Seychely: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Prezident James Alix Michel necelý rok po svém těsném znovuzvolení dne 27.9.2016 rezignoval. Je možné, že rezignaci inicovala porážka jeho politické strany "Parti Lepep" (také People´s Party", PP; u moci od r. 1977) v parlamentních vbólbách 2016, kdy většinu vyhrála koalice opozičních stran "Linyon Demokratik" (LDS). V říjnu 2016 složil přísahu nový prezident Danny Faure (v letech 2010 - 2016 viceprezident; člen "People´s Party"; PP).

Výhra LDS však byla velmi těsná (strana získala 49,6 % hlasů, naopak Parti Lepep získala 49,2 % hlasů) a rozdělení seychelské politické scény pokračuje. Vítězství opozice napomohl většinový systém, kdy za každý okrsek je zvolen jeden kandidát, v mnoha okrscích byly rozdíly mezi LDS a Parti Lepep minimální.

Seychely představují prezidentský systém, prohra v parlamentních volbách nemusí mít zásadní vliv na výkonnou moc. Prezident Faure doslouží mandát za svého předchůdce (parlament v září 2016 odhlasoval pouze dvě prezidentská funkční období a Michel by šel do třetího). Předpokládá se, že cílem tohoto kroku bylo obnovit popularitu vládní strany Parti Lepep před dalšími volbami.

Opozice nicméně obsadila všechna významná místa v parlamentu – dosavadního předsedu Patricka Herminieho nahradil Patrick Pillay (bývalý člen vládní strany Lepep a ministr zahraničních věcí, přešedší k opozici LDS). Ten však 9.3. 2018 také rezignoval a nahradil jej Philip Arrisol. Rawel Ramkalawan, neúspěšný prezidentský kandidát LDS, byl zvolen do role lídra opozice (Leader of the Opposition). Představitelem vlády (Leader of Government Business) byl jmenován zástupce strany Lepep Charles de Commarmond.

Oficiální název státu:

Seychelská republika
Republic of Seychelles
République des Seychelles
Repiblik Sesel 

Složení vlády:

Prezident - Danny FAURE
Viceprezident - Vincent MERITON

Od 1. 1. 2018 bylo portfolio zahraničních věcí - "Department of Foreign Affairs" (ministerstvo zahraničních věcí) - převedeno z prezidentské kanceláře na kancelář viceprezidenta. Ministrem zahraničních věcí se současně stal Vincent MERITON. Státní tajemník pro zahraniční záležitosti Barry FAURE byl současně jmenován "Executive Head of Departmen of Foreign Affairs".

Ministr rybolovu a zemědělství - Charles BASTIENNE
Ministryně školství a rozvoje lidských zdrojů - Jeanne SIMEON
Ministryně pro zaměstnanost, rozvoj podnikání a podnikatelské inovace - Myriam TELEMAQUE
Ministr životního prostředí, energetiky a klimatických změn - Wallace COSGROW
Ministr financí, obchodu a hospodářského plánování - Maurice LOUSTEAU-LALANNE
Ministryně sídel, infrastruktury a pozemní dopravy - Pamela CHARLETTE
Ministr zdravotnictví a sociálních věcí - Jean-Paul ADAM
Ministryně vnitra - Mitcy LARUE
Ministr cestovního ruchu, civilního letectví, námořnictva a přístavů - Didier DOGLEY
Ministryně mládeže, sportu a kultury - Macsuzy MONDON

Ministryně rodinných záležitostí - Mitcy LARUE

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

  • Počet obyvatel: 93.920 (07/2017, dle CIA)
  • Průměrný roční přírůstek: 0,77 % (2017, dle CIA)
  • Demografické složení: ženy 49,3 %; muži 50,7 % (2015, dle SB)
  • Národnostní složení - "Seychellois": seychelští Kreolové (90 %), Indové/Pákistánci, Afričané, Malgaši
  • Náboženské složení: katolíci (76 %), protestanté (11 %), hinduisté (2,4 %), muslimové (1,6 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

12 800

15 700

15 600

15 400

15 410

Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

1 134,2

1 411,0

1 422,6

1 437,7

1 427,0

Míra inflace (%, dle SB):

2013

2014

2015

2016

2017 odhad

4,3

1,4

4,0

- 1,0

2,8

Míra nezaměstnanosti (2017, dle CIA Factbook): 3 %

Očekávaný vývoj v teritoriu:                

Seychely zavedly během posledních let řadu strukturálních reforem, jejichž výsledkem bylo obnovení fiskální udržitelnosti a položení základů pro ekonomický růst, generovaný soukromým sektorem. Současně došlo k realizaci několika programů s Mezinárodním měnovým fondem, které přispěly k pozitivnímu vývoji. Během programové revize v listopadu 2016 MMF konstatoval, že uplatňování zdravých makroekonomických principů významně přispělo k posílení seychelské ekonomiky, současně však zdůraznil potřebu dalších reforem, zejména zlepšení podnikatelského prostředí a tím podporu rozvoje soukromého sektoru (v hodnocení Světové banky Doing Business 2017 se Seychely umístily na 93. místě ze 190 hodnocených zemí, což neodpovídá úrovni rozvoje tamní ekonomiky).

 

Střednědobý ekonomický výhled jedle Africké rozvojové banky příznivý. Růst hospodářství se předpokládá 5 % (2019) - 5,1 % (2020). Další předpoklad pro rok 2019: míra nezaměstnanosti 3,4 %, relativně nízká inflace 4,3 %, CPi 0,26, předpokládaná záporná obchodní bilance -27 milionů USD.

 

Pozici klíčových sektorů ekonomiky si udrží i do budoucna cestovní ruch a rybolov, prostor se otevírá i pro ddalší odvětví, zejména finanční služby. Jejich rozvoj by podpořil i investiční aktivity a tím poskytl impuls k novému vývoji již existujících mikro, malých a středních podniků. Takto by bylo možno dosáhnout žádoucí diversifikace ekonomiky a omezit její závislost na vnějších podmínkách. Kromě této závislosti Seychely aktuálně čelí i dalším výzvám, společným pro malé ostrovní státy: malý vnitřní trh, geografická odlehlost, vysoké dopravní náklady, nedostatek kvalifikované pracovní síly a zranitelnost vůči klimatickým změnám.

Ve snaze podpořit sociálně-ekonomický rozvoj země vláda přijala (v listopadu 2015) Národní strategii rozvoje na období 2015 - 19, jejímž ústředním bodem je koncept „Modré ekonomiky“. Tento koncept spojuje udržitelný růst mořských zdrojů, těžbu ropy a nerostných surovin, bio průzkum, výrobu udržitelné energie a námořní dopravu, stejně jako prezentaci ostrovů jako „modrou“ turistickou destinaci. Strategie se soustředí na čtyři základní oblasti: vládnutí, ekonomický rozvoj, sociální rozvoj a životní prostředí a energetiku.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF):

 

2013

2014

2015

2016

2017

příjmy

35,9

35,4

34,2

33,4

33,1

výdaje

35,6

31,9

33,1

30,9

30,2

saldo

0,3

3,5

1,1

2,5

2,9

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

  2015 2016 2017 2018 předpověď

Bilance běžného účtu (% HDP)

- 17,8 - 20,0 - 21,6 - 20,3
Finanční a kapitálový účet (% HDP) 12,2 14,0 16 14,3
Čisté zahraniční investice (%HDP) 13,0 14,8 13,0 13,0
Fiskální bilance (% HDP) 1,8 0,2 0,0 - 0,2
Dluh (% HDP) 64,8 80,2 76,5 73,0
Primární bilance (% HDP) 4,7 3,3 3,4 3,0

zdroj: SB

 

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

 

2013

2014

2015

2016

2017

běžný účet

- 158,6

- 310,3

- 256,2

- 242

- 230

kapitálový účet

70,5

39,1

36,9

n/a

n/a

finanční účet

- 40,1

- 192,0

- 215,8

n/a

n/a

Devizové rezervy (mil. USD, běžný kurz, dle SB; 2016 a 2017 dle CIA publikováno na www.indexmundi.com):

2013

2014

2015

2016

2017

425,9

465,0

536,2

590,5

538,8

Veřejný dluh vůči HDP:

2013

2014

2015

2016

2017

48,5

65,0

60,6

65,0

62,0

Celkový zahraniční dluh, vč. soukromého zahr. dluhu (miliony USD, dle MMF)

  2013 2014 2015 2016 2017 odhad 2018 odhad
nezaplacený dluh 1 663 1 588 1 786 1 876 1 560 1 634
% HDP 126,4 117,7 122,7 122,3 104,7 104,2

 

Dluhová služba: n/a

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:          

Central Bank of Seychelles
Independence Ave.                                                    
P.O.Box 701, Victoria                                    
Tel.: (+248) 282000
Fax: (+248) 226104

Komerční banky:

Barclays Bank
Independence Ave.                                                               
P.O.Box 167, Victoria                                    
Tel.: (+248) 383838
Fax: (+248) 324054

Development Bank of Seychelles                      
Mahe
P.O.Box 217, Victoria
Tel.: (+248) 294400
Fax: (+248) 224274
E-mail: dbs.md@seychelles.net

Nouvobanq                                                        
State House Avenue                                                            
P. O. Box 241, Victoria                                             
Tel.: (+248) 293000
Fax: (+248) 224670
E-mail: nvb@nouvobanq.sc

Seychelles Savings Bank 
Kingsgate Hse.                                                          
P. O. Box 531, Victoria                                             
Tel.: (+248) 225251
Fax: (+248) 224713
E-mail: ssbank@seychelles.net

Pojišťovny:

H. Savy Insurance Co. Ltd.                          
Maison La Rosiere                                                     
P.O.Box 887, Victoria                                     
Tel.: (+248) 322272
Fax: (+248) 321666
E-mail: insuranc@seychelles.net 

State Assurance Corporation                 
Pirates Arms Building                                                 
P.O.Box 636, Victoria                                    
Tel.: (+248) 295000
Fax: (+248) 224495
E-mail: sacos@seychelles.net

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Obchodní daň (Trade Tax) se vztahuje na tři oblasti:

  • dovozy - týká se veškerého dováženého zboží, sazba je v rozmezí 0 – 200 % z hodnoty zboží; v průměru však 25 %; netýká se reexportů
  • služby - platí se měsíčně a výše je odvislá od obratu poskytovatele  
  • domácí výroba - týká se alkoholu, nápojů a tabáku

Sociální pojištění: zaměstnavatel odvádí za každého pracovníka, sazba se pohybuje na úrovni 10–40 % vyplácené mzdy v závislosti na její výši

Živnostenská daň (Business Tax): stanoví se na základě čistého zisku nebo zdanitelného příjmu, v závislosti na jeho výši se pohybuje v rozmezí 0–40 %, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

Daň vybíraná srážkou (Withholding Tax): týká se výnosů z cenných papírů, úroků, licenčních poplatků a autorských honorářů, řídí se rovněž zákonem Business Tax Act

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: