Seychely: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

7. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k omezené kapacitě trhu se dovozy realizují přímo, popř. prostřednictvím k tomu zřízených státních organizací:
Seychelles Investment Board: www.sib.gov.sc 
Financial Services Authority Seychelles: www.fsaseychelles.sc

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pro jakýkoliv dovoz musí být uděleno dovozní povolení Ministerstva financí.

Požadované dokumenty:

 • nákladní list - 2 x originál + kopie
 • potvrzení pro expresní uvolnění zboží (např. v případě potravin)
 • certifikát o původu a hodnotě zboží - pro celní účely v případech, kdy může být aplikováno preferenční zacházení - 2 x
 • fytosanitární certifikáty - v případě rostlin, semen, brambor, ovoce atp.
 • veterinární certifikát a případně zdravotní certifikát - v případě zvířat a produktů z nich
 • u dovozů whisky certifikát o stáří nápoje (min. 3 roky)
 • CITES certifikát - v případě obchodu s chráněnými druhy živočichů a rostlin
 • EC form pro exportéry ze zemí ACP
 • EUR 1 form - zejména je-li zboží po zpracování zasláno zpět do EU
 • obchodní faktura A s klauzulí, že uvedené detaily jsou pravdivé- 3x

Mimo běžného zboží jsou dva seznamy pro celní účely: prohibited a restricted:

 • prohibited (dovoz pouze v některých případech a za zvláštních podmínek) : útočné zbraně a munice, ohrožené druhy zvířat, florchlorokarbon, radioaktivní látky, drogy, měna, pornografie, automobily s řízením vlevo, toxické chemikálie, odpad
 • restricted (vyžaduje povolení z Dept. of Finance, Licensing Dept.): rostliny, zvířata, ovoce a zelenina, ryby,nebezpečné chemikálie, výbušniny, automobily, lodě, letadla, farmaceutika, radiokomunikační prostředky, skleněná okna a dveře, alkohol, tabák

Celní systém vychází z HS 2007 a z ceny CIF Seychely. Pro EU a COMESA platí preferenční tarifní systém.

Zboží je dle potřebnosti klasifikováno do kategorií, kdy potraviny a komodity základní potřeby spadají do kompetence státní organizace Seychelles Marketing Board.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Veškeré podnikání vyžaduje registraci. Podle zákona o společnostech (Companies Act), který vychází z anglického zákona o společnostech, lze zakládat následující typy společností:

 • podnik jednotlivce (pod svým jménem)
 • veřejná obchodní společnost (Partnership)
 • akciová společnost (Proprietary Company)
 • společnost s ručením omezeným (Limited Company)

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obvyklá je propagace v HSP, zejména v tisku. Vhodnou jazykovou verzí propagačních materiálů je angličtina, popř. francouzština.

Pořádají se výjezdní akce ze Seychel na specializované veletrhy v zahraničí. Běžnou praxí vývozců je uspořádání tzv. národních dnů.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví v evropském, nemluvě o americkém chápání, na Seychelách neexistuje. Krádeže technologických softwarových aplikací jakož i obcházení patentových práv, které by mohly české partnery ohrozit nejvíce, však narážejí na nízkou technologickou kulturu v zemi.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů Ministerstva financí. Tendry bývají zveřejňovány  v tisku. Termíny pro podávání nabídek jsou však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce.

V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank – AfDB), je nutné aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky (agentury).

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech (např. www.africagateway.infowww.dgmarket.com apod.).

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Za rizika lze považovat obtížnou dostupnost potřebných informací, neznalost prostředí (cla, daně), obtížnost navázání kontaktu s distributory, slabou kupní sílu obyvatelstva, užívání francouzštiny.

Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s místními partnery. Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání.

V rámci afrického regionu jsou Seychely hodnoceny jako země s menšími riziky. Obvyklá platební podmínka, zejména při prvních dodávkách novým partnerům, je neodvolatelný akreditiv, otevřený u renomované banky. Z této platební podmínky lze postupně přejít na platbu proti dokumentům.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při jednání s obchodními partnery není vzhledem k teplému podnebí nutný oblek (a mnohdy ani vázanka).

Úřední jazyky: angličtina / francouzština / kreolština

Státní svátky:

 • 1. leden: Nový rok
 • březen/duben: Velký pátek
 • březen/duben: Velikonoční neděle
 • 1. květen: Den práce
 • 5. červen: Den osvobození
 • 7. červen: Corpus Christi
 • 18. červen: Národní den (schválení demokratické ústavy 1993)
 • 29. červen: Den nezávislosti
 • 15. srpen: Festival La Digue
 • 1. listopad: Den Všech svatých
 • 8. prosinec: Svátek neposkvrněného početí
 • 25. prosinec: Svátek vánoc

Pracovní doba:

 • státní úřady: po–pá 9:00–15:00
 • soukromé firmy: po–pá 8:00–16:00

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V případě předem zajištěného ubytování a zpáteční letenky se pro držitele českého platného pasu nevyžaduje vstupní vízum. Není nutné žádné, jinak pro tropy typické, očkování. Pokud však cestující přilétá z oblasti s výskytem žluté zimnice (např. africké země), je vyžadováno očkování uvedené v mezinárodním očkovacím průkazu. To je na letišti ve Viktorii kontrolováno důsledně. Průměrná teplota vzduchu je 29 °C.

Byla indikována zvýšená kriminalita v nočních hodinách na bohatých seychelských občanech (vykrádání vil). Země je jinak pro turisty považována za bezpečnou.

Pro případ delšího pobytu a více jednání je možný pronájem malého auta po příletu přímo na letišti ve Victorii. Po silnicích se jezdí vlevo.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Cizinci potřebují ke své činnosti pracovní povolení – tzv. Gainfull Occupation Permit, který vydává Ministerstvo vnitra (Depatment of Internal Affairs, Immigration Division). Pro zaměstnání místních sil platí jednoduché pracovní právo. Doporučuje se uzavřít řádnou pracovní smlouvu, která je v případě pracovně-právního sporu podkladem pro soudní jednání.

Pro více info viz vládní portál www.egov.sc.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotnická péče je na dobré úrovni. V případě potřeby je možno kontaktovat honorární konzulku ČR a vrchní sestru všeobecné nemocnice Victoria Hospital paní Sabinu Panovskou (tel.: +248 258 7620).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: