Sierra Leone: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

21. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Hospodářství Sierry Leone se v minulých letech výrazně rozvinulo. Od krize v roce 2014, způsobené epidemií Eboly, se ekonomický růst obnovil a jeho rostoucí tendence je podporována investicemi do důlního průmyslu, zemědělství a rybářského průmyslu.  Země disponuje významnými nerostnými, zemědělskými a mořskými zdroji. Ekonomický rozvoj Sierra Leone byl ale vždy limitován velkou závislostí na těžbě nerostných surovin. Je odhadováno, že 38% plochy země je pokryto lesními porosty (2,75 mil. hektarů a odlesňování probíhá tempem asi 3% ročně.

Růst reálného HDP se v roce 2018 zpomalil na odhadovaných 3,5% z 5,8% v roce 2017. Pokles odráží nižší než předpokládanou těžbu železné rudy v důsledku poklesu cen od roku 2014 a uzavření hlavní těžební společnosti Shandong Iron and Steel Company v roce 2017. Země zavedla úsporná opatření v rozpočtu pro rok 2018 a jasně směřuje k více restriktivnímu obchodnímu režimu, díky zavedení nových tarifů. Nedávné reformy byly cíleny tak, aby se země ještě více otevřela zahraničnímu obchodu a aby bylo posíleno prosazování smluv.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

Republika Sierra Leone (Republic of Sierra Leone)

 • Prezident - Julius Maada Bio
 • Vice prezident - Mohamed Juldeh Jalloh
 • Ministr zahraničí a mezinárodní spolupráce - Alie Kabba

Složení vlády

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

 • 7,86 mil (2019)

Průměrný roční přírůstek obyvatel:

 • 2.12% (2019)

Složení podle věkových skupin:

 • 0–14 let: 41,82%
 • 15–24 let: 18,56%
 • 25–54 let: 32,16%
 • 55–64 let: 3,7%
 • 65 a více: 3,76%

Národnostní složení:

V  zemi žije kolem 20 etnických skupin. Více než 35 % obyvatel se hlásí buď ke kmeni Temne, obývajícím sever Sierry Leone, či k na jihu žijícím Mende (31 %). Dalšími skupinami jsou Limba a Koranko na severu, Kissi na východě a Sherbo na jihozápadě. Zajímavé etnikum jsou Krio (Kreolové) – potomci otroků osvobozených v 18. století na Jamajce a přesídlených do oblasti dnešního Freetownu. Početně zanedbatelná, ale ekonomicky velmi aktivní, je libanonská a indická menšina.

 • Temne 35,5%
 • Mende 33,2%
 • Limba 6,4%
 • Kono 4,4%
 • Fullah 3,4%
 • Loko 2,9%
 • Koranko 2,8%
 • Sherbro 2,6%
 • Mandingo 2,4%
 • Creole 1,2%

Náboženské složení:

 • muslimové 78,6 %
 • křesťané 20,8 %
 • ostatní 0,5 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2014

2015

2016

2017

2018

803

696

666

505

516

Zdroj: podle údajů IMF  (2019)

Reálný růst HDP (v %)

2014

2015

2016

2017

2018

4.624

-21.473

6,3

3,5

3,7

Zdroj: podle údajů IMF (2019)

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2014

2015

2016

2017

2018

8.32

8.93

11,05

18,0

17,5

Zdroj: podle údajů IMF (2019)  

Míra nezaměstnanosti (v %)

2014

2015

2016

2017

2018

3,3

  2,5

2,7 2,8 4,36

Zdroj: podle údajů Světové banky (2019)

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy             

14,4

15,9

17,7

14,0

16,0

Výdaje

18,1

20,3

23,7

17,8

18,0

Saldo

-3,7

-4,4

-6,0

-3,8

-2,0

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF (2019)

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu (v mld. USD)

2014

2015

2016

2017

2018

-0,911

-0,682

-0,725

-0,822

-0,538

Zdroj: https://www.indexmundi.com/ , IMF (2019)

Veřejný dluh (v % HDP)

2014

2015

2016

2017

2018

34,97

44,94

55,46

57,59

66,3

Zdroj: IMF (2019)

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v  mil. USD)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

532

601

620

497

620

503

Zdroj: WB (2019)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka Sierry Leone má pouze omezené nástroje jak kontrolovat objem peněz v ekonomice a inflaci. Měnová politika je vytvářena zejména vydáváním pokladničních poukázek. Minimální kapitál pro vstup do bankovního sektoru je 3,4 mil. USD.

Bankovní sektor registruje následující komerční banky: 

 • Sierra Leone Commercial Bank Limited
 • Rokel Commercial Bank (SL) Limited
 • Standard Chartered Bank (SL) Limited
 • Union Trust Bank (SL) Limited
 • Guarantee Trust Bank (SL) Limited
 • First International Bank (SL) Limited
 • FBN Bank (SL) Limited
 • Ecobank (SL) Limited
 • Access Bank (SL) Limited
 • United Bank for Africa (SL) Limited
 • Skye Bank (SL) Limited
 • Zenith Bank (SL) Limited
 • Keystone Bank (SL) Limited
 • Commerce and Mortgage Bank (SL) PLC

Procedura jak získát úvěr je stále označována jako poměrně složitá, země má nízký poměr soukromého zadlužení k HDP. V zemi existuje také systém komunitních bank, které působí zejména v lokálních podmínkách, mimo dosah hlavních komerčních bank a často se podílí na realizaci vládních rozvojových programů.

 

V zemi působí také několik pojišťoven:

Aureol Insurance Company
54 Siaka Stevens Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 223441 / + 232 22 223435
Fax:         + 232 22 229336
 
Commercial Insurance Company
2 Parsonage Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Fax:         + 232 22 222446
 
International Insurance Company (SL) Limited
20 Bathurst Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 290459 / + 232 22 222159
Fax:         + 232 22 223794
 
National Social Security and Insurance Trust
35A Lightfoot Boston Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 225365
Fax:         + 232 22 220362
 
New India Assurance Company
18 Wilberforce Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 226146
Fax:         + 232 22 222494
 
Medical and General Insurance Company
19 Regent Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 226529
 
Reliance Insurance Trust Corporation
24 Siaka Stevens Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 221513 / + 232 22 228051
 
Transworld Insurance Company
1 Ross Road
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 228949
  Consolidated Financial Consultants
27 Syke Road
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 223262 / + 232 22 229046 / + 232 76 601766
 
D & D Insurance Consultants & Brokers
7 Percival Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 76 626813
 
National Insurance Company
18/20 Walpole Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 225329
 
National Social Security and Insurance Trust
Wallace Johnson Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 223763 / + 232 22 290443
 
Marine and General Insurance Company Limited
25 Rawdon Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
 
Motor & General Insurance Company Limited
29 Rawdon Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 223119 / + 232 22 226479
 
Sierra Leone Insurance Company
UMC House
31 Lightfoot Boston Street
Freetown
Sierra Leone
West Africa
Phone:    + 232 22 226164 / + 232 22 224920
Fax:         + 232 22 222115

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu pro soukromé osoby s trvalým pobytem v Sierra Leone je progresivní a v rozmezí 0-35% v závislosti na výdělku. Příjem do 6 mil SLL (Siera Leonean Leone) = 781 USD, je bez daně.  Daň se platí z celosvětových příjmů rezidenta.

 

Výběr některých dalších daní:

 • korporátní daň (30%)
 • sociální pojištění (10%)
 • sociální pojištění na zaměstnance (5%)
 • daň z kapitálových výnosů (30%)
 • Daň z ůroků (15%)
 • DPH (VAT) za služby a zboží je 15 %.

Podrobnější informace o daňovém systému: zde

Pokyny pro plátce daní: Tax payer obligations

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: