Salvador: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

Vývoz

46 767

56 611

51 764

46 863

43 408

59 805 

Dovoz

5 396

5 233

3 201

2 487

2 377

4 868 

Obrat

41 371

51 378

48 563

49 350

45 785

64 673 

Bilance

52 163

61 844

54 965

44 376

41 031

54 937 

Zdroj: Český statistický úřad, údaje v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu :

 • Tantal, výrobky z něj, odpady, šrot
 • Turbiny, kola, vodní regulátory
 • Výrobky ploché válcované z oceli, nerezu pod 600 mm
 • Ostatní nábytek a jeho části a součásti
 • Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístoje a zařízení
 • Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
 • Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot
 • Konstrukce, části, desky, tyče aj. z železa, oceli
 • Myčky, stroje k čištění, plnění ap. lahví aj.
 • Elektrické transformátory, statické měniče (např. usměrňovače)

Hlavní položky dovozu :

 • Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
 • Trička, vrchní tílka aj. nátělníky pletené
 • Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
 • Elektrické rezistory (včetně reostatů a potenciometrů), jiné než topné
 • Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogeny
 • Svrchníky bundy ap. pánské chlapecké pletené
 • Kostýmy, šaty, sukně ap. dámské dívčí pletené
 • Barvy, laky, nátěrové ost založ ené polymerech
 • Pulovry, svetry, vesty apod. pletené, háčkované
 • Nože s čepelí řeznou, hladkou, zoubkovou vč. žabek

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Údaje nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle informací ZÚ Mexiko není v Salvadoru žádná česká investice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů. Podepsána v San Salvadoru dne 23.4.2004; od 1. 8. 2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, jejichž pobyt nepřesáhne 3 měsíce.
 • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Podepsala ministryně zahraničních věcí Marisol Argueta de Barillas s MMR v květnu 2009, během návštěvy Prahy u příležitosti ministeriády Grupo RIO-EU.
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Podepsána dne 29. 11. 1999, datum vstupu v platnost 28. 3. 2001. Probíhá renegociace.
 • Probíhá sjednávání Dohody o zabránění dvojímu zdanění.
 • Probíhá sjednávání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Salvador je v souvislosti s přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitární pomoci. Kontakty ČR a Salvadoru v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce jsou poměrně bohaté. V roce 1998 poskytla ČR humanitární pomoc zemím Střední Ameriky v celkové výši 5 mil. Kč na zmírnění škod, které napáchal hurikán Mitch. ČR rovněž poskytla Salvadoru humanitární pomoc v roce 2001 po ničivém zemětřesení v hodnotě 1 mil. Kč. V roce 2006 přispěla ČR v rámci humanitární pomoci finanční částkou 3,5 mil. Kč na zmírnění škod po hurikánu Stan. V roce 2011 ČR financovala Malý lokální projekt s názvem „Školní farma pro stimulaci žen a mládeže k rozvoji produkce potravin“, který měl přispět na výukové středisko žen – podnikatelek. V roce 2012 ČR přispěla částkou 450 tis. Kč na projekt výstavby domků pro obyvatele Salvadoru, kteří byli postiženi hurikánem v říjnu 2011. V roce 2013 ČR přispěla finančně na vybavení zdravotní kliniky v Puerto el Flor a školních stimulačních středisek v Chalatenango. V roce 2014 byl realizován projekt pod názvem „Vybavení nemocnic čtyřmi zdravotními lůžky v Chalatenangu“. V roce 2017 realizoval ZÚ v Salvadoru Malý lokální projekt - Zdravotní péče pro ženy a matky v odlehlých komunitách.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: