Sierra Leone: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Zvláštní vazba mezi Sierrou Leonou a Evropskou unií se odráží v následných úmluvách a dohodách o partnerství mezi Evropskou unií a skupinou zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), jíž je Sierra Leone smluvní stranou.
EU je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Sierry Leone. Obchodní vztahy se řídí všeobecným systémem preferencí; jako nejméně rozvinutá země využívá Sierra Leone bezcelní, bezkvótový přístup na trh EU v rámci režimu "Vše kromě zbraní". Sierra Leone je také součástí dohody o hospodářském partnerství (EPA) s EU jako členem ECOWAS.

3.1. Zastoupení EU v zemi

The European Union Delegation to Sierra Leone 
P.O. Box 1399
Leicester Peak, Regent
Freetown 
Sierra Leone
Tel: +232-88-13-6000
Email: Delegation-sierra-leone@eeas.europa.eu

https://eeas.europa.eu/delegations/sierra-leone_en

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V obchodních vztazích převažuje export zemí EU do Sierra Leone. V následující tabulce uvádíme přehled obchodu s EU za posledních 5 let.

yearimport *Export *
2013 172 302
2014 223 282
2015 241 239
2016 223 210
2017 265 224

* všechny údaje v mil. EUR

Zdroj: EU delegation in Sierra Leone

Import ze zemí EU:

 • Belgie (5.58%)
 • VB (4.72%)
 • Nizozemí (3.70%)
 • Dánsko (2.50%)
 • Francie (2.11%)

Export do zemí EU:

 • Belgie (19.54%)
 • Nizozemí (3.65%)
 • VB (0.73%)
 • Německo (0.40%)
 • Španělsko (0.37%)

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Hlavními oblastmi, ve kterých zemi poskytují rozvojové fondy EU největší podporu, jsou:

 • dobré vládnutí (good governance - ve smyslu kvalitních a nekorumpovaných vlád),
 • podpora institucí a
 • rehabilitace infrastruktury (zničená občanskou válkou).

Několik nedávných projektů EU v Sierra Leone:

 • Partnerství mezi EU a FAO s cílem pomoci vládám snížit chudobu, dosáhnout nulového hladovění, zlepšit výživu a zvýšit odolnost v zemích, které jsou náchylné k krizím
  Doba trvání: červen 2015 - červen 2019
  Celková cena: 40 mil €
 • Podpora ze strany EU sekretariátu hromadného stravování (SUN)
  Doba trvání: prosinec 2012 - prosinec 2016
  Celková cena: 5 mil €
 • údržba silnic v Bo
  Doba trvání: duben 2016 - duben 2021
  Celková cena: 1,65 mil. €
 • Západoafrické informační a koordinační středisko
  Doba trvání: září 2014 - září 2019
  Celková cena: 30 mil. €

Případ Sierra Leone je jedním z těch, kdy fondy EU kooperují s rozvojovými fondy jedmotlivých členských států. Podpora plyne předevšém z desátého a jedenáctého European Development Fund (EDF) a z United Kingdom’s Department for International Development (DFID). Z těchto prostředků již bylo alokováno více než 266 milionů euro. Okolo 90 milionů euro z této částky bylo vyplaceno formou rozpočtové podpory tak, aby byla Sierra Leone schopná reformovat správu veřejných financí a realizovat programy na snižování chudoby v zemi.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: