Slovensko: Kontakty

21. 11. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

Velvyslanectví ČR v Bratislavě
obchodně-ekonomický úsek
Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
tel: +421 2 5920 3323
mobil: +421 903 286 183
e-mail: jaroslav_remes@mzv.cz
www.mzv.cz/bratislava
Jaroslav Remeš - ekonomický diplomat

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky
Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
tel.: +421 2 5920 3303
e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz  
www.mzv.cz/bratislava

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel: +420 2 2418 2494
www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
odbor zahraničně ekonomických politik I
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel: +420 2 2485 2026
www.mpo.cz

České centrum
Hviezdoslavovo nám. 8
810 00 Bratislava
tel: +421 2 5441 8215
email: ccbratislava@czech.cz
www.czc.sk

CzechTourism
Hviezdoslavovo nám. 7
810 00 Bratislava
te: +421 2 5564 5064
email: info-sk@czechtourism.com
www.czechtourism.cz

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

- Záchranka: 155, 112
- Policie: 158, 112
- Městská policie: 159
- Hasiči: 150, 112
- Informace o telefonních číslech v SR: 1181
- Informace o telefonních číslech v zahraničí: 12149
- Informační a dispečerská služba motoristům: 18 123, 1815
- Havarijní a nouzová služba pro motoristy: 18 128, 18 154
- Havarijná služba: 0123
- Letecká záchranná služba: 18 155
- Horská záchranná služba: 18 300
- Dopravní záchranná služba (SČK): odstraňování následků dopravních nehod 154

Odtahová a asistenční služba:
-
Global assistance Slovakia: 18 118
- Slovenský autoturist klub (SATC): 18 124
- Autoklub Slovakia Assistance: 18 120, 18 112
- Dopravní servis: *75 (z mobilního telefónu)  

Zdravotní pojišťovny:
-
Dôvera: 0800 150 150
- Všeobecná zdravotná poisťovňa: 0850 003 003
- Spoločná zdravotná poisťovňa: 0850 311 443
- Európska zdravotná: 0800 111 115
- Union: 0850 003 333  

Mobilní operátoři a pevné linky
-
Orange Slovensko - zákaznická linka: 905
- O2 Slovakia - zákaznická linka: 949
- Slovak Telekom - zákaznická linka: 0800 123 456
- Poruchová služba pevných telefonních linek: 12129   

Další užitečná telefonní čísla: 
- Univerzální hlasová informační služba: 1180
- Info asistent (24 hodin denně), jízdní řády, letové řády, ubytování, zdravotnická zařízení, pracovní nabídky a jiné: 12 111
- Stella servis: informace pro motoristy: *75
- Autoklub Slovakia Assistance - motoristické informace: 18 124
- Ohlašování telefonních poruch: 12 129
- Přesný čas: 12 110
- Dětská linka záchrany: 0800 112 112
- Svoboda zvířat: 16 187
- Linka pomoci oběti násilí: 0850 111 321
- Linka důvěry: 02 4446 0606
- Elektřina – hlášení poruchy z celého Slovenska:  0800 111 567
- Voda - hlášení poruchy: 0800 121 333
- Plyn - hlášení poruchy: 0850 111 727

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Prezident SR - https://www.prezident.sk/ 
Úřad vlády SR - https://www.vlada.gov.sk/ 
Národní rada SR - https://www.nrsr.sk/web/ 
Statistický úřad SR - https://slovak.statistics.sk  
Národní banka Slovenska - https://nbs.sk/sk/titulna-stranka 
Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR - https://www.mzv.sk/ 
Ministerstvo hospodářství SR - https://www.mhsr.sk/ 
Ministerstvo financí SR - https://www.finance.gov.sk/sk/ 
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR - http://www.mpsr.sk/
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - https://www.mindop.sk/   
Ministerstvo životního prostředí SR - http://www.minzp.sk/ 
Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) - https://www.sario.sk/ 
Obchodní rejstřík SR - http://www.orsr.sk/ 
Živnostenský rejstřík SR - http://zivnostensky-register.sk-online.sk/index.php  
Finanční správa SR - https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka 
Slovenská obchodní a průmyslová komora - http://web.sopk.sk/ 
Slovenská zemědělská a potravinářská komora - http://www.sppk.sk/  
Potravinářská komora Slovenska - https://www.potravinari.sk/   
Státní veterinární a potravinová správa - https://www.svps.sk/ 
Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení SR - http://www.azzz.sk/
Asociace průmyslových svazů - https://www.asociaciapz.sk/
Republiková unie zaměstnavatelů - https://www.ruzsr.sk/ 
Sdružení podnikatelů Slovenska - https://www.zps.sk/
Klub 500 - http://www.klub500.sk/ 
Svaz strojírenského průmyslu SR - http://www.zspsr.sk/ 
Svaz elektrotechnického průmyslu SR - https://zep.sk/ 
Svaz automobilového průmyslu SR - https://www.zapsr.sk/ 
Sdružení bezpečnostního a obranného průmyslu SR - https://www.zbop.sk/ 
Slovenský plynárenský a naftový svaz - http://www.spnz.sk/
IT Asociace Slovenska - https://itas.sk/ 
Úřad pro veřejné zakázky SR - https://www.uvo.gov.sk/ 
Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví SR - http://www.unms.sk/
Úřad průmyslového vlastnictví SR - https://www.indprop.gov.sk/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: