Salvador: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Nikaragua se zúčastnila jednání o Asociační dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila za ES PRES v Madridu v květnu 2010 během summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Předběžně se provádí obchodní část asociační dohody se Salvadorem od 1. října 2013.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en El Salvador
Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim #2
Urbanización Madre Selva, Tercera Etapa
Antiguo Cuscatlan
Apdo. Postal 01 298
Tel.: 2243-2424
Fax: 2243-2525
Web: http://eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod Salvador – EU (v EUR)

El Salvador je 118. obchodním partnerem EU. Za rok 2017 země EU do Salvadoru vyvezly zboží v hodnotě 481 mil. EUR a dovezly produkty v hodnotě 249 mil. EUR. V roce 2016 to bylo 473 mil. EUR v případě vývozů a 213 mil. EUR u dovozů.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU se v rámci bilaterální a multilaterální spolupráce výrazně podílí na finanční podpoře regionu. V rámci bilaterálního programu obdrží země od EU v letech 2014-2020 podporu ve výši 149 milionů EUR. Mezi prioritní témata patří sociální inkluze, zapojení mladých a podporu rozvoje soukromého sektoru.

Dále může Salvador čerpat prostředky z regionálních programů EU.

EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci „Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020“ s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.

Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR).

Program zaměřený na Střední Ameriku pracuje s rozpočtem 120 mil. EUR a zaměřuje se na tyto oblasti: regionální ekonomická integrace (40 mil. EUR), bezpečnost a vláda práva (40 mil. EUR), klimatické změny a odolnost vůči katastrofám (35 mil. EUR) a podpůrná opatření (5 mil. EUR).

Podrobnější informace o programech dostupných pro Salvador jsou zde:

https://ec.europa.eu/europeaid/countries/el-salvador_en

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: