Seychely: Zahraniční obchod a investice

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (mil. EUR, dle EK tradoc):

 

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

438

419

431

440

460

dovoz

696

809

887

1 489

1 625

saldo

- 259

- 390

- 456

- 1 049

- 1 165

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna (r. 2017, dle EK, tradoc):

dovoz

vývoz

  země

mil. EUR

%

 

země

mil. EUR

%

  svět 1 625 100   svět 460 100
1 EU 28 399 24,5 1 EU 28 263 57,2
2 SAE 217 13,4 2 SAE 131 28,5
3 JAR 82 5,0 3 JAR 8 1,7
4 Singapur 65 4,0 4 Thajsko 7 1,4
5 Malajsie 50 3,1 5 Mauricius 5 1,1
6 Indie 47 2,9 6 USA 5 1,1
7 Čína 33 2,0 7 Vietnam 4 0,9
8 Mauricius 31 1,9 8 Madagaskar 4 0,8
9 SA 30 1,8 9 Malajsie 4 0,8
10 Jižní Korea 23 1,4 10 Srí Lanka 4 0,8

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

  • komodity vývozu: konzervovaný tuňák, mrazené ryby, skořicová kůra, skořápky kokosových ořechů, ropné výrobky (reexport)
  • komodity dovozu: stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, ropné výrobky, ostatní hotové výrobky       

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu (Seychelles International Trade Zone – SITZ) byla zřízena v r. 1995. Je určena pro překlad, balení, skladování a výrobu za účelem exportu. Zóna poskytuje zásadní úlevy – osvobození od místních daní a možnost dílčího zaměstnání zahraniční pracovní síly. Vztahuje se na ni tzv. SITZ Act a je spravována státní institucí Seychelles International Business Activity. Její kapacita je však využívána na pouhých 40 %. Důvodem tohoto stavu je povinnost zaměstnat z jedné poloviny (drahou) domácí pracovní sílu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

613,2

57,3

108,3

105,9

86,4

Na ostrovech se angažují zejména bývalé koloniální mocnosti, Velká Británie a Francie, nově také Indie a Čína. Investice směřují zejména do oblasti telekomunikací, bankovnictví a dopravy.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 1994, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil. Publikováno Ministerstvem financí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: