Šalamounovy ostrovy: Zahraničně-politická orientace

29. 8. 2019

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Šalamounovy ostrovy ihned po získání nezávislosti vstoupily do Britského společenství národů a OSN. Jsou též členem regionálního uskupení Fórum pacifických ostrovů (PIF), Asijské rozvojové banky a WTO (od roku 1995).

Členství v dalších mezinárodních organizacích a institucích (uváděny anglické zkratky): ACP, ESCAP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Intelsat, IOC, ITU, PIF, Sparteca, SPC, UNCTAD, UNESCO, UPU, WFTU, WHO, WMO, WTrO. V Honiaře sídlí Agentura pro rybolov PIF a úřadovny UNDP, UNICEF, WHO a ILO.

Zahraničněpolitické aktivity vlády Šalamounových ostrovů jsou zaměřeny na regionální dění (Melanesian Spearhead Group) a vztahy s nejbližšími sousedy a zeměmi oblasti. Hlavními partnery jsou Austrálie, Nový Zéland a malé státy Mikronésie.

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Šalamounovy ostrovy ratifikovaly Smlouvu o bezjaderné zóně v Jižním Pacifiku a prosazují nezávislost francouzského zámořského teritoria - Nové Kaledonie. Ostrovy udržují diplomatické styky s 27 zeměmi včetně s Tchaj-wanem.

V Honiaře sídlí diplomatická zastoupení Austrálie, Velké Británie, Japonska, Nového Zélandu, PNG a Tchajwanu. Velvyslanec USA pro Šalamounovy ostrovy je akreditován z Papuy – Nové Guineje. Francie, SRN, Švédsko, Korejská republika a Malajsie jsou zastoupeny honorárními konzuly. Evropská unie má na Šalamounových ostrovech úřadovnu s jedním diplomatem (formálně detašované pracoviště delegace EU na PNG).

Šalamounovy ostrovy mají diplomatické úřady v Bruselu (EU), Londýně (GB), Canbeře (Austrálie), Port Moresby (PNG), New Yorku (OSN + USA), Ženevě (OSN), Suvě (Fidži), Taipei (Tchajwan), v Havaně (Kuba) a chystají se otevřít zastoupení v Japonsku.

Největším donorem je Austrálie; kromě toho poskytují pomoc zemi Nový Zéland, EU, Japonsko, Tchajwan a PNG.

Vztahy mezi Šalamounovými ostrovy a USA jsou „tradičně přátelské“. USA financovaly výstavbu budovy parlamentu v Honiaře. Americká pomoc se dnes zaměřuje na výcvik pohraniční stráže Šalamounových ostrovů. USA též poskytly zemi významnou humanitární pomoc po zemětřesení a tsunami v dubnu 2007.

Šalamounovy ostrovy se účastní aktivit melanéské regionální skupiny Melanesian Spearhead Group (dále PNG, Vanuatu, Fidži) zaměřené na otázky obchodní, politické, bezpečnostní, sociální i kulturní.

Z evropských zemízachovávají Šalamounovy ostrovy relativně blízké vztahy s Velkou Británií, která poskytuje asi 15% rozvojového rozpočtu EU v zemi; pomoc se soustřeďuje na bezpečnostní sektor, školství, zdravotnictví (venkovské oblasti – mj. programy proti HIV/AIDS) a podporu řádné veřejné správy.

Jednou z hlavních zahraničně-politických otázek, kterou se Šalamounovy ostrovy dlouhodobě zabývají, jsou komplikované vztahy s ČLR a Tchajwanem. Šalamounovy ostrovy mají diplomatické styky s Tchajwanem, nicméně by rády rozvíjely “ekonomické vztahy“ s ČLR. Vzhledem k tomu, že Tchajwan má na ostrovech početnou etnickou menšinu, která de facto zajišťuje veškerý ekonomický život ve městě a poskytuje státu život umožňující finanční injekce, je komunikace s ČLR obtížná a Tchajwan proti jakémukoliv styku s pevninskou Čínou vehementně protestuje. Šalamounovy ostrovy nicméně poslaly prvního stážistu do Pekingu.

 

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Diplomatické vztahy mezi ČR a Šalamounovými ostrovy byly navázány 30. 10. 1996. Kontakty mezi vládami jsou sporadické. Česká republika je na Šalamounových ostrovech zastoupena prostřednictvím velvyslanectví ČR se sídlem v Canbeře. Historicky první velvyslanec, který na Šalamounových ostrovech předal pověřovací listiny, je H. Kmoníček, který tak učinil 28. 6. 2012.

Ministr zahraničních věcí ČR schválil 24. 4. 2007 poskytnutí humanitárního daru Šalamounovým ostrovům ve výši 400 tis. Kč ke zmírnění následků zemětřesení a tsunami. Tehdejší velvyslanec ČR K. Pažourek v Honiaře v květnu 2007 předal tento dar úřadujícímu předsedovi vlády.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek