Saudská Arábie posílí nezávislost na vývozu ropy

15. 12. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 14.12.2017

Saudská Arábie vybuduje v hodnotě 500 mld. USD zcela nezávislou zónu volného obchodu, která ponese název NEOM. Zóna určená pro obchod a průmysl se bude nacházet na severozápadě na hranicích s Jordánskem a Egyptem a posílí tak významně snahy Saudské Arábie o nezávislost na vývozu ropy. Při oznámení tohoto projektu bylo zmíněno, že je plně v intencích plánu Saudské Arábie nesoucího název Vision 2030, který si klade za cíl ukázat Saudskou Arábii jako průkopníka při vytváření unikátního prosperujícího místa pro život v mnoha oblastech dovednostní ekonomiky. Rozkládat se bude na rozloze více jak 26 500 km2, přesahovat bude hranice Jordánska a Egypta. NEOM tak bude první ekonomickou zónou, která se bude rozkládat na území tří států.

Projekt této ekonomické zóny je zaměřen na průmysl, jako je energetika a vodohospodářství, mobilita, biotechnologie, potraviny, digitální vědy, pokročilou výrobu, media a zábavu. Zaměření se na tato odvětví bude podporovat ekonomický růst a diverzifikaci tím, že přiláká mezinárodní inovační společnosti a výrobce, podpoří místní průmysl, vytvoří nová pracovní místa a tím i posílí růst HDP Saudské Arábie. Vše bude konzultováno s investory, podniky v oblasti vývoje s cílem vytvořit ekonomický rámec a přilákat kvalitní talenty. Právě na přilákání velmi kvalitní pracovní síly je tento projekt zaměřen. Očekává se, že dohromady bude do tohoto projektu jednak Saudskoarabskou vládou, jednak zahraničními investory vloženo dohromady více jak 0,5 bil. USD v následujících letech.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: Technical Review Middle East Magazine 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: