Samoa: Zahraničně-politická orientace

26. 6. 2019

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

V roce 1976 se země stala členem OSN.  Samojské policejní síly sloužily či slouží na Šalomounových ostrovech, Východním Timoru, v Libérii a v Súdánu. Samoa se na mezinárodní scéně profiluje v otázce globálního oteplování a v tomto kontextu aktivně působí v Asociaci malých ostrovních států (AOSIS).

Samoa je zařazena mezi 50 nejméně rozvinutých zemí světa (Least Developed Countries, LDCs); Rada pro hospodářský a sociální rozvoj OSN projednává potenciální změnu tohoto statusu.

Samoa je dále členským státem Fóra pacifických ostrovů (PIF), Jihopacifické regionální dohody o obchodní a ekonomické spolupráci (SPARTECA), Britského společenství národů, Asijské rozvojové banky a Světové banky.

Členství v dalších mezinárodních organizacích a institucích (uváděny anglické zkratky): ACP, ESCAP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IMF, IMO, Intelsat, IOC, ITU, OPCW, SPC, SOPAC, SPREP, UNCTAD, UNESCO, UPU, WHO, WIPO, WMO.  Od května 2012 je členem WTO.

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Země se aktivně podílí na regionální politice. V rámci PIF přijala v říjnu 2005 spolu s dalšími zeměmi fóra Pacifický plán (Pacific Plan), který je základem pro další snahy o regionální integraci. Je zakládajícím členem South Pacific Regional Environment Programme. Samojští policisté se účastní Regionální asistenční mise na Šalomounových ostrovech (RAMSI) od jejího počátku v r. 2003. Od ledna 2008 působí v Apii The Pacific Transnational Crime Coordination Centre (původně sídlilo na Fidži).

V hlavním městě Apii mají diplomatická zastoupení Austrálie, Nový Zéland, USA a ČLR. Evropská komise má v hlavním městě tzv. technickou úřadovnu (formálně detašované pracoviště delegace EK na Fidži). Trvalá zastoupení zde mají též WHO, UNDP a UNESCO. V samojské metropoli dále sídlí honorární konzulové Británie, Francie, Chile, Japonska, SRN, Nizozemí, Korejské republiky, Švédska a Španělska. Apia je sídlem South Pacific Regional Environment Programme.

Nezávislý stát Samoa má diplomatické mise v Austrálii (nedaleko velvyslanectví ČR v Canbeře), na Novém Zélandu, v USA (OSN, New York) a v Belgii (EU, Brusel). Zemi dále zastupuje několik honorárních konzulů (v Argentině, Británii, SRN, Řecku, Irsku, Itálii, Japonsku, Singapuru, Korejské republice a Švédsku). Podle smlouvy o přátelství může některé otázky zahraničněpolitických zájmů Samoy mimo pacifickou oblast na požádání řešit Nový Zéland.

Samoa spolu s dalšími 13 pacifickými zeměmi vyjednává s EU o dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA), která by měla podpořit regionální integraci a ekonomický rozvoj, udržitelné využívání zdrojů a snížení chudoby. Měla by též napomoci odstranění překážek pro obchod mezi EU a Samoou, který je na nízké úrovni. Jednání však bohužel váznou - stav jednání EPA nebyl diskutován ani na posledním 44. zasedání Fóra pacifických ostrovů (PIF) ve dnech 3.-5.9.2013 v Majuro na Marshallových ostrovech. Deklarovaným důvodem bylo nekonání obvyklé schůzky vedoucích představitelů P-ACP na okraji fóra údajně kvůli tomu, že tímto úkolem byl v minulém roce pověřen dočasný sekretariát P-ACP, který dosud není funkční. Závěrečná deklarace fóra sice zahrnuje ustanovení o pokračování prací směrem k uzavření dohody EPA, ale tentokrát bez konečného termínu.

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Diplomatické vztahy mezi ČR a Nezávislým státem Samoa byly navázány dne 12. 12. 1995. ČR je na Samoy zastoupena prostřednictvím velvyslanectví ČR se sídlem v Canbeře.

Dne 19. 11. 2009 předal velvyslanec PhDr. Juraj Chmiel, CSc. pověřovací listiny do rukou prezidenta Nezávislého státu Samoa. Následující velvyslanec, Dr. Hynek Kmoníček, obdržel agrément v roce 2011 a do svého odjezdu ze ZÚ Canberra na konci března 2013 pověřovací listiny nepředal.

Dosavadní kontakty mezi oběma zeměmi se týkaly především možné spolupráce v oblasti rozvojových projektů a případné spolupráce v mezinárodních organizacích. Kontakty na politické úrovni jsou minimální.

Předsedkyně PS Parlamentu ČR zaslala na žádost parlamentu Samoy v souvislosti s oslavami 50. výročí nezávislosti země české státní vlajky pro umístění mezi ostatními zástavami států, s nimiž má Samoa navázány diplomatické styky.

V lednu 2013 1. místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg písemně blahopřál premiérovi a ministru zahraničních věcí a obchodu Nezávislého státu Samoa Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi/mu k Novému roku.

Na přelomu května a června 2013 prezident ČR Miloš Zeman a předseda vlády Petr Nečas písemně blahopřáli svým protějškům Tui Atua Tupua Tamasese Efi/mu a Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoie/mu ke Dni nezávislosti, který Samoa slaví vždy 1. června, přestože nezávislost na Novém Zélandu získala jako první země v pacifické oblasti dne 1. ledna1962.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek