Samoa: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

 

7.1. Smluvní základna

Hospodářské styky mezi Českou republikou a Samoou nejsou upraveny žádnou dohodou.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Pravidelná obchodní výměna obou zemí v podstatě neexistuje s výjimkou náhodných položek. V roce 2012 se z ČR vyvezlo zboží jen za 2 tis. Kč, dovezlo se zboží v hodnotě 173 tis. USD. V roce 2013 se ze Samoy do ČR dovezly podvozky za 20 tis. USD. Od ledna do května roku 2014 se dovezly metalické kovy za 13 tis. USD.

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

K obchodním příležitostem pro české firmy na Samoe lze zařadit jednoduché strojírenské výrobky, dopravní zařízení, výrobky pro stavebnictví, trvanlivé potraviny a další (např. toaletní a další hygienické potřeby a spotřební zboží). Rostoucí turistický ruch a služby s ním spojené rovněž nabízí obchodní příležitosti.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Pro započetí obchodních aktivit a prvotní průzkum trhu je doporučováno využít zavedených místních obchodních společností (tzv. trading houses), popř. obchodních firem z Nového Zélandu nebo z Austrálie. Vzhledem ke značné geografické vzdálenosti a charakteru této země doporučujeme českým podnikatelským subjektům sledovat možnosti spolupráce rovněž ve vazbě na zakázky australských a novozélandských inženýrských firem.

Další možností uplatnění českých subjektů je v rámci EU projektů a grantů pro Pacifik.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek