Šalamounovy ostrovy: Ekonomická charakteristika země

29. 8. 2019

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika Šalamounových ostrovů během konfliktu zásadně trpěla. V roce 2000 se propadla o 14% i vlivem asijské finanční krize. Po ukončení konfliktu v r. 2003 začala ale vykazovat rychlý růst mezi 5-10% až do doby globální finanční krize v roce 2009, kdy se propadla o 1,2%. S krizí se ale vypořádala docela rychle. V roce 2010 vzrostlo HDP o 7,8% především zásluhou výstupů zemědělství, lesnictví a rybolovu. V roce 2011 pak dokonce HDP rostlo o 10,7%, což bylo nejvíce v Pacifické oblasti, a to díky zvýšenému exportu dřeva a jeho vysokým světovým cenám.  Deficit běžného účtu se v roce 2011 snížil na hodnotu 6% HDP oproti 30% v roce 2010 zejména vlivem rekordní těžby dřeva a jeho exportu a dále díky možnosti platit za dovozy penězi dárců.

V roce 2012 HDP dosáhlo růstu 4,9% kvůli nižšímu výkonu v lesnickém sektoru i zemědělství (produkce kakaa se snížila o třetinu a produkce kopry o pětinu) zejména vlivem nižší zahraniční poptávky. Naopak se mírně dařilo zvýšit produkci palmového oleje a rybolovu. Průmysl a služby byly hlavním zdrojem růstu.  Export zlata se zvýšil více než dvojnásobně oproti roku 2011. Ekonomice ostrovu pomohlo také pořádání Festivalu pacifického umění a vyšší přiliv přímých zahraničních investic.

V roce 2013 hospodářský růst se zpomalil na 2,9%, zejména situací v zemědělství a těžbě zlata. Produkce zlata klesla o 15% a to z důvodu, že ceny zlata nedosahovaly cen produkce. Zemědělská produkce poklesla vlivem špatného počasí. Přesto rok 2013 zaznamenal nárůst ve stavebnictví, průmyslu a službách.

Rok 2014 má přinést růst ekonomiky 4%, mělo by dojít ke zvýšení produkce zlata a zemědělské výroby. V roce 2015 se předpokládá růst 3% a to díky investičním projektům.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

odhad

HDP   v běž.cenách mil. $

598

682

869

1000

1097

1205

HDP PPP mil. $

1415

1544

1743

1859

1943

2052

HDP na ob. v $

1161

1295

1614

1819

1950

2096

HDP na ob.PPP

2747

2933

3239

3383

3455

3568

Reálný růst HDP v %   (meziroč.změna)

-4,7

7,8

10,7

4,9

2,9

 

4,0

Deficit běžného   účtu platební bilance v mil. $

-128

-210

-58

2

-46

 

-157

Deficit běžného   účtu PB v %HDP

-21,4

-30,8

-6,7

-0,2

-4,2

-13,0

Vývoz zboží a   služeb % HDP

39,3

48,8

64,1

63,5

na

na

Inflace v %

7,1

0,9

7,4

5,9

6,1

5,9

Zdroj: www.dfat.gov.au/geo/fs/solo.pdf

Inflace

Relativně nízká inflace hlavních obchodních partnerů přispěla k podobnému vývoji v posledních letech i na Šalamounových ostrovech.

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Deficit zahraničního obchodu se zbožím v roce 2011 představoval 94,8 mil. USD. Země se dokázala prosadit v zahraničí, meziročně zvýšila export o 40%.  Vyvezla zboží v hodnotě 618,1 mil. a dovezla za 523,3 mil. USD. Export nejvíce směřuje do Číny (50,7 %), dále do Austrálie (17,5%), Itálie (3,9%) a dále také do Velké Británie (3,6%). Naopak nejvíce dováží ze Singapuru (26,6 %), Austrálie (25,2 %), Číny (7%) a Malajsie (6,8).

Hlavními komoditami vývozu je dřevo a další nezpracované produkty, palmový olej, ryby, kakaové boby, kopra a zlato. Hlavními položkami dovozu jsou stroje a dopravní zařízení, minerální paliva a mazadla, potraviny a nápoje a různé druhy spotřebního zboží.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

zpět na začátek

4.6. Služby

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek