SAE – výstavba jaderné elektrárny

8. 1. 2018

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 07.01.2018

Emirátská společnost pro jadernou energii (Emirates Nuclear Energy Corporation – ENEC) úspěšně aktivovala rozvodny pro 3. a 4. blok, dále hlavní transformátor 2. bloku a pomocné výkonové transformátory v jaderné elektrárně Barakah. Připojení 3. a 4. bloku do přenosové soustavy SAE je předpokladem pro budoucí testování a umožní dokončení dalších pomocných zařízení na obou těchto jednotkách. 
Mezitím hlavní transformátor 2. bloku a pomocné výkonové transformátory umožnují již zahájení testování funkčnosti za tepla. Tyto úspěchy v pokračující stavbě elektrárny jsou dalšími mezníky v cestě SAE za bezpečnou a čistou energií v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Barakah, nacházející se v Al Dhafra v emirátu Abu Dhabi.
Pokračující úspěchy jsou výsledkem rozsáhlé spolupráce s hlavním dodavatelem a JV partnerem Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Spolupráce nadále využívá zkušeností získaných při provádění stejné práce na 1. bloku, pracovní týmy dosahují významného pokroku a zároveň pokračují v implementaci nejvyšších mezinárodních norem bezpečnosti a kvality.
V uplynulém roce dosáhly společnosti ENEC a KEPCO řady dalších stavebních pokroků na jednotlivých blocích. Tyto stavební práce se týkaly předně 3. a 4. reaktoru, kdy 4. reaktor byl již osazen parním generátorem a kondenzátorem. Mezitím probíhají testování a uvádění do provozu na 1. a 2. bloku.
Od svého založení v roce 2009 se tak ENEC soustředí na ryze bezpečné dodávky technologií pro mírové využití jádra v SAE. 4. blok je dokončen již z více než 60 %, 3. blok je dokončen z více jak 79 %. 2. pak již z více jak 90% a 1. se v současné době podrobuje uvedení do provozu a zkoušení, a to před regulačním přezkoumáním a převzetím provozní licence od Federálního úřadu pro jadernou regulaci (FANR). Všechny čtyři bloky pak dodají čistou, účinnou a spolehlivou elektřinu do rozvodné sítě SAE, až do regulačních revizí a licencí. Po dokončení čtyř reaktorů a jejich plném spuštění ušetří jaderná elektrárna Barakah každoročně až 21 milionů tun CO2.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: Technical Review Middle East Magazine

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: