Seminář na pomoc egyptskému vodohospodářství

12. 11. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: EG - Egypt
  • Datum zveřejnění: 12.11.2018

Rozvoj egyptského vodohospodářství byl hlavním tématem setkání českých, egyptských a izraelských firem a odborníků. Zvlášť výjimečná byla účast izraelských diplomatů a expertů, neboť i po 40 letech od posledního válečného sporu, dochází k setkání egyptských a izraelských reprezentací jen zřídkakdy.

Izrael je mistrem ve využití každé kapky vody a zavádění moderních technologií. Odsolování a recyklace vody, stejně jako regulace a managament vodního hospodářství má v Izraeli dlouholetou tradici a vynikající úspěchy. Analogické klimatické a topografické podmínky v Izraeli a v Egyptě přímo vybízejí k podobné praxi. Česko má odborníky a firmy, které jsou připraveny předat informace, zkušenosti a nabídnout své služby a produkty státním a veřejným institucím, stejně jako soukromým egyptským společnostem. I v Egyptě se nyní zvyšuje zájem o tzv. smart water managemnt, který chce vláda prosadit do nově budovaných měst.

Tah je nyní na egyptské straně, která se musí oprostit od předsudků, a využít nabídnuté pomocné ruky Izraelců. Podle Alexandria Business Association by se další podobná akce mohla uskutečnit v příštím roce v Alexandrii.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Káhiře

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: