Slovensko: Kontakty

14. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

Velvyslanectví České republiky na Slovensku
obchodně-ekonomický úsek
Hviezdoslavovo nám. 8
811 02 Bratislava
tel: +421 2 5920 3323
e-mail: commerce_bratislava@mzv.cz
www.mzv.cz/bratislava

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky
Hviezdoslavovo nám. 8
811 02 Bratislava
tel.: +421 2 5920 3323, +421 903 286 183
e-mail: commerce_bratislava@mzv.cz 
www.mzv.cz/bratislava

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel: +420 2 2418 2494
www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
odbor zahraničně ekonomických politik I
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel: +420 2 2485 2026
www.mpo.cz

České centrum
Hviezdoslavovo nám. 8
810 02 Bratislava
tel: +421 2 5441 8215
email: ccbratislava@czech.cz
www.czc.sk

CzechTourism
Hviezdoslavovo nám. 7
810 02 Bratislava
te: +421 2 5564 5064
email: info-sk@czechtourism.com
www.czechtourism.cz

 

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

- Záchranka: 155, 112
- Policie: 158, 112
- Městská policie: 159
- Hasiči: 150, 112
- Informace o telefonních číslech v SR: 1181
- Informace o telefonních číslech v zahraničí: 12149
- Informační a dispečerská služba motoristům: 18 123, 1815
- Havarijní a nouzová služba pro motoristy: 18 128, 18 154
- Havarijná služba: 0123
- Letecká záchranná služba: 18 155
- Horská záchranná služba: 18 300
- Dopravní záchranná služba (SČK): odstraňování následků dopravních nehod 154

Odtahová a asistenční služba:
-
Global assistance Slovakia: 18 118
- Slovenský autoturist klub (SATC): 18 124
- Autoklub Slovakia Assistance: 18 120, 18 112
- Dopravní servis: *75 (z mobilního telefónu)  

Zdravotní pojišťovny:
-
Dôvera: 0800 150 150
- Všeobecná zdravotná poisťovňa: 0850 003 003
- Spoločná zdravotná poisťovňa: 0850 311 443
- Európska zdravotná: 0800 111 115
- Union: 0850 003 333  

Mobilní operátoři a pevné linky
-
Infolinka Orange: 905
- Infolinka Telefonika O2: 949
- Slovak Telekom: 0800 123 456
- Poruchová služba pevných telefonních linek: 12129   

Další užitečná telefonní čísla: 
- Univerzální hlasová informační služba: 1180
- Info asistent (24 hodin denně), jízdní řády, letové řády, ubytování, zdravotnická zařízení, pracovní nabídky a jiné: 12 111
- Stella servis: informace pro motoristy: *75
- Autoklub Slovakia Assistance - motoristické informace: 18 124
- Ohlašování telefonních poruch: 12 129
- Přesný čas: 12 110
- Dětská linka záchrany: 0800 112 112
- Svoboda zvířat: 16 187
- Linka pomoci oběti násilí: 0850 111 321
- Linka důvěry: 02 4446 0606
- Elektřina – hlášení poruchy z celého Slovenska:  0800 111 567
- Voda - hlášení poruchy: 0800 121 333
- Plyn - hlášení poruchy: 0850 111 727

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Prezident SR - www.prezident.sk
Úřad vlády SR - www.vlada.gov.sk
Národní rada SR - www.nrsr.sk
Slovenský statistický úřad - www.statistics.sk
Národní banka Slovenska - www.nbs.sk
Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí SR - www.mzv.sk
Ministerstvo hospodářství SR - www.mhsr.sk
Ministerstvo financí SR - www.mfsr.sk
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR - www.mpsr.sk
Ministerstvo dopravy a výstavby SR - www.mindop.sk 
Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) - www.sario.sk
Obchodní rejstřík SR - www.orsr.sk 
Živnostenský rejstřík SR - www.zrsr.sk 
Finanční správa SR - www.financnasprava.sk
Slovenská obchodní a průmyslová komora - www.sopk.cz
Slovenská zemědělská a potravinářská komora - www.sppk.sk
Státní veterinární a potravinová správa - www.svssr.sk
Svaz strojírenského průmyslu SR - www.zspsr.sk
Svaz elektrotechnického průmyslu SR - www.zep.sk
Svaz automobilového průmyslu SR - www.zapsr.sk
Sdružení bezpečnostního a obranného průmyslu SR - www.zbop.sk
Úřad pro veřejné zakázky SR - www.uvo.gov.sk
Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví SR - www.unms.sk
Úřad průmyslového vlastnictví SR - www.indprop.gov.sk

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: