Salvador: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Salvadorská republika
 • República de El Salvador

Složení vlády:

 • Prezident - Salvador Sánchez Cerén (mandát 2014-2019)
 • Ministr vnitra - Ramón Arístides Valencia Arana
 • Ministr financí – Nelson Eduardo Fuentes Menjivar
 • Ministr spravedlnosti a bezpečnosti - Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde
 • Ministr zahraničních věcí - Hugo Martínez
 • Ministr obrany – Gen. David Munguía Payés
 • Ministryně hospodářství – Luz Estrella Rodríguez
 • Ministryně zdravotnictví - Elvia Violeta Menjívar Escalante
 • Ministr zemědělství - Orestes Fredesman Ortez Andrade
 • Ministr školství - Carlos Mauricio Canjura Linares
 • Ministr pro místní rozvoj a dopravu – Eliud Ulises Ayala
 • Ministryně práce a sociálních věcí -  Sandra Edibel Guevara Pérez
 • Ministryně životního prostředí a přírodních zdrojů - Lina Pohl
 • Ministr cestovního ruchu – José Napoleón Duarte Durán

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V Salvadoru žije 6,2 mil. obyvatel (2017), hustota osídlení činí 298 ob./km2 (nejvíce ve Střední Americe).

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva se odhaduje na 2,7 mil. 71,4 % obyvatelstva žije ve městech.

Průměrný roční přírůstek v posledních letech je pouze 0,3 %.

Největší skupinu obyvatelstva tvoří mestici (86 %), dále indiáni (1 – 2 %), běloši se na celkové populaci podílí 12 %.

V zemi vyznává většina obyvatel náboženství římsko-katolické (56,6 %), protestantské – evangelíci (27,9 %), dále je zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel a také svědci Jehovovi a Mormoni.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ekonomika v roce 2017 vzrostla o 2,4 %, stejně jako v roce 2016. Na přírůstku se nejvíce podílela soukromá spotřeba, a to hlavně díky zvýšenému přílivu prostředků od salvadorských občanů ze zahraničí (tzv. remesas), vývozu a sníženým cenám ropy.

Jednotlivé oblasti hospodářství se v roce 2017 vyvíjely následovně: finanční služby (4,3 %), služby související s nemovitostmi (3,3 %), těžba nerostných surovin (2,7 %), zemědělství (4,6 %), služby ve státní správě (1,2 %).

Inflace v roce 2017 dosáhla 1,0 %.

Podle MMF by se míra růstu HDP měla v příštích letech pohybovat následovně: 2018 - 2,3%, 2019 – 2,3 %. Tato čísla znamenají, že Salvador bude nejpomaleji rostoucí zemi kontinentu.

 

2012

2013

2014

2015

 2016

 2017

HDP (běžné ceny, mil. USD)

23813,6

24350,9

25054,2

25850,3

26868,5 

27700 

HDP meziroční růst (stálé ceny, %)

1,5

1,9

1,2

2,6

2,4 

2,4 

HDP/obyv. (USD)

3921,7

3998,7

4120,0

-

4371,6 

4486,4 

Inflace (%)

0,8

0,8

0,47

1,0

-0,26

1,0 

Míra nezaměstnanosti (%)

6,2

5,61

5,54 

5,39 

7,0 6,9

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, Světová banka

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Salvadorská vláda dlouhodobě aplikuje restriktivní fiskální politiku s důrazem na kontrolu státních výdajů.

Státní rozpočet

 

2012

2013

2014

2015

2016 

2017

      2018

Příjmy celkem

3 758,3

3 959,7

3 968,8

4 138,3

4 568,3 

4957,8 

5520,5 

Výdaje celkem

4 165,1

4 395,7

4 359,1

4 425,7

4 804,9 

4957,8 

5520,5 

Saldo

-406,8

-436

-390,3

-287,4

-236,6

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, mil. USD

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017 

Běžný účet

-1279,5

-1585,6

-1306,7

-920,0

-530,7 

-501,3 

Kapitálový účet

201,2

101,1

63,6

66,0

69,9 

85,1 

Finanční účet

-1380,0

-1346,7

-735,0

-759,52

-777,61 

-363,26 

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, mil. USD

Devizové rezervy

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017 

Devizové rezervy

3172,9

2720,7

2661,2

2670,2

2922,99 

3273,16 

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador, mil. USD

Veřejný dluh

 

2012

2013

2014

2015

 2016

 2017

Veřejný dluh/HDP (%)

62,3

60,4

57,1

58,3

59,5 

61,5 

Zahraniční zadluženost (mil. USD)

-

-

8959,46

8789,22

9317,16 

9675,32 

Dluhová služba (mil. USD)

1148,4

1109,6

-

-

1449,84 

Zdroj: Ministerstvo financí, Světové banka

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Salvadorský bankovní a finanční sektor prodělal hluboké změny po reformách v letech 1990–1991. Reformy dosud státem ovládaný bankovní sektor liberalizovaly, umožnily vstup zahraničních subjektů, udělily větší pravomoc Centrální bance a vytvořily autonomní orgán bankovního dohledu. Ve stejné době byl rovněž liberalizován kapitálový trh a operace s devizovými prostředky.

V současné době je naprostá většina bank kontrolována soukromými subjekty, ať už domácími nebo zahraničními. Legální rámec finančních a bankovních operací tvoří Zákon o bankách a finančních institucích (Ley de Bancos y Financieras), Zákon o Centrální rezervní bance (Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador), oba z roku 1991, a dále Zákon o Superintendenci finančního systému (Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero) z roku 1990. Vytváření ekonomické politiky, která ovlivňuje bankovní sektor, spadá do kompetence Centrální rezervní banky (Banco Central de Reserva de El Salvador). Superintendence bankovního systému (Superintendencia del Sistema Financiero) pak dohlíží na splnění podmínek při zakládání, registraci a operacích finančních institucí. V roce 2002 vláda prosadila reformu zákona o bankách z roku 1999.

Nový zákon povolil bankám investovat na zahraničních trzích, což vneslo do finančních služeb novou dynamiku. Došlo ke snížení počtu komerčních bank z 16 v roce 1999 na 11 v roce 2004, čímž se zvýšila celková důvěra v bankovní systém. V bankovním systému působí 9 soukromých bank a 2 státní banky. Hlavními komerčními bankami jsou Banco Agrícola Comercial a Banco Cuscatlan, které jsou první a třetí nejvýznamnějšími bankami v rámci regionu SA. Tyto banky společně s Banco Salvadoreňo a Banco de Comercio pokrývají cca 80 % všech bankovních služeb. Mezi důležité zahraniční banky patří Citibank a First Commercial Bank of Taiwan. Ze zákona všechny bankovní operace je nutno provádět v USD.

Přehled hlavních komerčních bank a finančních institucí:

Banco Cuscatlán
S.A. EdificioLa Pirámide AlamedaDr. Manuel Enrique AraujoLa Libertad
El Salvador
Tel.: 00503-22287777
Fax: 00503-22285700
Web: www.bancocuscatlan.com

Banco Salvadoreňo, S.A.
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22142788
Fax: 00503-22980102
Web: www.bancosal.com

Banco Agricola Comercial, S.A.
Blvd. Constitución yla C. Pte.
Web: www.bancoagricola.com

Banco de Comercio de El Salvador, S.A.
25 Av. Norte Antiguo Edif. Emb. Americana
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22252945
Fax: 00503-22257767
Web: www.scotiabank.com.sv

Banco Hipotecario, S.A.
Pje. Senda Florida Sur
Paseo General Escalón
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22507101
Fax: 00503-22980447
Web: www.bacohipotecario.com.sv

Citibank
Alamenda Dr. Manuel Enrique Araujo
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22112800
Fax: 00503-22112892
Web: www.citi.com.sv

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Salvadorský daňový systém tvoří daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, převodní daň, daň z nemovitostí a soubor municipálních daní.

Daň z příjmu

Dani z příjmu podléhají příjmy všech fyzických a právnických osob v zemi, pokud pocházejí z domácích zdrojů. Dani nepodléhají příjmy ze zahraničí. Daňové zatížení fyzických osob se liší dle výše ročního příjmu či zisku a pohybuje se od 0 % do 30 %. Příjmy právnických osob nad 75 000 SVC ročního zisku jsou zdaněny jednotnou sazbou daně z příjmu ve výši 25 %.

Daň z přidané hodnoty

Dani z přidané hodnoty (Impuesto de Ventas) ve výši 13 % podléhá veškeré zboží a služby s výjimkou základních potravin (rýže, zelenina) a léků.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: