Salvador: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

3. 6. 2019

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodní výměny v roce 2018 dosáhl hodnoty 25,216 mil. USD při vývozu 21,034 mil. USD a dovozu 4,182 mil. USD.

Obchodní výměna ČR – Salvador 2014 – 2018 (tis. USD )

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

51 880

46 858

43 409

59 805

21 034

Dovoz

3 274

2 490

2 366

4 875

4 182

Bilance

48 605

44 368

41 043

54 931

16 852

Obrat

55 154

49 347

45 775

64 680

25 216

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Salvadoru v roce 2018 byly:

 • Tantal, výrobky z něj, odpady, šrot
 • Výrobky ploché válcované z oceli, nerezu pod 600 mm
 • Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
 • Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí
 • Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
 • Hydrazin, hydroxylamin, soli zásady anorg. apod.
 • Nádoby tlakové pro plyn ze železa a oceli
 • Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů
 • Nástroje vyměnitelné pro nářadí, stroje obráběcí
 • Stroje, stavy, pletací stroje na výrobu tylu ap.

Hlavní položky dovozu v roce 2018:

 • Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
 • Trička, vrchní tílka aj. nátělníky pletené
 • Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogeny
 • Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
 • Pulovry, svetry, vesty ap. pletené, háčkované
 • Spodky, pyžama, župany, pánské, chlapecké, pletené
 • Elektrické rezistory (včetně reostatů a potenciometrů), jiné než topné
 • Prádlo ložní, stolní, toaletní, kuchyňské
 • Kostýmy, šaty, sukně ap. dámské, dívčí, pletené
 • Trouby, duté profily apod. bezešvé, ze železa, oceli

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nemá žádné informace o výměně v oblasti služeb. Salvádorská strana tyto údaje neregistruje a je velmi pravděpodobné, že žádná výměna v oblasti služeb mezi zeměmi neexistuje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České přímé zahraniční investice do země nikdy nesměřovaly a podle informací Velvyslanectví ČR v Mexiku v Salvadoru žádné české investice nejsou.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů. Podepsána v San Salvadoru dne 23.4.2004; od 1. 8. 2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, jejichž pobyt nepřesáhne 3 měsíce.
 • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Podepsala ministryně zahraničních věcí Marisol Argueta de Barillas s MMR v květnu 2009, během návštěvy Prahy u příležitosti ministeriády Grupo RIO-EU.
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Podepsána dne 29. 11. 1999, datum vstupu v platnost 28. 3. 2001. Probíhá renegociace.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Salvador je v souvislosti s přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitární pomoci. Kontakty ČR a Salvadoru v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce jsou poměrně bohaté. V roce 1998 poskytla ČR humanitární pomoc zemím Střední Ameriky v celkové výši 5 mil. Kč na zmírnění škod, které napáchal hurikán Mitch. ČR rovněž poskytla Salvadoru humanitární pomoc v roce 2001 po ničivém zemětřesení v hodnotě 1 mil. Kč. V roce 2006 přispěla ČR v rámci humanitární pomoci finanční částkou 3,5 mil. Kč na zmírnění škod po hurikánu Stan. V roce 2011 ČR financovala Malý lokální projekt s názvem „Školní farma pro stimulaci žen a mládeže k rozvoji produkce potravin“, který měl přispět na výukové středisko žen – podnikatelek. V roce 2012 ČR přispěla částkou 450 tis. Kč na projekt výstavby domků pro obyvatele Salvadoru, kteří byli postiženi hurikánem v říjnu 2011. V roce 2013 ČR přispěla finančně na vybavení zdravotní kliniky v Puerto el Flor a školních stimulačních středisek v Chalatenango. V roce 2014 byl realizován projekt pod názvem „Vybavení nemocnic čtyřmi zdravotními lůžky v Chalatenangu“. V roce 2017 realizoval ZÚ v Salvadoru Malý lokální projekt - Zdravotní péče pro ženy a matky v odlehlých komunitách. V roce 2018 ČR finančně přispělo na vytvoření komisí lidských práv v lokalite Ciudad Delgado. Salvador se řadí mezi nejnebezpečnější země světa a vytvoření těchto komisí se snahou vzdělávat, informovat o lidských právech a jak se zachovat v případě nebezpečí. Tyto vytvořené modely chování, s cílem rozšířit je po celé komunitě, pomůže místním zvládat každodenní liskoprávní problémy. Stejný projekt pokračuje i v r. 2019. ČR též v tomto roce přispěla na stavbu a vybavení nově otevřené 9. třídy ve škole v Puerto El Flor, přičemž součástí projektu je i stavba sanitárního zázemí a pořízení nového vybavení tříd včetně tabletů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: