Sdílená ekonomika nastupuje. Česko hledá pravidla, kterými se bude řídit

27. 10. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Digitální technologie zásadně mění podnikání v mnoha oborech. Najít hranici, kdy jde o živnost, a kdy jen o občasný přivýdělek, bude velmi obtížné. V současnosti se ji snaží najít Evropská komise, česká ministerstva i podnikatelské organizace.

Je pronájem pokoje přes internetovou službu Airbnb podnikání nebo jen příležitostný přivýdělek? Stejná otázka se nabízí také pro případ, kdy někdo sveze pasažéra, který si ho přivolá přes mobilní aplikaci Uber.

Nové technologie propojující jednotlivce přes sociální sítě a speciální aplikace mění pohled na podnikání a staví proti sobě klasické podnikatele, jako jsou například hoteliéři a taxikáři, proti uživatelům výdobytků digitalizace.

Hledání rovnováhy mezi oběma světy se v současnosti intenzivně věnují ekonomické svazy, ministerstva i Evropská unie. „Fenomén sdílené ekonomiky vnímám jako přirozenou reakci na přeregulovanost některých odvětví na trhu, kdy si ekonomika jako živý organismus spontánně razí cestu novými oblastmi. Je logické, že firmy působící v oblasti sdílené ekonomiky v současnosti vykazují největší tempa růstu, zejména v segmentu takzvaných startupů,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Nezahubit nastupující ani tradiční hráče

 „V České republice se jedná o nový fenomén, kterému musíme nejprve ekonomicky porozumět. Důležité jsou dvě věci: nepřeregulovat podmínky pro tyto nové hráče tak, aby z našeho trhu neodešli do příhodnějších míst a podporovat nové byznys modely, které přináší pozitiva pro společnost, avšak zároveň zajišťují i ochranu spotřebitele. V příštích měsících budeme vytvářet právní analýzu ke sdílené ekonomice, abychom situaci podrobně zmonitorovali,“ doplnil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

„Evropská komise zastává stanovisko tento nový fenomén neregulovat, spíše poskytnout styčné plochy, jak odpovědět na otázky týkající se přístupu na trh, odpovědnosti, práva a daňových pravidel,“ konstatoval vedoucí zastoupení Evropské komise Jan Michal.

Sdílená, neboli kolaborativní ekonomika se přitom od hospodářství postaveného na firmách a korporacích v mnoha ohledech liší. „Kolaborativní ekonomika je z definice založena na spontaneitě, kreativitě aktérů a existuje riziko, že regulace ‚těžší váhy‘ by ji mohla zahubit,“ upozornil Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky.

„Na straně druhé však určitá platforma pravidel hry je žádoucí a klíčové je nalézat jejich přínosnou míru, která nepůsobí destruktivně. Je nutné vyřešit záležitost požadavků vstupu na trh. Zvláště z toho důvodu, že řada věcných aktivit je již nyní provozována a poskytována, nicméně provozovatelé musejí respektovat mnohdy velmi přísné normy, například při přepravních, ubytovacích či stravovacích službách,“ podotýká Petr Zahradník.

Další významnou oblastí je podle něj stanovení odpovědnosti v případě sporů mezi aktéry a určení pravidel ochrany spotřebitele. „Vedle toho je zapotřebí stanovit, zda se jedná o podnikatelskou aktivitu a jak je to s jejím zdaněním. Velmi legitimní otázkou je pak i to, zda v kolaborativní ekonomice lze vytvořit pracovně-právní vztah,“ nastiňuje Petr Zahradník další okruhy otázek.

Stejnými tématy se v současnosti zabývá také ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). „V připravované aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu je nově sdílená ekonomika jeho součástí. V rámci plánu je představeno několik kroků, které by měly být v souvislosti se sdílenou ekonomikou podniknuty v následujících několika měsících,“ vysvětluje mluvčí MPO František Kotrba.

Digitální služby lze regulovat jen omezeně

„Z hlediska MPO je nejprve potřeba vymezit hranici mezi kolaborativní ekonomikou a klasickým podnikáním a rozlišit regulatorní rámce pro online platformy, jako je například Uber či Airbnb, a konkrétní poskytovatele služeb, což je například řidič nebo pronajímatel pokoje. Ačkoli jsou platformy i poskytovatelé úzce provázáni, jejich právní ukotvení a možnosti regulace jsou odlišné,“ zmiňuje František Kotrba.

„V souvislosti s případnou regulací platforem zatím pracujeme s předpokladem, že se jedná o služby informační společnosti, kdy v souladu se směrnicí o elektronickém obchodu (2000/31/ES) má stát jen omezené možnosti, jakým způsobem danou platformu regulovat. Nicméně zde si musíme počkat na rozhodnutí Soudního dvora EU, který nyní posuzuje, jakým způsobem lze z pohledu evropského práva pohlížet na platformu Uber, což bude mít dopad i na ostatní podobné online platformy,“ naznačuje František Kotrba.

Nové služby zaplavují Česko

I když tomuto odvětví patří především budoucnost, již nyní v Česku působí řada sdílených služeb. Přestože například sdílené kanceláře mají již několikaletou tradici, stále jsou pro mnohé firmy či živnostníky novým jevem. „Tento koncept je v České republice stále nový a mnoho našich členů netuší, do jaké míry ho mohou využívat a s čím vším se na ostatní mohou obrátit. Jde o věc, kterou se v ČR musíme stále učit,” dodává marketingový manager coworkingového centra IN-SPIRO Patrik Neumeister. Podle posledních statistik se ve světě očekává každoroční nárůst coworkingových center o 80 procent, v České republice se odhaduje nárůst od 20 do 30 procent, a to především ve velkých městech.

O místo na Slunci se uchází také nová sdílená služba zavezu.cz, která nabízí přepravu věcí. „Zavezu.cz spojuje ty, kteří potřebují něco převézt s těmi, kteří někam jedou. Vyřeší i zcela banální a běžné životní situace, třeba když potřebujete jen dovézt zapomenutou věc z domova. Zavezu.cz realizovalo již víc než tisíc objednávek, mezi kterými byly i atypické věci jako třeba meruňky, kartón zmražených polévek nebo kardanová hřídel. S tím vám běžné přepravní společnosti nepomůžou,“ uvádí Jaroslav Vavřina, jeden ze zakladatelů Zavezu.cz.

Aplikace neřeší jen odkud a kam něco převézt, ale snaží se zajistit i bezpečnost svěřených věcí. Na základě recenzí uživatelé vědí, komu své věci svěřují.

Na principu sdílení je založena také nová služba propojující zákazníky se řemeslníky Super Soused. „Naším cílem je propojit co nejvíce zručných řemeslníků a schopných lidí s těmi, kteří je v danou chvíli právě potřebují. Lidé už nemusí složitě vyhledávat mezi stovkami neznámých firem, jednoduše zadají úkol a pak si z nabídek šitých přímo na míru vyberou tu nejvýhodnější. Služba je založena na principu vyhledávání pomocníků z nejbližšího okolí, a proto jsme ji pojmenovali Super Soused,“ vysvětluje spoluzakladatel a investor projektu Lukáš Novák.

Sdílení nebo podnikání?

Definovat, zda je sdílená ekonomika klasickým podnikáním nebo se mu již vymyká, nebude podle ministerstva průmyslu a obchodu jednoznačné. „Podle aktuální právní úpravy by měl mít živnostenské oprávnění kdokoli, kdo vykonává činnost soustavnou, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Vážou se na něj tedy stejné povinnosti jako na jakéhokoli jiného podnikatele,“ zmiňuje František Kotrba.

Současný výklad příslušných zákonů je tedy podle něj poměrně rigidní a nabízí velmi malý manévrovací prostor pro vytvoření volnějšího režimu pro poskytovatele služeb v rámci sdílené ekonomiky.

„Na druhé straně v souladu se sdělením Komise ke kolaborativní ekonomice se otevírá prostor pro diskusi, zda, či do jaké míry, je nezbytné po účastnících nového ekonomického modelu požadovat živnostenské oprávnění a na něj navazující další požadavky týkající se specifických profesí. Například u hoteliérů či taxikářů není podmínkou vstupu na trh jen živnostenský list, ale spousta dalších sektorových podmínek,“ doplňuje František Kotrba.


V současnosti nemá podle MPO sdílená ekonomika zásadní podíl na tuzemském HDP, ale očekává se její další růst. „Ministerstvo má tedy zájem, aby byly v České republice vytvořeny pro sdílenou ekonomiku takové podmínky, které by umožnily rozvoj pro platformy sdílené ekonomiky a tím i poskytly příležitosti pro jednotlivé poskytovatele služeb. Zároveň je však třeba brát v potaz zavedené podniky a zájmy spotřebitelů a při hledání optimálního nastavení pro sdílenou ekonomiku zajistit férové podmínky i pro ně,“ uzavírá František Kotrba.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek