Šalamounovy ostrovy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 8. 2019

 

7.1. Smluvní základna

Hospodářské styky mezi ČR a Šalamounovými ostrovy nejsou upraveny žádnou dohodou a obchodní výměna je zatím zanedbatelná. 

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

ČR na Šalamounovy ostrovy několik let nevyvážela.  Od ledna do června roku 2014 se však vyvezly na Šalamounovy ostrovy čerpadla, vzduchové kompresory, transformátory, stroje na zpracování dat, hřídele, přídavná zařízení a kontrolní stroje v hodnotě 159 tis. USD. Dovezeny do ČR byly přístroje na zpracování tabáku v celkové hodnotě 198 tis. USD, a galvanické články za 1 tis. USD. Obchodní bilance ČR od ledna do června byla -40 tis. USD.

K obchodním příležitostem pro české firmy na Šalamounových ostrovech patří dodávky dieselových generátorů, jednoduché stavební mechanizace, potravinářské stroje (např. na zpracování ryb), trvanlivé potraviny a nápoje. Doporučuje se však v této souvislosti navázání kontaktu s některou z australských či novozélandských firem, které v oblasti již působí. Rovněž se před cestou doporučuje ověřit si aktuální politickou a bezpečnostní situaci v zemi. Část území Šalamounových ostrovů je malarická, proto se rovněž doporučuje antimalarická prevence. Zajímavou příležitostí pro české subjekty mohou být i projekty financované EU v rámci rozvojové spolupráce.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek