Samoa: Ekonomická charakteristika země

26. 6. 2019

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Hospodářský vývoj Samoy  je typickým příkladem vývojem ostrovní země s nedostatečnou surovinovou základnou. OSN doporučila v roce 2007 povýšit Samou z tzv. „Least developed countries“ - nejméně rozvinutých zemí, mezi tzv. „Developing Countries“, rozvíjející se země (od roku 2010). Samoa požádala o přezkoumání tohoto doporučení a OSN v důsledku nepříznivého vývoje (krize a tsunami) prodloužila přechodné období až do roku 2014.

Samoa se stala 155. členem Světové obchodní organizace v květnu 2012, jako teprve 5. nejméně rozvinutá země, a po 14 letech jednání a příprav na vstup.

V prosinci 2012 byl ostrov vážně zasažen cyklónem Evan, který, dle odhadu Světové banky, způsobil škody v hodnotě 206 mil. USD, což je asi 1/3 HDP. Důležitým zdrojem příjmů ostrova jsou remitence. Ve fiskálním roce 2012-13 celkové soukromé remitence byly 420 mil.USD. Samoa je závislá na cestovním ruchu a zemědělství, kvůli cyklonu se přijmy z cestovního ruchu snížily o 6% a zemědělská produkce o 3%.  

Ve fiskálním roce 2014 by ekonomika měla expandovat o 2% díky vyššímu vývozu ryb a rostoucí spotřebě domácností. Po rekonstrukci a nápravě škod způsobených cyklonem by mělo znovu dojít k obnovení růstu turistického ruchu, k tomu by měla přispět na konci roku 2013 i dvě nově otevřená turistická střediska. Podle odhadů by se měl růst ekonomiky v roce 2015 zrychlit na 2,5%. Samoa uzavřela smlouvu s Asijskou rozvojovou bankou v roce 2013.

Kvůli dalším škodám způsobené cyklónem si vláda půjčila na opravy a oficiální dluh v roce 2011-2012 byl 45%. Ve fiskálním roce 2014/15 vláda počítá s veřejným dluhem 65,9%.

Rozpočet na rok 2013/14 počítá s deficitem ve výši 4,8% HDP. Oproti roku 2012-13 dochází ke snížení ze 6,1%.

 

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 

2009

2010

2011

2012

 

 

2013

 

2014

odhad

HDP (US$m), (běžné ceny):

522

585

651

687

 

705

 

733

HDP PPP (US$m)

1025

1043

     1078

1129

 

1142

 

1178

HDP na obyvatele (US$)

2879

3214

3563

3747

 

3832

 

3969

HDP na obyvatele PPP (US$)

5649

5726

5901

6160

 

6210

 

6384

Růst reálného HDP (% změna)

-5,1

0.5

1.4

2.9

 

-0.3

 

1.6

běžný účet platební bilance   (US$m)

-32

-44

-26

-63

 

-16

 

-45

Běžný účet platební bilance (% HDP)

-6,2

-7,6

- 4.1

-9.2

 

-2.3

 

-6.1

Export zboží a služeb (% HDP)

33.2

34.8

32.5

 

35.3

 

na

 

na

Inflace v %

14,6

-0,2

2,9

6,2

 

-0,2

 

-1,0

(Zdroj: https://www.dfat.gov.au/geo/fs/samo.pdf)

HDP v roce 2013 poklesl o 0,3% kvůli škodám cyklónu na infrastruktuře, které negativně ovlivnily turismus, zemědělství a ostatní sektory. Příjmy z turismu se snížily o 6% a výstup zemědělství se snížil odhadem o 3%. HDP tvoří z 61% služby, 29% průmysl a 10% zemědělství.

Od roku 2000 až do počátku světové hospodářské krize udržela Samoa 5% růstu hrubého domácího produktu. V důsledku hospodářské krize poklesla ekonomika této ostrovní země o 5,1% v roce 2009. V roce 2010 došlo k mírnému růstu HDP 0,5%, v roce 2011 dokonce 1,4% zejména díky stavebnictví a službám. V roce 2014/15 se předpokládá, že HDP bude růst o 1,6%. Inflace by se měla pohybovat okolo 2%.

Úroková míra

Oficiální úroková míra Centrální banky Samoy je od května 2014 0,18%. Úrokové míry u komerčních bank se pohybovaly v srpnu 2014 na úrovni 3,11% za vklady a půjčuje se za 10,32%.

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

V zemi je nepříliš rozsáhlý lehký průmysl produkující pivo, cigarety, nealkoholické nápoje, hotová jídla a zmrzlinové výrobky. Hospodářství Samoy je velmi citlivé na výkyvy světové ekonomiky a jeho příjmy jsou závislé na poptávce po exportních produktech. Státní rozpočet je trvale deficitní. Udržování infrastruktury země a fungování veřejných služeb je do značné míry financováno z pomoci poskytované ze zahraničí, především z Austrálie.

Největším průmyslovým podnikem v zemi je japonský podnik Yazaki Samoa, vyrábějící elektrické komponenty pro motorová vozidla. Veškerá jeho produkce je vyvážena do Austrálie a představuje 85% hodnoty celkového samojského exportu do této země. Yazaki je zároveň největším zaměstnavatelem v zemi. Aktivity tohoto podniku byly částečně omezeny vlivem hospodářské krize a zemětřesení v Japonsku v březnu 2011.

Cestovní ruch generuje významný příjem. V období 2011-12 příjmy vzrostly na 142 mil. USD, což znamenal nárůst o 8,5% oproti období 2010-11. Každoročně Samou navštíví kolem 130 000 turistů zejména z Nového Zélandu, Americké Samoy, USA a Austrálie.

Průmyslová výroba a cestovní ruch jsou dvě hlavní oblasti, kde jsou podporovány tuzemské či

zahraniční investice formou atraktivních investičních pobídek. Zákon na podporu investic a vývozu (Incentive Legislation) zakotvuje následující výhody pro investory:

- daňové prázdniny a jiné daňové úlevy,

- zvýhodněné odpisy základních prostředků,

- bezcelní dovoz,

- pronájem připraveného výrobního zázemí za výhodných podmínek,

- preferenční sazby elektrické energie,

- volný převod zisků a příjmů z podnikání atp.

Výrobní podniky jsou rozděleny na “export enterprises”, vyvážející alespoň 95% své produkce a “domestic enterprises” s výrobou pro domácí trh (resp. s objemem vývozu  nižším než 95%). Podnikatelský subjekt musí být registrován jako individuální podnikatel, partner nebo společnost. Minimální výše kapitálu určeného pro investice není stanovena.

Na Samoe se od 7. září 2009 jezdí namísto dosavadní pravé strany na straně levé.  Důvodem této změny byl trh s ojetými vozy. Dříve se totiž dovážela většina aut z USA, dnes se vozy importují téměř výlučně z Austrálie a Nového Zélandu. Podobná změna je ve světě poměrně unikátní. 

Nejdůležitějšími zemědělskými plodinami Samoy jsou kokosové ořechy, taro, banány, kakao a plody chlebovníku. Většinu potravin Samoa dováží.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

zpět na začátek

4.6. Služby

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek