Slovinsko: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ljubljani (Slovinsko)

Slovinsko je stejně jako ČR členem EU od 1. května 2004. Členství podporují všechny parlamentní politické strany, určité kritické výhrady má pouze nacionálně zaměřená mimoparlamentní Slovinská národní strana (SNS). Poměrně vysokou podporu má členství stále i mezi slovinským obyvatelstvem. Proces integrace do evropských struktur byl završen vstupem do eurozóny v lednu 2007 a do schengenského prostoru v prosinci 2007. Ratifikace Lisabonské smlouvy proběhla v Slovinsku hladce dne 29. ledna 2008 (jako 2. stát EU po Maďarsku). Slovinsko jako první nový členský stát EU předsedalo v 1. pololetí 2008 Radě EU. V rámci EU i nadále převládá snaha Slovinska zůstat v tzv. tvrdém jádru.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji
Hiša Evropske Unije Slovenija
Dunajska 20
SI – 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

telefon: +386 1/252 88 00
fax: +386 1/425 20 85

e-mail: comm-rep-lju@ec.europa.eu
web: https://ec.europa.eu/slovenia/home_sl

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod mezi Slovinskem a ostatními státy EU je založen na volném pohybu zboži. Proto také téměř 9/10 slovinského exportu směřuje do států EU (88,8%).

 

Obchodní výměna Slovinska se státy EU v roce 2017

1000 EUR

Vývoz

 21 642 108

Dovoz

 22 071 985

 

 Deset největších obchodních partnerů Slovinska:

1. Německo

2. Itálie

3. Rakousko

4. Chorvatsko

5. Francie

6. Rusko

7. Polsko

8. Maďarsko

9. Velká Británie

10. Česká republika

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Účast v mezinárodní rozvojové spolupráci patří k prioritám slovinské zahraniční politiky. Slovinsko je oficiální dárcem rozvojové pomoci od roku 2004. Podle dostupných údajů činí prostředky poskytované Slovinskem na rozvojovou pomoc 0,13% HNP.

V červenci 2008 přijal slovinský parlament usnesení o zahraniční rozvojové spolupráci Slovinské republiky, které vymezuje zeměpisné a odvětvové priority rozvojové spolupráce země do roku 2015. Stanoví rovněž mechanismy její realizace  - www.mzz.gov.si/en.

Projekty a programy rozvojové spolupráce jsou realizovány prostřednictvím několika ministerstev a dalších institucí, jejichž zřizovatelem nebo spolu zřizovatelem je slovinská vláda:

  • Centre for European Perspective (CEP)
  • Centre for Excellence in Finance (CEF)
  • ITF Enhancing Human Security
  • Centre for International Cooperation and Development (CMSR)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: