Seychely: Zahraniční obchod a investice

7. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (miliony EUR, srovnání s předchozím rokem v %, dle Evropské komise)
rok dovoz vývoz saldo obrat
miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna %
2014 809 16,3 419 -4,2 -390 50,9 1 229 8,4
2015 887 9,5 430 2,6 -456 17,0 1 317 7,2
2016 1 489 67,9 440 2,2 -1 049 129,9 1 929 46,4
2017 1 194 -19,8 527 19,9 -666 -36,5 1 721 -10,8
2018 1 378 15,4 488 -7,5 -890 33,5 1 866 8,4

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna v r. 2018 (miliony EUR, podíl v %, dle Evropské komise):

dovoz

vývoz

 

obrat
  země

mio. EUR

%

  země mio. EUR %   země mio. EUR %
  svět 1 378 100   svět 488 100   svět 1 866 100
1 SAE 517 37,5 1 EU 28 269 55,1 1 EU 28 640 34,3
2 EU 28 371 26,9 2 SAE 80 16,4 2 SAE 597 32
3 Indie 81 5,9 3 JAR 43 8.7 3 JAR 11 6.0
4 JAR 69 5,0 4 Austrálie 19 3,8 4 Indie 85 4,6
5 Čína 51 3,7 5 Malajsie 12 24 5 Čína 51 2,7
6 Hongkong 39 2,8 6 Mauricius 8 1,7 6 Mauricius 45 2,4
7 Mauricius 37 2,7 7 Tunisko 8 1,6 7 Hongkong 45 2,4
8 Singapur 28 2,0 8 Hongkong 6 1,2 8 Austrálie 32 1,7
9 Jižní Korea 16 1,2 9 Thajsko 5 1,0 9 Singapur 28 1,5
10 USA 15 1,1 10 Indie 4 0,9 10 USA 17 0,9

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 • komodity vývozu: konzervovaný tuňák, mrazené ryby, skořicová kůra, skořápky kokosových ořechů, ropné výrobky (reexport)
 • komodity dovozu: stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, ropné výrobky, ostatní hotové výrobky       
Obchod EU se Seychelami v r. 2018 dle komodit - 5 nejvýznamnějších sekcí SITC (dle Evropské komise, DG for Trade, miliony EUR)
Dovoz Vývoz
SITC položka mio. EUR % total SITC položka mio. EUR % total
0 potraviny a živá zvířata 286 95,7 7 stroje a dopravnostředky 89 29,8
3 minerální paliva, lubrikanty 8 2,5 0 potraviny a živá zvířata 76 25,6
8 různé výrobky 2 0,8 3 minerální paliva, lubrikanty 40 13,3
7 stroje a dopravní prostředky 1 0,3 6 vyrobené zboží klasif. dle materiálu 38 12,9
4 zvířecí a zeleninové tuky, oleje, vosky 1 0,3 8 výrobky různé 19 6,3

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu - Seychelles International Trade Zone  (SITZ) - byla zřízena v r. 1995. Je určena pro překlad, balení, skladování a výrobu za účelem exportu. Zóna poskytuje zásadní úlevy – osvobození od místních daní a možnost dílčího zaměstnání zahraniční pracovní síly. Vztahuje se na ni tzv. SITZ Act a je spravována státní institucí Seychelles International Business Activity. Její kapacita je však využívána na pouhých 40 %. Důvodem tohoto stavu je povinnost zaměstnat z jedné poloviny (drahou) domácí pracovní sílu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):- údaje k 06/2019 jsou k dispozici pro rok 2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

613,2

57,3

108,3

105,9

86,4

124.47

Na ostrovech se angažují zejména bývalé koloniální mocnosti, Velká Británie a Francie, nově také Indie a Čína. Investice směřují zejména do oblasti telekomunikací, bankovnictví a dopravy.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 1994, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil. Publikováno Ministerstvem financí.

Cizinci mohou investovat pouze v těchto sektorech:

 • Ubytovací kapacity/hotely od 16 do 24 pokojů (max. 80% podíl)
 • extrakce skořice (max. 49% podíl)
 • stviteství, tř. II (max. 49% podíl)
 • potápění - operátoři s 4-5 loděmi (max. 49% podíl)
 • kontraktor v oboru elektřiny (max. 49% podíl)
 • pronájem bytů od 11 do 24 jednotek (max. % podíl)
 • pronájem lodí/jachet (max. 49% podíl)
 • extrakce jiných přírodních olejů (max. 49 % podíl)
 • údržba a opravářské služby kamncelářských strojů  vč. počítačů (max. 49% podíl)
 • strojní inženýrství (max. 49% podíl)
 • klempíř/instalatér (max. 49% podíl)
 • provozovatel souborných služeb pro cestování (tour operator; max. 49 %)
 • investice cizincem mohou být na základě žádosti také povoleny do:
  • chov dobytka/domácího zvířectva
  • pekárna
  • zeleninová/ovocná farma
  • garáže/služby spojené
  • kadeřník
  • služby pro zemědělství
  • maloobchod
  • lázně a masáže

Minimální plat pro stálé zaměstnance je 22,25 SR/hod. Komerční/průmyslové pozemky nelze koupit, pouze pronajmout na 60 nebo 99 let.

Podrobné informace lze získat na Seychelles Investment Board, P.O.Box 1166, Mahé, Seychelles, tel.: +248-4295500, e-mail: info@sib.gov.sc, web: www.sib.gov.sc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: