Salvador: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Stejně jako v ostatních středoamerických zemích je pro české výrobní a obchodní společnosti zajímavý zejména salvadorský trh strojírenských výrobků. Perspektivu má především export zemědělských a stavebních strojů, textilních strojů, ručního nářadí apod. Zajímavý je sektor energetiky, zejména po jeho privatizaci, kde se otvírají možnosti pro dodávky vodních elektráren. Dalšími produkty, o něž je v Salvadoru velký zájem, jsou papír, lepenka, materiály pro stavební průmysl, plastické hmoty (především polyetylén), zemědělské stroje a v neposlední řadě ruční střelné zbraně.

Aktuální sektorové příležitosti pro Salvador

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V květnu 2018 se v San Salvadoru uskuteční „Prezentace českých firem v Salvadoru a Hondurasu“ v rámci projekt PROPED.

Pro rok 2018 byl schválen Projekt transformační spolupráce "Ustavení Komisí lidských práv ve 4 zranitelných komunitách v Ciudad Delgado".

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: