Sierra Leone: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Hospodářství Sierry Leone se v minulých letech výrazně rozvinulo. Od krize v roce 2014, způsobené epidemií Eboly, se ekonomický růst obnovil a jeho rostoucí tendence je podporována investicemi do důlního průmyslu, zemědělství a rybářskího průmyslu.  Jeho HDP vzrostl v r.2016 o 6.3% v porovnání s propadem -20.5% v předešlém roce. Země disponuje významnými nerostnými, zemědělskými a mořskými zdroji. Ekonomický rozvoj Sierra Leone byl ale vždy limitován velkou závislostí na těžbě nerostných surovin. Je odhadováno, že 38% plochy země je pokryto lesními porosty (2,75 mil. hektarů a odlesňování probíhá tempem asi 3% ročně.

Země zavedla úsporná opatření v rozpočtu pro rok 2017 a jasně směřuje k více restriktivnímu obchodnímu režimu, díky zavedení nových tarifů

Světová Banka umístila Sierra Leone na 2. místo v Africe a na 29. místo celosvětově z hlediska ochrany investorů. Nedávné reformy byly cíleny tak, aby se země ještě více otevřela zahraničnímu obchodu a aby bylo posíleno prosazování smluv.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

Republika Sierra Leone (Republic of Sierra Leone)

 • Prezident - Ernest Bai Koroma 
 • Vice prezident - Mohamed Juldeh Jalloh
 • Ministr zahraničí a mezinárodní spolupráce - Kaifala Marah

Složení vlády

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

 • 7,7 mil (2018)

Průměrný roční přírůstek obyvatel:

 • 2.15% (2018)

Složení podle věkových skupin:

 • 0–14 let: 41,82%
 • 15–24 let: 18,56%
 • 25–54 let: 32,16%
 • 55–64 let: 3,7%
 • 65 a více: 3,76%

Národnostní složení:

V  zemi žije kolem 20 etnických skupin. Více než 35 % obyvatel se hlásí buď ke kmeni Temne, obývajícím sever Sierry Leone, či k na jihu žijícím Mende (31 %). Dalšími skupinami jsou Limba a Koranko na severu, Kissi na východě a Sherbo na jihozápadě. Zajímavé etnikum jsou Krio (Kreolové) – potomci otroků osvobozených v 18. století na Jamajce a přesídlených do oblasti dnešního Freetownu. Početně zanedbatelná, ale ekonomicky velmi aktivní, je libanonská a indická menšina.

 • Temne 35,5%
 • Mende 33,2%
 • Limba 6,4%
 • Kono 4,4%
 • Fullah 3,4%
 • Loko 2,9%
 • Koranko 2,8%
 • Sherbro 2,6%
 • Mandingo 2,4%
 • Creole 1,2%

Náboženské složení:

 • muslimové 78,6 %
 • křesťané 20,8 %
 • ostatní 0,5 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2013

2014

2015

2016

2017

798

803

696

666

505

Zdroj: podle údajů IMF  (2018)

Reálný růst HDP (v %)

2013

2014

2015

2016

2017

20.684

4.624

-21.473

6,3

3,5

Zdroj: podle údajů IMF (2018)

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2013

2014

2015

2016

2017

13.81

8.32

8.93

11,05

18,0

Zdroj: podle údajů IMF (2018)  

Míra nezaměstnanosti (v %)

2013

2014

2015

2016

2018

3,4

3,3

  2,5

2,7 2,8

Zdroj: podle údajů Světové banky (2018)

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy             

13,4

14,4

15,9

17,7

14,0

Výdaje

15,8

18,1

20,3

23,7

17,8

Saldo

-2,4

-3,7

-4,4

-6,0

3,8

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF (2018)

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu (v mld. USD)

2013

2014

2015

2016

2017

-0.859

-0.911

-0,682

-0.725

-0822

Zdroj: https://www.indexmundi.com/ (2018)

Veřejný dluh (v % HDP)

2013

2014

2015

2016

2017

-17,48

-18,20

-17,45

-19,72

-21,08

Zdroj: IMF (2018)

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v  mil. USD)

2013

2014

2015

2016

2017

532

601

620

497

620

Zdroj: WB (2018)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka Sierry Leone má pouze omezené nástroje jak kontrolovat objem peněz v ekonomice a inflaci. Měnová politika je vytvářena zejména vydáváním pokladničních poukázek.Minimální kapitál pro vstup do bankovního sektoru je 4 mi. USD.

Bankovní sektor registruje následující komerční banky: 

 • Sierra Leone Commercial Bank Limited
 • Rokel Commercial Bank (SL) Limited
 • Standard Chartered Bank (SL) Limited
 • Union Trust Bank (SL) Limited
 • Guarantee Trust Bank (SL) Limited
 • First International Bank (SL) Limited
 • FBNBank (SL) Limited
 • Ecobank (SL) Limited
 • Access Bank (SL) Limited
 • United Bank for Africa (SL) Limited
 • Skye Bank (SL) Limited
 • Zenith Bank (SL) Limited
 • Keystone Bank (SL) Limited
 • Commerce and Mortgage Bank (SL) PLC

Procedura jak získát úvěr je stále označována jako poměrně složitá, země má nízký poměr soukromého zadlužení k HDP. V zemi existuje také systém komunitních bank, které působí zejména v lokálních podmínkách, mimo dosah hlavních komerčních bank a často se podílí na realizaci vládních rozvojových programů. V zemi působí také několik pojišťoven.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu pro soukromé osoby s trvalým pobytem v Sierra Leone je progresivní a v rozmezí 0-35% v závislosti na výdělku. Příjem do 6 mil SLL (Siera Leonean Leone) = 781 USD, je bez daně.  Daň se platí z celosvětových příjmů rezidenta.

Výběr některých dalších daní:

 • korporátní daň (30%)
 • sociální pojištění (10%)
 • sociální pojištění na zaměstnance (5%)
 • daň z kapitálových výnosů (30%)
 • Daň z ůroků (15%)
 • DPH (VAT) za služby a zboží je 15 %.

Podrobnější informace o daňovém systému: zde

Pokyny pro plátce daní: Tax payer obligations

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: