Seminář firmy LINET Group na velvyslanectví v Litvě „Budoucí trendy v pečovatelství“

16. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Seminář firmy LINET Group na velvyslanectví v Litvě „Budoucí trendy v pečovatelství“ Nemocniční postele z produkce LINET Group patří již řadu let k evropské i světové špičce v oboru a díky nim firma pronikla na široké spektrum zahraničních trhů. Patří k nim také Litva, kde se lůžka značky LINET postupně objevují v největších nemocničních zařízeních a pomáhají poskytovat kvalitní péči pacientům i ulehčovat práci zdravotnickému personálu.

Jedna z největších českých firem v oboru zdravotnického vybavení LINET Group uspořádala dne 13. listopadu 2017 ve spolupráci se svým místním distributorem, firmou AE Medical, pod patronací a v reprezentačních prostorách Velvyslanectví České republiky ve Vilniusu specializovaný seminář na téma „Budoucí trendy v pečovatelství“.

Ke čtyřem desítkám pozvaných hostů z Litvy, Lotyšska, Estonska i Ruska, mezi nimiž byli zejména manažeři a pracovníci pečovatelských domů, zdravotnických zařízení, Ministerstva zdravotnictví Litevské republiky, univerzit a dalších institucí, promluvili po úvodu pana velvyslance Mgr. Bohumila Mazánka pan Ing. Jiří Horecký, PhDr., MBA, prezident Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče pro seniory (E. D. E.), paní Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitelka pečovatelského domu „U Biřičky“ v Královéhradeckém kraji, a za společnost LINET paní Adéla Vágnerová, regionální ředitelka prodeje, a pan Anton FIlimonov, oblastní manažer prodeje. Vystupující se podělili s účastníky semináře o pohled na nové evropské standardy v dlouhodobé péči, zavádění hodnocení jakosti péče v Česku, zkušenostech z pečovatelské oblasti i z využívání špičkových zdravotnických prostředků firmy LINET.

Seminář navázal na dosavadní podporu firmy LINET ze strany českého velvyslanectví v Litvě při získávání zakázek na místním trhu. Po vzájemné dohodě úřad umožnil firmě uspořádat v jeho reprezentačních prostorách prezentaci firmy spojenou i s vystoupením předních odborníků na české i evropské úrovni a také předvedením dvou modelů zdravotnických postelí z portfolia LINET Group – Sentida 7i a Movita.

Z baltských zemí i Ruska byli pozváni odborníci i potenciální uživatelé těchto špičkových zdravotnických prostředků, jež umožňují jak výrazně zkvalitnit péči o pacienty i seniory umístěné v nemocnicích či pečovatelských domech, tak i usnadnit mnohdy namáhavou a náročnou práci při poskytování pečovatelských služeb ze strany personálu.

Po krátkém  přivítání účastníků i vystupujících, s nímž vystoupil pan velvyslanec B. Mazánek, se slova ujal pan J. Horecký, aby je seznámil s přípravou nových evropských standardů v dlouhodobé péči. Následně se věnoval prezentaci českého systému přidělování jakostního označení pro instituce poskytující sociální péči, kterou nyní také pomáhá zavádět na Slovensku. Na závěr svého vystoupení pohovořil i o problematice velikosti institucí v oblasti sociální péče a probíhající diskuzi na toto téma v EU.

Ředitelka Lusková z pečovatelského domu „U Biřičky“ v Královéhradeckém kraji vystoupila na semináři se sdílením nejlepších postupů (best practices) a trendů v pečovatelství v České republice. Popsala také dosavadní výborné zkušenosti se zdravotnickými postelemi od LINET Group, jimiž je dům vybaven,  a potvrdila jak přínos pro seniory, tak i zdravotnický personál.

Na závěr semináře paní Vágnerová prezentovala firmu LINET Group a její nabídku, načež společně s kolegou Filimonovem názorně na obou modelech postelí – jedné určené pro pečovatelské domy a druhé pro nemocnice – předvedli veškeré jejich přednosti, chytrá řešení a pohodlné ovládání.  Opravdový zájem účastníků o prezentovaná témata i předvedené výrobky nejlépe doložila obšírná diskuze, množství dotazů a navazující rozhovory mezi českými i litevskými hosty.

Firma LINET se na místním trhu již etablovala dodávkami stovek postelí různých modelů, které velmi dobře slouží například pacientům a zdravotníkům v jednom z největších litevských nemocničních zařízení – Kaunaské klinice. Společně se svým litevským partnerem AE Medical hodlají v dalším období své působení v Litvě rozšířit a velvyslanectví ve Vilniusu již nabídlo svou pomoc při pořádání podobných akcí i do budoucna.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vilniusu (Litva). Autor: Ing. Petr Vávra.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek