Seychely: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Česká republika se vzhledem k velikosti ostrovů (90 tisíc obyvatel) může pochlubit relativně vysokými hodnotami svého vývozu: v posledních letech dosáhl svého vrcholu v r. 2013 (6,3 mil. USD), kdy hlavní položky tvořily kuchyňské sklo a nádobí. Stejné položky tvořily základ českého vývozu i v roce 2016, ovšem již v nižším objemu (1,8 mil. USD), a od tédoby jejich objem dále klesá. Aktuálně jspu nositelem českého vývozu na Seychelly rozvaděče, procesory a lidská krev. 

Dovoz je zanedbatelný. Jako perspektivní oblasti pro budoucí spolupráci lze uvést účast při rozvoji infrastruktury (budování zavlažovacích systémů a zásobníků na sladkou vodu, zařízení pro recyklaci vody), spolupráci v agroprůmyslu, potenciál je také v malých zdrojích obnovitelných energií (vítr, voda, biomasa), malých letadlech a v neposlední řadě v tradičním hotelovém zařízení – nábytek, textil, sklo a porcelán (- na Seychely přijede ročně ca 300 000 turistů).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz

2 290

1 761

1 729

1 086

3 360

dovoz

220

225

97

350

171

bilance

2 070

1 536

1 632

721

3 189

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2018 (tis. USD, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

853720

Rozvaděče ap. pro zařízení rozvody el. nad 1000 Vi

1 676

2.

854231

Procesory a řídící jednotky

288

3.

300290

Krev lidská, živočišné toxiny, kultury, mikroorg ap.

224

4.

701959

Ostatní skleněné tkaniny z vláken a střž. vláken

188

5.

691110

Nádobí kuchyňské, stolní z porcelánu

145

6.

701399

Zboží skleněné ostatní

137

7.

701341

Sko stolní, kuchyňské, ne nápojové z křišťálu olovnatého

91

8.

854232

Paměti

51

9.

32219

Radiátory UT, části, součásti

41

10.

841850

Nábytek ostatní pro ukládání a vystavení s vest. zařízením chladícím mrazícím

39

 

 

Celkem vývoz ČR na Seychely 2018

3 360

Hlavní položky českého dovozu, r. 2018 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

901890

Nástroje přístroje lékařské, chirurgické, zubolékařské

69

2.

851762

Zařízení pro příjem, konverzi, regeneraci hlasu, dat

34

3.

390230

Kopolymery propylenu

11

4.

854710

Součásti izolační keramické pro elektrické stroje

8

5.

854620

Izolátoty elektrické keramické

5

 

 

Celkem dovoz ČR ze Seychel 2018

171

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR se Seychelami nedochází v oblasti služeb k žádné výměně. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích, je ovšem nutné počítat s poměrně vyspělým trhem a silnou mezinárodní konkurencí.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

MaKaMa-CZ

  • Společnost se sídlem na Mahé na Seychely dováží české potravinové výrobky a současně je jejich distributorem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální obchodní dohoda z r. 1988 byla v souvislosti se vstupem ČR do EU zrušena. Dosud probíhaly jednání o dohodě o výměně informací v daňovém styku. Vzhledem k přistoupení Seychel k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která umožňuje mj. i výměnu informací i spolupráci v daňové oblasti, však další jednání budou ukončena.

V červnu 2016 byla podepsána "Letecká dohoda mezi ČR a Seychelami". Prezident ČR Dohodu ratifikoval dne 31. 1. 2018 a tím byly na české straně splněny vnitrostátní podmínky pro vstup dohody v platnost. Na seychelské straně ratifikační proces nebyl dokončen. Dohoda je prvním bilaterálním smluvním ujednáním mezi oběma stranami. Stanovuje jasný právní rámec pro úspěšnou spolupráci mezi ČR a Seychelami v oblasti civilního letectví, včetně tzv. "code share". Dopravcům obou stran nabízí možnost provozovat služby mezi ČR a Seychelami bez geografických, kapacitních či jiných omezení.

Mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Seychel bylo uzavřeno Memorandum o porozumění v oblasti spolupráce při výměně zkušeností, doktorů a zdravotnických odborníků. V r. 2019 se očekává oficiální podpis dokumentu. I když se nejedná o smlouvu, dokument bude stimulovat a podporovat zajímavou a oboustranně výhodnou spolupráci mezi oběma zeměmi.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Seychelám žádnou bilaterální rozvojovou pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB, poslední dostuoný údaj je za rok 2017):

2012

2013

2014

2015

2016

2017

35,6

25,5

9,7

6,8

5,7

18,9

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: