Sierra Leone: Zahraniční obchod a investice

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Sierra Leone je 153. ekonomikou světa. Hlavními exportními komoditami země jsou opracované diamanty, rutil, kakao, káva, ryby, krevety a garnáti, přírodní med, škrob a tropické dřevo. Hlavními dovozními komoditami jsou stroje a strojní zařízení, palivo, maziva, chemikálie, obnošené šatstvo, cement, "přerušená/rozbitá" rýže a léčiva.

Po objevu železné rudy v roce 2011, se těžba stala hlavním motorem ekonomického růstu, který dosáhl takřka neuvěřitelného čísla 21% v roce 2013. Bohužel pokles světových cen žel.rudy a epidemie viru Eboly v roce 2014, způsobily pokles ekonomiky o 20.6% v r. 2015. Obnovení těžby v jedné ze dvou těžebních společností vedlo k růstu ekonomiky na 6.3% v r.2016 a 5.7% v r. 2017.  Výhled psledující roky je závislý na vývoji světových cen žel.rudy a očekává se 6.1% v r. 2018 a 6.5% v r. 2019.

Přímé zahraniční investice po stabilním růstu do r.2012 a propadu v r.2014 díky epidemie viru Ebola, začaly od r.2016 opět do země proudit. Bohatství země v nerostných surovinách, absence jakékoli arbitrážní diskriminace vůči zahraničním společností, omezení na repatriaci zisku a prodej státního majetku, garantovaný novým investičním kodexem, dělá Sierru Leone atrakrivní lokací pro zahraniční investory.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Sierra Leone (v milionech USD)
 

2013

2014

2015

2016

2017

export    

1 490

790

582

465

-

import

1 200

1 600

1 900

956

-

saldo 290 -810 -1 318 -491 -

Zdroj: OEC (The Observatory of Economic Complexity 2018)

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Sierra Leone byla zakládajícím členem ECOWAS a zůstává aktivním členem západoafrického bloku. Je také členem Západoafrické měnové zóny (WAMZ). WAMZ je skupina šesti zemí v rámci ECOWAS, která plánuje zavést společnou měnu nazvanou Eko. V prosinci se Sierra Leone stala poslední zemí, která zavedla společný externí tarif (SEZ) Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS). Sierra Leone je dále členem Unie Mano River a partnerem EU s pobřežními státy od Senegalu do Angoly v rámci strategie pro regionální spolupráci v Guinejském zálivu

EU je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Sierry Leone. Obchodní vztahy se řídí všeobecným systémem preferencí; jako nejméně rozvinutá země využívá Sierra Leone bezcelní, bezkvótový přístup na trh EU v rámci režimu "Vše kromě zbraní". Sierra Leone je také součástí dohody o hospodářském partnerství (EPA) s EU jako členem ECOWAS. EU pomáhá Sierra Leone vybudovat ekonomický růst s širokým hospodářským záběrem a s cílem vytvořit pracovní místa, zvýšit příjmy, zvýšit bezpečnost potravin a snížit nerovnost a chudobu.

Nejvýraznější destinací pro export ze Sierra Leone je Čína, kam míří 81 % celého vývozu. Z evropských zemí se 2.4 % podílí na exportu země Beneluxu, poté Francie (1.5 %). 1.5 % se také exportuje do Rumunska, necelé procento tvoří vývoz do Německa. Spoojené státy přijímají 1.9 % exportu Sierra Leone.

Čína zůstává i nejvýraznějším importérem do Sierra Leone. Čínský dovoz tvoří 12 % importu, následuje Indie s 9 % a Turecko s 3.9 %. Ze států Evropské unie se na importu do země podílí Velká Británie (9.3 %), země Beneluxu (7.1 %), Nizozemské království (4.6 %), Francie (3.3 %), Německo (2.6 %) a Španělsko (1.7 %). Mezi africké importéry do země patří Jihoafrická republika (7.9 %), Pobřeží slonoviny (2.5 %), DRC (2.3 %) a Ghana (1 %), 6.4 % importu tvoří Spojené státy, z Latinské Ameriky Brazílie (4.3 %) a Uruguay (1.4 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Exportní komodity:

 • bauxit
 • Diamanty
 • železná ruda
 • Palmový olej
 • kakao
 • Dřevo
 • Káva a koření
 • mořské plody

Importované komodity:

 • obiloviny
 • Motorová vozidla a náhr.díly
 • Průmyslové stroje
 • ropa a nerostné palivo
 • Přírodní minerály a kámen
 • textilní výrobky
 • Farmacie
 • Elektrické stroje
 • Železo a ocel
 • Plasty

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V nedávné době vznikla „zvláštní ekonomická zóna“ o rozloze cca 50 ha v blízkosti přístavu ve Freetownu. Vláda Sierry Leone má v této zóně nabízet úlevy na dovozním a vývozním cle, tříleté daňové prázdniny, urychlené odbavování.

Více informací zde.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Po stálém růstu do roku 2012 byly přímé zahraniční investice (Free Direct Iinvestment) vážně omezeny díky epidemii Eboly v Sierra Leone. Investiční toky dosáhly nejnižší úrovně od roku 2010 s 263 miliony USD v roce 2015, avšak v roce 2016 se výrazně zvýšily a dosáhly 516 milionů USD což znamenalo 13,81 HDP (Světová investiční zpráva UNCTAD 2017).

Dokonce i s nejnovějšími údaji, toky jsou daleko od jejich nejvyšší úrovně zaznamenané v roce 2011 (950 milionů USD). V drtivé většině jde o investice velkých mezinárodních korporací především do těžby.

Čína se stává stále více viditelnou v Sierra Leone. Země v současné době financuje nové letiště, nemocnici, hydro-elektrárnu, gumárenský projekt o rozloze několika tisíc hektarů (v hodnotě 1,2 miliardy USD, financovaný skupinou China Hainan Rubber Group) a pěstování rýže (100 000 hektarů). V roce 2016 přišla zahraniční investice také do oblasti těžby a dopravní infrastruktury od čínských investorů, včetně skupiny Kingho (investice 6 miliard dolarů do těžebního komplexu). Čína je ochotna pokračovat v investicích do Sierry Leone za účelem zlepšení stability. Na druhé straně se Sierra Leone snaží přilákat také turecké investory. V únoru 2016 vláda dosáhla dohody s dceřinou společností skupiny Bolloré na rozšíření Freetown Port Terminal. Výměnou za osvobození od daní postaví francouzská skupina nový přístav za 120 milionů USD a okolní infrastruktury za 87 milionů USD. Skupina Sierra Diamonds se sídlem ve Spojených státech oznámila svůj záměr investovat 25 milionů dolarů do rozvoje nového těžebního komplexu. Hlavními investory země jsou Čína, Belgie, Německo a Spojené státy.

Aktuální informace, které se týkají investičního prostředí v zemi zde.

Obchod s EU monitoruje následující pdf

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Aktuální informace o investování v Sierra Leone: zde a Investing in Sierra Leone

Nejperspektivnější oblasti pro investice:

 • Těžba - Sierra Leone má mimo jiné velké množství ložisek diamantů, zlata, mědi, niklu a železné rudy. Pokračující snaha v průzkumné činnosti, je nutná k posouzení možnosti komercializovat těžbu v celonárodním měřítku. Nedočkaví obchodní partneři, včetně Číny a Indie, jsou hladoví pro exportu této těžby, neboť jejich ekonomiky i nadále rostou. Národní agentura pro minerály, založená v roce 2012 v návaznosti na zákon o těžbě a těžbě nerostů v roce 2009, nyní certifikuje zlato a diamanty, shromažďuje a uchovává všechny geologické informace (včetně mapování) a uvedla do provozu nejmodernější katastrální systém těžby. Výnosy z tohoto sektoru jsou také důležité pro devizové rezervy země a jsou základem současného financování dalších sektorů.
 • Infrastruktura - Toto je vše-zahrnující sektor poku hovoříme o Sierra Leone. Vláda chce podpořit rozvoj železnic, námořní dopravu a telekomunikaci, které jsou zásadní pro každodenní fungování země. Vysoké ceny pohonných hmot, poměrně nízká urbanizace a zpomalená doprava obecně brzdí podnikání, zejména v odvětví těžby. Mobilní pokrytí se pohybuje mezi 50% a 55%, což znamená, že stále existuje důvod vstoupit na trh. Zařízení cestovního ruchu, jako jsou parky a zábavní zařízení, by mohly přispět ke zvýšení HDP, pokud vláda nalezne způsob, jak zahájit vzájemné prospěšné partnerství veřejného a soukromého sektoru s investory. Totéž lze říci i pro cenově dostupné bytové subsektory a dodávky vody v zemi.
 • Energetika - Sierra Leone musí podpořit svůj energetický sektor, zejména proto, aby podpořila rostoucí přítomnost těžebních společností. Prezident Koroma neústupně prosazoval masivní elektrifikační plán země. V únoru odvolal svého ministra energetiky Oluniyiho Robbin-Cokera a náměstka ministra energetiky Dr. Martina Bash-Kamaru, protože nevedli uspokojivě elektrizační proces a celkovou realizaci energetických projektů. Většina investorů tím ale nebyla zneklidněna, protože uznávají, že Národní úřad pro energetiku postrádá lidský kapitál a schopnost dělat vše, co si prezident Koroma představí. V souladu s tím byl otevřen energetický sektor pro zahraniční investory, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Mělo by však být poznamenáno, žetoto odvětví bude atraktivní až poté, co vláda přijme zákony, aby zvýšila sazby s ohledem na výrobní náklady.

Zahraniční investoři mají při zahájení podnikání rovné podmínky. Neexistují žádné minimální kapitálové požadavky ani žádná omezení vlastního kapitálu;

Pro místní občany však byla vyhrazena řada oblastí, mezi něž patří:

 • Výroba cementových bloků k prodeji
 • Dodávka žuly a kamene
 • nájemná doprava, včetně uměleckých lodí
 • pekárny
 • Výroba minerálních vod, s výjimkou nealkoholických nápojů
 • Provozování prádelen nebo čistíren
 • Dovoz použitých pneumatik
 • Garáže - pouze opravárenské dílny
 • Výroba dveří, oken a nábytku k prodeji
 • Obchodování s nezpracovaným dřevem
 • Dovoz a prodej použitého oblečení
 • drobný rybolov a těžba
 • Maloobchodní prodej ropných produktů
 • Maloobchod s potravinami
 • Kadeřnictví a holičství

V některých odvětvích, jako je těžba a rybolov, lze získat licence od resortů. Při investici do těžby menší než 500 000 USD bude požadován podíl ve výši 25% pro Sierra Leone.
Podrobné informace o následujících licenčních poplatcích v jiných odvětvích získáte kliknutím na:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: