových řízení účastnit jenom místní firma nebo společnost, v níž místní subjekt vlastní 51 procent.

Pokud česká firma nehodlá v zemi založit smíšený podnik s majoritním podílem místního partnera, může se státních zakázek zúčastnit prostřednictvím (a jménem) svého agenta či distributora. Jinými slovy: bez trvalé přítomnosti v Emirátech formou pobočky, smíšeného podniku nebo oficiálně registrovaného zástupce je možný pouze prodej zboží soukromému dovozci. Registrace smíšeného podniku či pobočky je nákladná záležitost a má omezení na jeden emirát.

Pokud chce firma registrovaná například v Dubaji rozšířit své působení i na Abú Dhabí, musí si zde udělat novou registraci. Jak pro distribuci zboží, tak i pro účast ve státních zakázkách je klíčovým prvkem nalezení vhodného místního zástupce, kterým musí být buď občan Emirátů, nebo firma stoprocentně vlastněná občany Emirátů. Při výběru zástupce je nezbytné postupovat velmi obezřetně, neboť podle takzvaného Commercial Agency Law lze smlouvu rozvázat pouze vzájemnou dohodou mezi zástupcem a zastoupeným, a to bez ohledu na to, zda již pozbyla platnosti uplynutím doby, nebo ne.

Jiná spojka pro každý emirát

V případě sporu lze vzájemný vztah ukončit prostřednictvím soudu. Povinná je vždy místní jurisdikce, i kdyby bylo ve smlouvě uvedeno jinak, a s vysokým odstupným pro místního partnera. U zastupitelského vztahu je povinná exkluzivita, tu je však možné regionálně omezit. Na každý emirát je tak možné mít jiného agenta nebo distributora.

Výše nastíněná zákonná úprava zastupitelského vztahu, ze kterého je velmi nesnadné se vyvázat, nabádá k velmi pečlivému a rozvážnému výběru místního partnera-zástupce. Proto české firmy volí v řadě případů raději založení vlastní pobočky nebo společného podniku s místním partnerem, jehož vliv na chod společnosti lze omezit doprovodným smluvním ujednáním.

Důležité je tradiční právo šaría

Při uzavírání jakéhokoli smluvního vztahu s místním partnerem je nezbytné mít na paměti případné řešení sporu soudní cestou. Rozhodnutí cizích soudních a arbitrážních instancí však nejsou v Emirátech přímo vykonatelné (kromě soudů a arbitráží ze zemí Perského zálivu). Podléhají předchozímu schválení místními soudními orgány, což je velmi nepravděpodobné zejména v případě, že byl soudní spor řešen podle jiného než islámského práva.

Podle místní legislativy případné rozhodnutí zahraniční arbitráže posuzuje místní soud první instance. Zohledňuje to, zda rozhodnutí není v rozporu s dobrými mravy a veřejným zájmem a dřívějšími obdobnými rozhodnutími místních soudů - jinými slovy v rozporu s tradičním právem šaría.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Autor článku: Petr Vlk, ekonomický rada velvyslanectví ČR v Abú Dhabí

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek