Severní Makedonie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

31. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)
 1. 1.     Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1.  Oficiální název státu, složení vlády

1.1.1 Oficiální název státu

Ústavní název země je Republika Severní Makedonie (Republika Severna Makedonija).

 

 

Ve vnitřních záležitostech a bilaterálních vztazích, včetně bilaterálních mezinárodních smluv, mezi ČR a Severní Makedonií se používá název Severní Makedonie (MK).

 

Vláda Zorana Zaeva dokázala splnit svou hlavní prioritu, když se jí podařilo prosadit přijetí ústavních změn souvisejících s naplněním Prespanské dohody s Řeckem. Poslední, třetí, hlasování v Parlamentu, nebylo, stejně jako předchozí fáze, prosté napětí. Hlasování bylo opakovaně odloženo a skončilo až v pátek 11. ledna večer, kdy se pro přijetí změn ústavy vyslovilo 81 ze 120 poslanců. Zástupci opoziční VMRO-DPMNE se hlasování nezúčastnili a její předseda H. Mickoski vyzval k vyhlášení předčasných parlamentních voleb.  Těsné kvalifikované většiny bylo dosaženo až po dlouhých zákulisních jednáních. V poslední fázi činily největší potíže dvě malé opoziční albánské strany, Aliance pro Albánce a jedno z křídel (Kasamiho) hnutí Besa (obě politické skupiny disponují po dvou mandátech). Ty vystoupily s několika pozměňovacími návrhy národnostní povahy, z nichž některé byly neakceptovatelné především pro „přeběhlíky“ z řad nacionalistické VMRO-DPMNE a zřejmě i pro Řecko. Kompromisu se podařilo dosáhnout až po sérii jednání premiéra Zaeva s Kasamim, když některé z požadavků albánských stran byly přijaty, dalším premiér přislíbil vyjít vstříc později ve formě zákonů.


Opakované výzvy VMRO-DPMNE k vyhlášení předčasných parlamentních voleb velmi zaujaly nemalou část hlavní vládní strany SDSM. Po dlouhém lavírování však potvrdil 12. února výkonný výbor strany, že nebude iniciovat předčasné parlamentní volby. Strana tak (mj. pod vlivem jasných doporučení ze strany EU a ČS EU) odolala lákadlu kladných volebních preferencí a jistoty (přepokládaný pokles preferencí v případě nezahájení přístupových rozhovorů do EU) a rozhodla se soustředit na reformní agendu a posílení šancí země na zahájení přístupových rozhovorů do EU.

 

O dosažení tohoto cíle bude již usilovat pod novým ústavním jménem. 12. února 2019 nabyly účinnosti změny ústavy související s Prespanskou dohodou a z Makedonské republiky se stala Republika Severní Makedonie. Oznámení ve sbírce zákonů navazovalo na přijetí nóty od Řecka, která notifikovala ratifikaci přístupového protokolu řeckým parlamentem.

 

Po prosazení ústavních změn měla vláda příležitost se plně soutředit na prosazení klíčových reformních zákonů v rámci snahy přiblížit se Evropské unii.

 

 

 

 

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

1.1.2 Složení vlády

 

Makedonská vláda má 28 členů (předseda, 3 místopředsedové, 15 resortních ministrů z které 2 mají i funkce místopřesda vlády a 7 ministrů bez portfeje) a patří v regionu k nejpočetnějším.

 

   
   

                                 Jméno                                                                                Funkce

Zoran  Zaev

(SDSM)

Předseda vlády

Bujar Osmani

(DUI)

Místopředseda vlády, zodpovědný za evropské záležitosti

Hazbi Lika

(DUI)

 

Místopředseda vlády, zodpovědný za politický systém a vztahy mezi komunitami, tj. pro provádění  Ohridskou rámcovou dohodu

Kočo Angjušev

(Hospodářská komora Makedonie)

 

Místopředseda vlády, zodpovědný za hospodářské záležitosti a koordinaci s hospodářskými zdroji

Dragan Tevdovski

(SDSM)

 

Mínistr financí                                            www.finance.gov.mk

Oliver Spasovski

(SDSM)

 

Místopředseda vlády a Ministr vnitra             www.mvr.gov.mk

Nikola Dimitrov

(SDSM)

 

Ministr zahraničních věcí                              www.mfa.gov.mk

Radmila Šekerinska Jankovska

(SDSM)

 

Místopředsedkyně vlády a Ministryně obrany      www.mod.gov.mk

Renata Treneska Deskoska

(SDSM)

 

Ministryně spravedlnosti                                   www.pravda.gov.mk

Kreshnik Bekteshi

(DUI)

 

Ministr hospodářství                                   www.economy.gov.mk

Ljupčo Nikolovski

(SDSM)

 

Ministr zemědělství, lesnictví a vodohospodářství         www.mzsv.gov.mk

Venko Filipche

(SDSM )

 

Ministr zdravotnictví                                www.zdravstvo.gov.mk

Arber Ademi

(DUI)

 

Ministr školství a vědy                             www.mon.gov.mk

Suhejl Fazliu

(Aliance pro Albánce - Národní demokratická renesance)

 

Ministr pro místní samosprávu                 www.mls.gov.mk

Goran Sugareski

(SDSM)

 

Ministr dopravy a spojů                           www.mtc.gov.mk

Sadula Duraku

 (DUI)

 

Ministr životního prostředí a územního plánování     www.moepp.gov.mk

Mila Carovska

(SDSM)

 

Ministryně práce a sociálních věcí             www.mtsp.gov.mk

Asaf Ademi

(SDSM)

 

Ministr kultury                                       www.kultura.gov.mk

Damjan Mančevski

(SDSM)

 

Ministr pro informatiku a veřejnou správu         www.mioa.gov.mk

Robert Popovski

(SDSM)

 

Ministr bez portfeje- zodpovědný za komunikaci, odpovědnosti a transparentnosti

Edmond Ademi

(SDSM)

 

Ministr bez portfeje- zodpovědný za Diasporu

Elvin Hasan

(Strana hnutí Turků v koalici se SDSM)

 

Ministr bez portfeje- zodpovědný za zahraniční investice

Muzafer Bajrami

(Strana pro celkovou emancipaci Romů)

 

Ministr bez portfeje- zodpovědný za provádění Strategie pro zlepšení situace Romů v R. Makedonii

Zorica Apostoloska

(NSDP)

 

Ministryně  bez portfeje- zodpovědná za zahraniční investice

Zoran Šapurič

(LDP)

 

Ministr bez portfeje- zodpovědný za regulace pro zlepšení investičního prostředí pro domácí podniky

Bardul Dauti  

(DUI)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za zahraniční investice

 

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

1.2.  Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 

1.2.1. Počet obyvatel a hustota na km².

Počet obyvatel v Severní Makedonii podle nejnovějších údajů Státního statistického úřadu je 2 075 301 (Státní statistický úřad z 31.12.2017).

Porodnost (latinsky natalita) je elementární demografický ukazatel. V Republice Severní Makedonii v roce 2017 se živě narodilo 10.5 na 1000 obyvatelů.

Úmrtnost latinským slovem mortalita v roce 2017 je  9.8 na 1000 obyvatelů.

Hustota je 79,3 obyvatel na km2

 

*Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

 

* Poslední sčítání lidu proběhlo v r. 2002. Další pokusy o řádné sčítání lidu v letech  2011- 2012 skončily fiaskem, nový termín sčítání je 2021.

 

1.2.2. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 

Údaje o deklarovaném etniku sčítání lidu v roce 2002 ukazují že je identifikováno 64,18% populace jako Makedonci, 25,17%
Albánci, 3,95% jako Turci, 2,66% jako Romové, 1,78% jako Srbové, 0,84 jako Bosniaků, 0,48% jako Vlachů a 1,04% dalších.
64% populace je křesťanské náboženství, z nichž (0,5% jsou katolíci), a 36% jsou muslimové. V Republice Severní Makedonie úřední jazyk je makedonština.
V regionech, kde žije Albánec nad 25%, byla zavedena dvojjazyčnost.
 
Územní rozložení obyvatelstva v zemi vykazuje výrazný nepoměr. 57,8% z celkového počtu obyvatel žije ve městech, přičemž největší koncentrace je zaznamenána v hlavním městě Skopje (20,5%).
 
Věková struktura obyvatelstva má významné změny. Podíl mladé populace (0-14 let) celková hodnota se snížila z 20,4% na 16,9% a podíl staré populace (65 let a více) se zvýšil z 10,7% na 12,4%. Pokud jde o věk populace, makedonská populace stárne.
 

Průměrný věk je 38 let, tj. 37,1 let u mužů a 38,8 let u žen. Věková struktura obyvatelstva přímo ovlivňuje reprodukční schopnost obyvatelstva - s poklesem populace úrodné populace, bez ohledu na úroveň plodnosti, se počet porodů snižuje. Věková struktura obyvatelstva také úměrně ovlivňuje úmrtnost obyvatelstva. Se zvyšujícím se počtem obyvatel staré populace se také zvyšuje počet potenciálních úmrtí.

 

Očekávaná délka života je 72,97 let u mužů, 77,05 žen a průměrně 74,98 let života, což je mírný nárůst v porovnání s předchozími lety, a rozdíl mezi pohlavími zůstává stejný, přičemž ženy mají delší dobu života. Průměrná délka života mužů. Průměrná délka života v Republice Severní Makedonie je výrazně nižší ve srovnání s ostatními zeměmi a pět let pod průměrem EU

*Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

 

 

* Problémem při příprava STI pro Severní Makedonie zůstává nemožnost získat aktuální statistiky kvůli harmonogramu Státního statistického úřadu, podle kterého by měly být informace pro rok 2019 publikovány až po 1.7.2019 (viz http://www.stat.gov.mk/ KalendarSoopstenija_en.aspx?rbrtxt=6).

 

1.2.3. Národnostní složeníMakedonci: 1 297 981 nebo 64,18%.
Albánci: 506 083 nebo 25,17%
Turci: 77,959 nebo 3,85%
Romové: 53,879 nebo 2,66%
Srbové: 38,939 nebo 1,78%
Bosniaci 17,018 nebo 0,84%

Jiný -Arumuni, Bulhaři... 2,2%


Poznámka: Romské obyvatelstvo je obvykle v oficiálních statistikách podceňováno a může představovat 6,5-13% populace Severní Makedonie.

*Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

 

1.2.4. Náboženské složení

Většinové: pravoslavné vyznání, muslimské vyznání

 

Pravoslaví: 64,7%
     Islám: 33,3%
     ostatní: 2%

*Zdroj: Statní statistický úřad Severní Makedonie

 

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let
  2014 2015 2016 2017 2018
HDP (mil. USD) 11.332 11.751 11.623 11,420 11.700
HDP na osobu (USD) 5.485 5213.54 5249.22 5245.36 5372.12
Reálný růst HDP (%) 3,5 3,8 2,4 2,5 3,0
Inflace (průměr v %) -0,2 0,5 -0,2 0,3 0,3
Nezaměstnanost (%) 27,6 24,6 24,0 23,4 19,5
Vývoz (mil. EUR) 4.933,8 5.224,8 5.650,2 5,5829 6.194
Dovoz (mil. EUR) 7.276,1 6.824,9 7.877,2 7,4057 8,116
Bilance běžného účtu (mil. EUR) -163,9 -161,9 -281,7 -218,8 -257,1
Bilance finančního účtu (mil. EUR) 111,6 103,6 71,5 77,2 76,2
Deviz.rezervy (mil. EUR) 2.436,5 2.389,0 2.485,2 2,343 2,451
Zahraniční dluh (mld. EUR) 5.954,4 6.213,9 6.444,9 6,767 6,542
Devizový kurz (EURO/MKD) 61,14 61,41 61,41 61,49 61,41
Saldo státního rozpočtu (v % HDP) -4,2 -5,1 -4,8 -3 -3,2

Zdroje: Ministerstvo financí a Národní banka Severní Makedonie, The World Factbook

 

Domácí inflace v roce 2018 zůstala na stabilní úrovni a v rámci předpokládaného odhadu. Průměrná roční míra inflace za celý rok 2018 je 1,5% a je v rámci
předpokládané míry 1,6% podle říjnové projekce.
Letošní inflace tak byla stabilní a blízká úrovni inflace zaznamenané v předchozím roce 2017 roku (1,4%). Na rozdíl od roku 2017, kdy hlavním příspěvkem k celkové inflaci byla
inflace cen tabáku, dopravy a stravovacích služeb, v průběhu roku 2018 byl dopad na ceny této složky mírnější, na úkor výraznějšího vlivu cen potravin a energií na celkovou inflaci, a to s ohledem na růst cen těchto výrobků světových trzích, a tím i vyšších dovozních cen.
Při současných inflačních výkonech, které jsou minimálně nižší, než se předpokládalo v říjnu, jsou rizika z projekce inflace pro rok 2019 ve výši 2% v současné době hodnocena jako vyvážená.
Světové ceny primárních produktů jsou velmi variabilní a jejich budoucí pohyb je stále nejistý.

 

Podle nejnovějších odhadů zahraniční poptávky byla v roce 2018 provedena revize směrem dolů a 2019 ve vztahu k říjnovému cyklu projekcí.
Očekává se růst zahraniční poptávky o 2,0% v roce 2018 (proti 2,2% v říjnu) a 1,9% v roce 2019 (oproti 2% v říjnu).
Na druhou stranu byla v roce 2020 provedena minimální revize zahraniční poptávky směrem vzhůru, takže se očekává, že růst bude ve výši 1,9%.
Provedené audity byly z velké části dány očekáváním nižšího růstu německé ekonomiky v letech 2018 a 2019 a vyšším růstem v roce 2020.

 

Ukazatele zahraniční inflace byly podle nejnovějších údajů a hodnocení revidovány směrem vzhůru pro rok 2018, zatímco pro rok 2019 zůstaly stejné jako ratingy v říjnu.
Nyní se tedy očekává, že zahraniční inflace v roce 2018 dosáhne 2,2% (ve srovnání s 2,1% v říjnu) a v roce 2019 1,8%.
Pro rok 2020 byla provedena minimální vzestupná revize - růst o 2,0% ve srovnání s odhadem 1,9% v říjnu. Revize směrem nahoru v letech 2018 a 2020 je do značné míry způsobena ratingem vyšších dovozů inflace z Bulharska.

 

V říjnu 2018 zaznamenala průměrná čistá mzda nominální meziroční tempo růstu 6,3% (zrychlení ve vztahu k nominálnímu meziročnímu růstu 4,8% v září). Roční růst mezd je navíc
vzhledem k růstu pozorovanému ve většině činností, a to zejména v oblasti těžby a dobývání, informací a komunikací a ve zpracovatelského průmyslu.

Na druhou stranu byl v oblasti umění, zábavy a rekreace v říjnu zaznamenán výrazný pokles mezd.
V podmínkách mírného meziročního růstu životních nákladů činil reálný meziroční růst mezd v říjnu 4,6%, v říjnu je mzdová výkonnost v meziměsíčním vývoji
v souladu s očekáváním čtvrtletního výhledu z října.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy (mld. MKD / EUR)

145 929

163 280

181 820

184.7 /3.008

189.9

Výdaje (mld. MKD/ EUR)

168 063

181 777

201 798

203.3 /3.311

201.4

Saldo (mld. MKD/EUR)

-22 134

-18 497

-19 978

-18.6 /0.302

12.8

 

Zdroj: finance.gov.mk

 

 

Podle předběžných údajů Státního statistického úřadu, jejichž celková hodnota vyváženého zboží z Republiky Severní Makedonie v
období leden - prosinec 2018 činilo 360 505 356 tis. denarů, což je o 16,9% více než ve stejném období loňského roku.

Hodnota dováženého zboží ve stejném období činila 471 904 422 tis. Denarů, což je o 12,3% více než ve stejném období loňského roku.
Obchodní deficit v období leden až prosinec 2018 činil 111 399 067 tis.
Pokrytí dovozu vývozem v období leden až prosinec 2018 činilo 76,4%.
 
Zahraniční obchod s produkty ukazuje, že nejvýznamnějšími produkty jsou ve vývozu nejvíce podporované katalyzátory s drahými kovy nebo
drahých kovů sloučeniny jako účinné látky, Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané v automobilech, letadlech nebo lodích,
části sedadel podskupiny 821.1 a motorová vozidla pro přepravu 10 nebo více osob, včetně řidiče, se vznětovatelným spalovacím motorem (motorová nafta nebo motorová nafta). V dovozu jsou nejvýznamnějšími produkty platinové a platinové slitiny, surové nebo v práškové formě, ropné oleje a oleje získané z bituminózních nerostů (jiných než surových), ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, neplátované, pokovené nebo potažené a jiné kovy ze skupiny platin a jejich slitin, surové nebo ve formě prášku.

 
V období leden až prosinec 2018 se podle celkového objemu zahraničního obchodu staly nejdůležitějšími obchodními partnery Republiky Severní
Makedonie byly Německo, Řecko, Velká Británie, Srbsko a Bulharsko.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

Bilance běžného účtu

-113,7

-111,5

-336

-261

-203

Bilance finančního účtu

73,0

71,5

69,1

-46.97

-11.2

Devizové rezervy

2 436

2 485

2 582

2,375

2,452


Zdroj: Národní banka Severní Makedonie. CEIC, The World Factbook


Informace o zahraničním dluhu a mezinárodní investiční pozici Republiky Severní Makedonie na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2018:

Hrubý zahraniční dluh ke konci roku 2018 dosáhla výše 7 908 mil. EUR a ve srovnání se stavem na konci předchozího čtvrtletí snížena na 489 milionů eur. Tato změna je výsledkem
snížení soukromého zahraničního dluhu o 259 milionů EUR a veřejného zahraničního dluhu o 230 milionů EUR.
Čtvrtletní snížení soukromého dluhu je splatné dříve snížení dluhu kapitálových subjektů, zatímco snížení veřejného dluhu lze vysvětlit zejména snížením dluhu na základě specifických činností pro správu devizových rezerv, které provádí národní banka (za 241 mil. EUR).

 

Na konci roku 2018 činily hrubé zahraniční pohledávky 5,225 mil. EUR a čtvrtletní pokles o 226 mil. EUR. Snížení vnějších pohledávek vyplývá z poklesu
soukromých a veřejných účtů (o 120 a 106 milionů). Přitom bez účinku činnosti centrálních bank s devizovými rezervami zaznamenaly veřejné pohledávky čtvrtletní nárůst o 136 mil. EUR.
V důsledku většího čtvrtletního poklesu závazků v souvislosti s pohledávkami byl čistý zahraniční dluh ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 poklesla o 263 milionů eur a činila 2 647 milionů eur.

 

Ve vztahu ke konci roku 2017 hrubý zahraniční dluh ke konci roku 2018 byl vyšší o 535 mil. EUR při současném růstu veřejného a soukromého zahraničního dluhu
(pro 294 a 241 milionů eur). Hrubé externí pohledávky jsou vyšší o 743 milionů EUR, z toho 522 milionů EUR se týká veřejných pohledávek a 220 milionů EUR soukromých pohledávek. Na čistém základě,
zahraniční dluh byl od počátku roku snížen o 208 mil. EUR.
 
Negativní čistá mezinárodní investiční pozice ve čtvrtém čtvrtletí 2018 se snížila o 78 milionů eur, což bylo důsledkem nižšího čistého zahraničního dluhu (o 263 milionů eur), částečně sníženého o navýšení čistých zahraničních investic.
Na konci čtvrtého čtvrtletí 2018 tak záporný čistý IIP dosáhl 5 946 milionů EUR, tj. 55,4% HDP. Dále je tato částka (více než 86%) čistých závazků založených na přímých investicích, z nichž 74% je založeno na vlastním kapitálu.
Veřejný dluh vůči HDP

 

2014

2015

2016

2017

2018

Veřejný dluh vůči HDP (%) mil EUR

69,98%

69,34%

74,73%

73,62%

73,66%

Zdroj: Národní banka Severmí Makedonie

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Finanční systém v Severní Makedonii tvoří Národní banka Severní Makedonie (NBRSM), komerční banky, finanční společnosti, spořitelny, směnárny, Fond pojištění vkladů, pojišťovny, penzijní fondy, investiční fondy, makléřské společnosti a burze cenných papírů.

 

Samotný bankovní systém je dvoustupňový, založený na bankovním zákonu a zákoně o národní bance. NBRSM je nezávislá instituce vydávající peníze, která odpovídá za stabilitu měny, stabilitu národní měny, stabilitu finančního systému, obecnou likviditu plateb v tuzemsku iv zahraničí a provádění měnové politiky a devizové politiky. Odbor dozoru NBRSM je hlavním regulačním orgánem odpovědným za dohled nad všemi bankovními institucemi a spořitelnami.

 

Hlavním cílem měnové politiky NBRSM je udržení cenové stability. Tento cíl je dosažen strategií zaměřenou na směnný kurz, v jehož rámci jsou peníze vázány na euro jako nominální kotva pro ekonomiku. NBRM připravuje měnové a devizové předpovědi a zprávy, které jsou veřejně dostupné.

Bankovní systém v Severní Makedonii se skládá ze 14 soukromých bank, jedné státní banky (Makedonská banka pro podporu rozvoje) a dva sporitelných domů. Podle bankovního zákona banky dodržují zásady maximalizace zisku, likvidity, bezpečnosti a ziskovosti. Zahraniční banka by mohla mít přítomnost buď jako právnická osoba, nebo otevřením pobočky nebo zastoupení. Změny bankovního zákona v roce 2013 umožnily spořitelnám přeměnu buď na finanční společnost, která podléhá méně omezujícímu dohledu, nebo do banky. Tři z nich nyní působí jako finanční společnosti, které podle legislativy neobdržely vklady a podléhají dohledu ministerstva financí. Neexistují samostatné právní předpisy upravující nebankovní finanční instituce a jsou regulovány ustanoveními předchozího zákona o bankách a příslušných ustanovení.

Tři největší banky, Komercijalna Banka(makedonští vlastníci, 8%-ní podíl EBRD), Stopanska Banka Skopje (řecký kapitál) a NLB Tutunska Banka (slovinský vlastník), drží 58,2% celkových aktiv, což představuje 72,7% z celkových finančních výsledků bankovního sektoru. Devět bank ( Ohridska Banka- Société Géneral, Stopanska Banka-Bitola, Uni Banka, HALK Banka, TTK Banka, Sparkasse Banka... ) má méně než pět procent všech bankovních aktiv, zatímco jejich kumulativní podíl nepřesahuje 20 procent. Podíl spořitelny na celkovém objemu aktiv vkladových institucí v roce 2016 se nezměnil na úrovni 0,6%, zatímco jejich podíl na celkových úvěrech činil 0,7%. Z hlediska českého vývozu jsou první čtyři uvedené banky přijatelné pro pojištění EGAP (resp. financování vývozů prostřednictvím ČEB). Všechny uvedené banky mají své pobočky v regionálních centrech země.

 

 Banky v RSM

Силк Роуд Банка АД Скопје

Еуростандард банка АД Скопје 

Халк банка АД Скопје 

Шпаркасе банка Македонија АД Скопје 

Капитал банка АД Скопје 

Комерцијална банка АД Скопје 

Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје 

НЛБ банка АД Скопје 

Охридска банка АД Скопје 

ПроKредит банка АД Скопје 

Централна кооперативна банка АД Скопје 

Стопанска банка АД Битола

Стопанска банка АД Скопје

ТТК банка АД Скопје 

Универзална инвестициона банка АД Скопје

 

Spořitelny

ФУЛМ штедилница д.о.о.-Скопје

Можности - Скопје

Zdroj: NBRSM

 

Bankovní systém vykázal v roce 2018 zisk v celkové výši 6,6 mld. Kč, což je o 3,6% více než zisk dosažený v roce 2017.
Na rozdíl od posledních několika let, kdy k růstu bankovních zisků nejvíce přispěly čisté úrokové výnosy, v roce 2018 nejvíce přispěly k růstu zisky měly neúrokové výnosy.  Konkrétně v roce 2017 dochází ke zpomalení růstu čistých úrokových výnosů bank v důsledku poklesu úrokových výnosů nefinančních společností.

 

Na druhé straně růst neúrokových příjmů nevyplývá ze zavedení nových finančních produktů nebo služeb, ale je způsoben především zvýšením nepracovních příjmů převážně neopakovatelného charakteru, jako jsou například dříve odepsané pohledávky a kapitálové zisky z prodeje aktiv.

Náklady na snížení hodnoty se meziročně zvýšily o 11,1%, což rovněž přispělo k pomalejšímu meziročnímu růstu zisku bankovního systému.

Ovlivněn byl také pomalejší růst zisku ukazatele ziskovosti a efektivnosti bankovního sektoru.
Po několikaletém trendu stabilního růstu zaznamenaly výnosy z průměrných aktiv a průměrného kapitálu a rezerv minimální pokles o 0,1 procentního bodu a na konci roku 2018 dosáhly hodnoty 13,5%, resp. 1,4%.
 

Vystavení bankovních systémů jiným rizikům má malý význam vzhledem k nízké pravděpodobnosti realizace měnového rizika a stále zanedbatelné expozici vůči riziku změny úrokových sazeb v portfoliu bankovních činností. Významný dluh domácností a nefinančních podniků s měnovou složkou rozlišuje význam měnových rizik pro jejich stabilitu a následně pro stabilitu bank, u nichž politika stabilního kurzu denaru vůči euru představuje základním předpokladem.

Hlavní výzva pro banky v následujícím období souvisí s vývojem a možnými negativními dopady nestabilního domácího prostředí. I přes stanovenou uspokojivou úroveň požadované odolnosti bank, potenciální prodloužení trvání krize a zvýšení její intenzity mohou mít negativní dopad na likviditu bank a na jejich činnost a na ziskovost a solventnost bankovního systému.

 

 Kurz EUR/Makedonský denár je již několik let bez výrazných výkyvů kolem 61,5 momentálně aktuální kurz je 1EUR = 61,41 Makedonský denár.

 

*Zdraj: NBRSM

 

 

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Republika Severní Makedonie je země s celkovou sazbou daně 7,4%, což je nejnižší celková sazba daně na světě. Severní Makedonie v roce 2008 výrazně zreorganizovala svůj daňový systém s cílem podpořit investice, urychlit rozvoj podnikání a zvýšit celkový životní standard v zemi.


Daňový základ
Základem výpočtu daně z příjmu fyzických osob z příjmů z nezávislé činnosti je čistý příjem (rozdíl mezi celkovým příjmem a celkovými výdaji poplatníka), který je stanoven v ročním daňovém zůstatku (PDD-DB).
Sazba daně k- 1. 1. 2008 - sazba je 10%

 

- Osobní příjem
Osobní příjem jsou veškeré příjmy, které daňový poplatník uskuteční na základě zaměstnání, včetně příjmu na základě smlouvy o dočasném nebo pravidelném výkonu služeb orgánů státní správy, domácích i zahraničních právnických osob, jakož i tuzemských a zahraničních fyzických osob kteří vykonávají samostatnou činnost a které jsou placeny v hotovosti, kupóny, peněžní příjmy, akcie, zboží nebo nějaký jiný typ, který má peněžní hodnotu.

Daňový základ

Příjem na základě realizovaného platu a příspěvku na plat z pracovního poměru a platu na základě úspěšnosti zaměstnavatele, snížené o příspěvky a osvobození od daně za měsíc, za který je plat vyplácena.
    Výše příspěvků na výdaje z pracovního poměru vyplacených nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech ostatních příspěvků na výdaje souvisejících s prací stanovených zákonem o pracovních vztazích, obecnou kolektivní smlouvou pro soukromý sektor v oblasti hospodářství , kolektivní smlouvy poboček a nařízení pro orgány státní správy.
    Příjem na základě důchodu - realizovaný důchod snížený o příspěvky a osvobození od daně z osobních důvodů. Vypočtená daň z příjmů na základě důchodů a invalidity je převedena do penzijního a invalidního pojištění.
    Příjmy členů řídících orgánů a kontrolních orgánů profesních sdružení - výše příjmu, příspěvek.
    Příjmy vysokých úředníků, poslanců parlamentu, poradců a dalších nositelů veřejných funkcí - výše příjmu, příspěvek.
    Příjem profesionálních sportovců - výše příjmu, příspěvek.
    Příspěvek na práci soudců, porotců, šikovných osob a správců konkurzů, kteří nemají atribut zaměstnané osoby v příslušných institucích nebo sdruženích - výše příjmu, příspěvek.
    Příspěvek členů MASA - částka příjmu, příspěvek.
    Příjem na základě smlouvy o dočasném nebo pravidelném výkonu služeb právnických a fyzických osob - výše příjmu, příspěvek.
    Realizovaný plat a příspěvek na plat z pracovního poměru a platu na základě podnikatelského úspěchu zaměstnavatele pro zahraniční fyzickou osobu - nerezidenta, kteří realizují příjem z práce u rezidenta republiky, snížené o příspěvky a osvobození od daně z osobních důvodů měsíc, za který je plat vyplacen.
    Výše výdajů z pracovního poměru vyplácených nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech ostatních výdajů na výdaje souvisejících s prací zahraniční fyzické osoby - nerezidenta z pracovního poměru u rezidenta Severní Makedonie stanoveného zákonem o pracovních vztazích, obecné kolektivní smlouvě pro soukromý sektor v oblasti hospodářství, kolektivní smlouvy poboček a předpisy pro orgány státní správy.
    Realizovaný plat a příspěvek na plat z pracovního poměru a platby na základě obchodního úspěchu zaměstnavatele realizovaného rezidentem Republiky Severní Makedonie, kteří pracují na zahraničních diplomatických a konzulárních zastoupeních a mezinárodních organizacích v Severní Makedonii, sníženy o příspěvky a osobní osvobození od daně za měsíc, pro který je plat vyplácen.
    Výše příspěvků na výdaje z pracovního poměru, které byly vyplaceny nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech ostatních povolenek na výdaje souvisejících o práce stanovené zákonem o pracovních vztazích, obecná kolektivní smlouva pro soukromý sektor v oblasti hospodářství a předpisy pro orgány státní správy vyplacené rezidentovi, který pracuje v zahraničních diplomatických a konzulárních zastoupeních a mezinárodních organizacích v Severní Makedonie. Příjmy, které místo hotovosti jsou placeny v kuponových zásilkách, peněžních příjmech a cenných papírech jejich nominální hodnota. Příjmy, které místo hotovosti jsou zaplaceny zbožím - cena, kterou by bylo dosaženo prodejem zboží.

Taxová sazba K 1. 1. 2008 - sazba daně je 10%

 

- Zdanění podle jednorázového čistého příjmu
Daňoví poplatníci, kteří mohou být zdaněni podle jednorázového čistého příjmu
Daňoví poplatníci, kteří za určitých okolností:
    - nejsou schopni vést záznamy o obchodních knihách
    -  vedení záznamů obchodních knih ztěžuje vykonávání činnosti
    - nepoužívejte jiné osoby v nichž činnost neinvestuje jiné osoby a realizuje roční čistý příjem z výkonu činnosti až do dvou ročních průměrných platů,
mají právo podat žádost o jednorázové vyměření daně (formulář PDD-P) Úřadu pro veřejné příjmy a zaplatit daň z příjmu za výnos z výkonu činnosti paušální čistou mzdou.
Lhůty pro podání žádosti o jednorázovou platbu daně z příjmu fyzických osob
Daňový poplatník na ročním základě podává žádost o paušální zdanění (formulář PDD-P) daňovému úřadu PRO nebo prostřednictvím e-Osobního daňového systému e-pdd.ujp.gov.mk:
    nejpozději do 31. prosince roku, který předchází roku, pro který je daň určena; nebo do 15 dnů ode dne zápisu do příslušného rejstříku; nebo před zahájením činnosti.
Paušální zdanění není uznáváno za:
    daňoví poplatníci, kteří vykonávají obchodní, stravovací a zprostředkovatelskou činnost (s výjimkou daňových poplatníků, kteří vykonávají obchodní činnost výhradně prostřednictvím prodejních míst organizovaných zelených trhů);
    daňový poplatník, který zaměstnává jiné osoby;
    v jaké činnosti investují jiné osoby, jehož čistý příjem v roce předcházejícím roku, pro který je proveden daňový výměr, je vyšší než dva roční průměrné mzdy.

 

- Výnosy z prodeje vlastních zemědělských produktů
Daňoví poplatníci
Daňovým poplatníkem pro příjmy z prodeje vlastních zemědělských produktů je fyzická osoba, která vytváří příjem z prodeje vlastních zemědělských produktů kupujícím, kteří vedou obchodní záznamy, jiné fyzické osobě mimo prodejní místa na zelených trzích a na prodejních místech na zelené které nejsou předmětem zdanění podle článku 29 zákona o dani z příjmů fyzických osob.
Daňový základ
Základem pro výpočet daně je rozdíl mezi realizovaným celkovým příjmem a uznanými standardizovanými náklady ve výši 80%.

 

- Výnosy z majetkových a majetkových práv (nájem)
Příjmy z majetkových a majetkových práv jsou příjmy, které daňoví poplatníci realizují z pronájmu nebo podnájmu pozemků, bytů nebo obchodních prostor, garáží, prostor pro odpočinek a rekreace, zařízení, dopravních prostředků a jiných druhů nemovitostí.
V příjmech majetku a vlastnických práv jsou rovněž zahrnuty hodnoty všech výdajů a služeb, které měl nájemce povinen vykonat, a to na náklady majitele (přizpůsobení, renovace, servis, opravy, budování příslušných zařízení, instalace a údržba). atd.).
Poplatník
Fyzická osoba, která realizuje příjmy z pronájmu nebo podnájmu pozemků, bytů nebo obchodních prostor, garáží, prostor pro odpočinek a rekreace, vybavení, dopravních prostředků a jiných druhů nemovitostí.
Daňový základ
Základem pro výpočet daně je čistý zisk dosažený v případě, že roční výnosy z realizace v roce, pro který je daň vyměřena, budou sníženy o vykázané náklady. Částky uznaných výdajů, které mohou snížit realizovaný příjem, jsou:
    25% z výše výnosu - pokud je výnos realizován pronájmem nebo pronájmem nepotřebných obytných a obchodních prostor
    30% z výše výnosu - pokud je výnos realizován pronájmem nebo pronájmem zařízených obytných a obchodních prostor
    Výše skutečných nákladů - pokud jsou prokázány
Sazba daně-  01.01.2008 - sazba je 10%

 

- Příjmy z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví
Příjem z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví je příspěvek, který si daňový poplatník uvědomuje z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví.
Poplatník
 Fyzická osoba - kdo si uvědomí příspěvek z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví
  Fyzická osoba - dědic nebo nositel autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví
Daňový základ
 Základem pro výpočet příjmů z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví z příjmů z daní z příjmů fyzických osob je čistý příjem, který vzniká, když se z realizovaného příjmu odečtou výdaje nezbytné pro jeho realizaci.
    Daňový základ pro výpočet příjmů z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví, který daňový poplatník realizoval z práce, který trval více než jeden rok, představuje poměrnou část čistého příjmu.
    V čistém příjmu jsou příjmy rozděleny na žádost daňového poplatníka na tolik stejných částech jako počet let, kdy vytvořil zboží, ale maximálně po dobu pěti let.
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

 

- Kapitálové výnosy (dividendy, úroky ...)
Jako kapitálový příjem se rozumí:
    dividendy a ostatní výnosy realizované účastí na zisku právnických a fyzických osob
    úroky z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám
    úroky z dluhopisů nebo jiných cenných papírů a
    zájmy na úspoře času a jiných vkladů
Poplatník
Daňovým poplatníkem daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů je fyzická osoba, která realizuje výnosy na základě:
    dividendy a ostatní výnosy realizované účastí na zisku právnických a fyzických osob
    úroky z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám
    úroky z dluhopisů nebo jiných cenných papírů a
    zálohy na úspory času a ostatní vklady
Úroky spojené s úsporami času a jinými vklady jsou osvobozeny od zdanění do data přistoupení Republiky Severní Makedonie k Evropské unii.
Daňový základ
    U dividend a ostatních výnosů realizovaných účastí na zisku právnických osob a fyzických osob je základem daně hrubá dividenda, tj. Příjem z účasti na zisku přiděleném plátci daně.
    U zájmů z půjček poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám, úroků z dluhopisů a jiných cenných papírů a zájmů časově úsporných a jiných vkladů je základem vypočtený úrok.
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

 

-Výnosy z kapitálových zisků (prodej cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti)
Kapitálový zisk je příjem, který daňový poplatník uskutečnil z prodeje cenných papírů, podílu na kapitálu a nemovitosti.
Kapitálový zisk představuje rozdíl mezi prodejní cenou cenných papírů, podílem na kapitálu a nemovitostí a kupní cenou.
Kapitálové zisky realizované z prodeje cenných papírů nejsou zdanitelné od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2018.
Poplatník
Daňový poplatník je fyzická osoba, která realizuje zisk z prodeje cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti.
Daňový základ
Daňový základ pro výpočet daně z příjmů fyzických osob z příjmů z kapitálových zisků je rozdíl mezi prodejní cenou cenných papírů, podílem na kapitálu a nemovitostí a původní (kupní) cenou.
Kapitálové zisky z prodeje nemovitostí jsou zahrnuty do základu daně v plné výši.
Kapitálový zisk z prodeje nemovitostí, kdy daňový poplatník žil nejméně jeden rok před prodejem, je zahrnut do daňového základu ve výši 70% z rozdílu.
Vedle zisků je při hodnocení daňového základu pro výpočet daně z kapitálových zisků z prodeje nemovitostí také považována hodnota investic a náklady na investiční údržbu.
Kapitálový zisk z prodeje cenných papírů a účast na kapitálu je zahrnut do základu daně ve výši 70% z rozdílu.
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

 

-Jiný příjem
Ostatní příjmy jsou všechny příjmy, které nejsou vypláceny jako osobní příjem; příjmy z nezávislé činnosti; příjmy z prodeje vlastních zemědělských produktů, příjmy z majetku a vlastnických práv; příjmy z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví; kapitálový příjem; kapitálové zisky a příjmy z hazardních her, nejsou osvobozeny od daní ustanoveními článku 6 zákona o dani z příjmů fyzických osob a nejsou zdaněny na jiném základě.
Jako "ostatní příjmy" se považují příjmy realizované prostřednictvím elektronického obchodování prostřednictvím specializovaných webových stránek, příjmy z internetových marketingových služeb a příjmy plynoucí z prodeje užitečného pevného odpadu.
Daňovým poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je fyzická osoba, která realizuje "jiné příjmy"
Daňový základ
Základem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob pro "ostatní výnosy" je čistý příjem, který je stanoven odečtením standardizovaných výdajů z hrubého příjmu ve výši 35%.
Sazba daně- 01.01.2008 - sazba je 10%

 

- Zvláštní daňové postupy pro posuzování daně z příjmu fyzických osob
V konkrétních postupech pro posuzování daně z příjmů fyzických osob posoudí PRO, zda má osoba majetek nebo má majetek vyšší, než je zdaněný, odvozený z příjmů, u kterých nebyla daně hodnocena nebo nebyla dostatečně hodnocena a který původ nemůže být prokázán. Pokud PRO prohlásí, že majetek nebo majetek jsou vyšší než zdaněné, je vydáno rozhodnutí o stanovení daně z tohoto příjmu.
Základem pro výpočet daně je rozdíl mezi hodnotou majetku a schváleným objemem prostředků na jeho pořízení. Daň neregistrovaných příjmů se vypočítává ve výši 70%.
Úřad pro veřejné příjmy posuzuje daně na základě údajů v daňovém přiznání, obchodních knihách daňových poplatníků, úředních údajů, které má PRO k dispozici, a na základě dalších údajů a důkazů, které se objeví v postupech posuzování daní.

 

- Osvobození od daně a pobídky pro daň z příjmu fyzických osob
Snižování / osvobození od daně z příjmů z nezávislé činnosti
Daňové odpočty / osvobození od daně z příjmů z prodeje vlastních zemědělských produktů
Daňová úleva na příjmech z majetku a vlastnických práv (nájem)
Snížení daně z příjmů z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví
Osvobození od daně z kapitálových výnosů (dividendy, úroky ...)
Snížení daní a osvobození od daně z kapitálových zisků (prodej cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti)
Osvobození od daně z příjmů z hazardních her
Daňová úleva na jiných příjmech

 

-Daňoví poplatníci, daňová sazba, zdaňovací období a daňový základ
Poplatník
• Právnická osoba (subjekt) - rezident Republiky Severní Makedonie, který získá zisk vykonáním činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Rezident je subjekt, který je založen nebo má ústředí na území Severní Makedonie.
• Daňovým poplatníkem daně z příjmů právnických osob je také stálé provozovně nerezidenta pro zisk dosažený vykonáváním činnosti na území zemi.
Sazba daně- 1. 1. 2008 je daňová sazba 10%.
Doba zdanění
• Daňové období, za které je posuzována daň z příjmu právnických osob, je jeden kalendářní rok. Pokud daňový poplatník pracoval po dobu kratší než jeden kalendářní rok, považuje se zdaňovací období za období roku, v němž pracoval.
• Pokročilé období zdanění je jeden kalendářní měsíc.
Daňový základ
Daňový základ pro výpočet daně z příjmů právnických osob je zdanitelný zisk stanovený z účetního hrubého zisku realizovaného v souladu s účetními předpisy a standardy (jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady), zvýšený o nevykázané náklady.

 

 

Roční daň z příjmu celkem
Zdanění celkových příjmů - "Zjednodušený daňový režim pro obchodní společnosti"
Použití "Zjednodušeného daňového režimu pro obchodní společnosti"
Obchodní společnosti, které splňují podmínky pro výpočet a zaplacení roční daně z celkových příjmů a které realizovaly celkový příjem v roce, který je v hodnotě od 3 000.001 do 6 000 000 MKD na roční úrovni, lze stanovit pro výpočet a zaplatí roční daň z příjmů podle ustanovení kapitoly VII-a "Zjednodušený daňový režim pro obchodní společnosti" zákona o dani z příjmu právnických osob, místo placení daně z příjmu právnických osob.

Obchodní společnosti nemohou změnit určený model / režim zdanění v příštích třech letech, včetně roku, kdy je zaplacena daň z celkových příjmů, pokud v příštích třech letech realizují celkový příjem mezi 3 000.001 a 6 000 000 MKD na roční úrovni.
Obchodní společnosti, které vykonávají bankovní, finanční, pojišťovací činnost, stejně jako činnost z oblasti hazardních her a zábavních her, nejsou zdaněny ročními daněmi z příjmů bez ohledu na výši realizovaného celkového příjmu.

Osvobození od daně
Obchodní společnosti, které splňují podmínky pro výpočet a platbu roční daně z příjmu a jejichž celkové příjmy realizované v roce, pro který je daně hodnocena z jakéhokoli zdroje, nepřekročí výši 3 000 000 MKD na roční úrovni, jsou osvobozeny povinnost platit roční daň z příjmů.
Základ pro roční daň z příjmů
Roční daň z celkových příjmů se vypočítá na základě realizovaných celkových příjmů ze všech důvodů (výnosy z hlavních činností, finanční výnosy, podíl na zisku přidružených společností) v obchodním roce, pro který se daně hodnotí. Obchodní rok znamená kalendářní rok.
Míra, na kterou se vypočítává a zaplatí roční daň z celkového příjmu
Roční daň z celkových příjmů se vypočítává ve výši 1% z realizované částky celkových příjmů uvedených ve výkazu zisku a ztráty na roční účetní závěrce a finančních výkazů podle ustanovení zákona o obchodních společnostech za hospodářský rok daň, která je posuzována.
Způsob a doba registrace obchodních společností za roční daň z příjmů
Obchodním společnostem, které splňují podmínky pro výpočet a zaplacení roční daně z příjmů z celkových příjmů, je Úřad pro daň z příjmů zaznamenává v registru obchodních společností za roční daň z příjmů.
PRO provádí registraci na základě údajů za vykázaný celkový příjem ve výkazu zisku a ztráty na ročním účtu a finančních výkazů podle ustanovení zákona o obchodních společnostech za hospodářský rok, posoudit.
Vyhodnocení roční daně z příjmů se provádí na základě formuláře "DB-VP" - zůstatek Tax z celkových příjmů, který je předkládán PRO ve lhůtě stanovené pro podání ročního účtu podle Zákon o obchodních společnostech a účetní předpisy, tj. Do 28./29. Února roku následujícího po roce, pro který se zdaňování hodnotí. Pro daňové poplatníky, kteří elektronicky předložili roční účetní závěrky centrálnímu rejstříku RM, je lhůta pro podání 15. března.
Povinnost podávat formulář "DB-VP" PRO má také obchodní společnosti, které jsou osvobozeny od placení Roční daně z celkového příjmu (jejichž celkový příjem nepřesáhne částku 3 000 000 MKD).

Zaplacení daně je provedeno nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro předložení formuláře.

 

-Daňové pobídky - Daň z příjmu právnických osob
Osvobození od daně spočívá ve snížení daňového základu a snížení vypočtené daně.

А. Snížení základu daně z reinvestovaného zisku
Základ daně je snížen o částku investice zisků (reinvestovaný zisk) pro účely vývoje, tj. Investice do hmotného majetku (pozemky, budovy a zařízení) a nehmotného majetku (počítačového softwaru a patentů) určeného k rozšíření činnosti daňového poplatníka.
Poznámka: Právo na osvobození od daně na základě reinvestovaného zisku, daňoví poplatníci poprvé budou schopni realizovat investice realizované v roce 2014 oddělenými zisky od roku 2013 pro investice.

B. Snížení vypočtené daně
Vypočtená daň z příjmů se sníží o:
    Schválené osvobození od daně na základě zakoupeného a uváděného do provozu až deset fiskálních systémů zařízení pro registraci hotovostních plateb, tj. Daňových zařízení a automatického integrovaného systému řízení;
    Částka daně zahrnutá do zdanitelných příjmů / zisků v zahraničí (srážková daň) na stanovenou sazbu;
    Částka daní zaplacených dceřinou společností v zahraničí za zisk zahrnutý do příjmu mateřského subjektu v Severní Makedonie až do výše daně stanoveného podle daňové sazby v Republice Severní Makedonie;
    Odhadovaná výše daňové úlevy za dary poskytnuté: sportovním federacím, Makedonskému olympijskému výboru, fotbalu, basketbalu, házené a jiným sportovním klubům, aktivním sportovcům z olympijských a neo-olympijských sportů za podmínek a množství zákonem stanovených postupů.

Platby na základě DPH
DPH se platí ve stejných lhůtách předepsaných pro podání daňového přiznání, tj. Platí do 25 dnů po uplynutí daňového období. Tohle znamená tamto:
    Měsíční daňoví poplatníci platí DPH do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc
    Čtvrtletní daňoví poplatníci platí DPH do 25-04, 25-07, 25-10 a 25-01 následující rok za předchozí čtvrtletí vypočtené při dovozu zboží se platí současně s zaplacením cla.


-
Vyhlášení a zaplacení DPH
Doba, za kterou je DPH vypočtena a zaplacena, je Doba zdanění. V závislosti na obratu může být zdaňovací období:
      kalendářní měsíc - pokud celkový obrat v předchozím kalendářním roce překročil částku 25 milionů MKD
      kalendářní čtvrtletí - pokud celkový obrat v předchozím kalendářním roce nepřekročil částku 25 milionů MKD

Prohlášení daňového poplatníka o splatné nebo nárokované dani se provádí daňovým přiznáním k DPH (formulář DDV-04) a ve stejném tvaru daňový poplatník vypočítává daň za příslušné zdaňovací období.
Všichni daňoví poplatníci registrovaní pro účely DPH povinni podat daňový přiznání k DPH elektronicky prostřednictvím http://etax.ujp.gov.mk

 

-Vrácení daně z přidané hodnoty
Pokud je daň na vstupu v daném zdaňovacím období vyšší než částka daně stanovená v obchodě, bude tento rozdíl vrácen daňovému poplatníkovi na základě jeho žádosti uvedené v daňovém přiznání.
Pokud daňovník tuto žádost nevyjádří, rozdíly se předávají jako záloha na další daňové období.
Lhůta pro vrácení daně je 30 dní ode dne podání daňového přiznání.

 

- Daňové pobídky pro investování do oblasti technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ)
Zóna technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ) je svobodná zóna v oblasti daňových zákonů v Republice Severní Makedonie. Každá tuzemská nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba - uživatel TIDZ může využít daňové pobídky investováním do zóny.
Osvobození od daní a pobídky
    Daň z příjmů právnických osob - Uživatel zóny je osvobozen od placení daně z příjmu právnických osob v období 10 let, pokud v období dvou let od roku přijetí rozhodnutí o zahájení plnění za podmínek stanovených společností Low, začíná vykonáváním činnosti v oblasti.
    *** Srážková daň - Uživatelé TIDZ, kteří provádějí platby příjmů zahraniční právnické osobě v Severní Makedonii nebo v zahraničí, jsou současně povinni zaplatit příjem a zaplatit daň ve výši 10% , pokud není jinak upraveno mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění (více informací naleznete na http://www.ujp.gov.mk/en/vodic/category/693).
    Daň z příjmů fyzických osob - Uživatel zóny je osvobozen od placení daně z příjmů fyzických osob za platy zaměstnanců v období 10 let od začátku výkonu činnosti v zóně, tj. Od prvního měsíce, ve kterém bude uživatel provádět platby platů, bez ohledu na počet zaměstnanců.
    Daň z přidané hodnoty - Uživatel zóny je osvobozen od DPH z obchodu s výrobky a službami v TIDZ (s výjimkou obchodu určeného pro konečnou spotřebu) a za dovoz zboží v TIDZ (za předpokladu, že zboží není určeno ke konečné spotřebě).
Podmínky pro využití daňových pobídek
Uživatel zóny by měl:
    Proveďte novou činnost: výrobní činnost; činnost v oblasti informačních technologií (vývoj softwaru, montáž hardwaru, digitální záznam, počítačové čipy apod.), vědecký výzkum a výroba založená na nových technologiích s vysokými environmentálními standardy, služby přímo související s dovozem zboží, které se dováží do zóny (za předpokladu, že zboží nebude určeno ke konečné spotřebě);
    Nemá daňové a celní odpovědnosti;
    Nepodléhá konkurznímu řízení; a
    Předložit Žádost o osvobození od daně a pobídky (na všech základech) na Úřad pro veřejné příjmy prostřednictvím Ředitelství technologických průmyslových rozvojových zón.

Termín a požadovaná dokumentace
Uživatel této zóny předá žádost úřadu veřejného výnosu prostřednictvím ředitelství pro technologické průmyslové rozvojové zóny nejpozději do 31. března za každý předchozí rok výkonu v zóně, pro kterou jsou osvobozeny od daně a pobídky. Kromě žádosti je uživatel zóny povinen předložit následující důkazy:
  Dohoda o činnosti s zakladatelem zóny;
    Rozhodnutí celního úřadu o splnění podmínek pro vedení celního dohledu podle celního zákona a rozhodnutí Ředitelství TIDZ pro zahájení činnosti uživatele;
    Roční účetní a daňová bilance za předchozí rok spolu s formulářem SPD - struktura příjmů podle podnikatelské činnosti;
    Důkaz z Centrálního registru o aktuálním stavu uživatelské bonity (ne starší než šest měsíců);
    Osvědčení vydané příslušným orgánem, že uživatel zóny neobdržel a neplatil daňové a celní povinnosti;
    Osvědčení vydané příslušným soudem a ústředním registrem, že uživatel zóny nepodléhá probíhajícímu konkursu nebo likvidaci.
    Osvědčení zakladatele zóny, že nemá splatné, ale nevyrovnané závazky v souladu se sazbou za poplatky za poskytnuté služby zakladatele a sazbou za poplatky za poskytnuté služby uživatele
    Pokud uživatel zóny technologického průmyslového rozvoje uzavřel několik smluv o poskytnutí státní podpory na výrobní počáteční investice, požadované k předložení rozhodnutí vydaného Agenturou pro zahraniční investice a podporu vývozu Severní Makedonie nebo Ředitelství pro TIDZ nebo ministrů bez portfolia zodpovědný za přitažlivost zahraničních investic.

Daňové sazby:

Změna daní:

- snížila řadu daní, včetně DPH a daní z příjmů;

- zavedla osvobození od daně pro investory z mezinárodních podniků;

- a zřídily zvláštní zóny technologického průmyslového rozvoje.

Daňové sazby:

nepřímé daně:

 • DPH (= DDV): všeobecná: 18 %, snížená: 5 %
 • DPH (DDV = danok na dodadena vrednost) byla v MK zavedena k 1. dubnu 2004.

přímé daně:

 • korporativní daň 10 % ze zdanitelného zisku 
 • 0 % (u reinvestovaného zisku)
 • z příjmu fyzických osob 10 % 
 • ve svobodných ekonomických zónách a technologických parcích jsou investoři po dobu 10 let osvobozeni od placení daně z příjmu, DPH, zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, celních poplatků i místních daní.

Od daně z přidané hodnoty jsou zcela osvobozeny:

 • prodej a pronájem budov a bytů (vyjma prvního prodeje, uskutečněného do 5 let od doby výstavby);
 • poštovní služby;
 • bankovní, finanční služby a služby pojišťoven;
 • kulturní služby, poskytované veřejnými institucemi;
 • zdravotní a vzdělávací péče;
 • software;                                                                                       
 • mezinárodní osobní doprava.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: