Slovinsko: Vztahy země s EU

27. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Ljubljani (Slovinsko)

Slovinsko vstoupilo stejně jako ČR do EU od 1. května 2004 na základě referenda z března roku 2003, v němž se při účasti 66 % obyvatel vyslovilo 89,61 % pro vstup do EU. Proces integrace do evropských struktur byl završen vstupem do eurozóny v lednu 2007 a do schengenského prostoru v prosinci 2007. Ratifikace Lisabonské smlouvy proběhla ve Slovinsku dne 29. ledna 2008 (jako 2. stát EU po Maďarsku). Členství v EU má ve Slovinsku širokou podporu, pravidelně se pro podporu členství v EU v průzkumech veřejného mínění vyslovuje více než 75 % dotázaných občanů.

Členství v EU podporuje také většina parlamentních politických stran i prezident Borut Pahor. Kriticky se ke směřování EU vyjadřuje nejsilnější parlamentní pravicová a v současné době opoziční Slovinská demokratická strana (SDS). Proti členství v EU vystupuje nejmenší parlamentní strana nacionálně zaměřená Slovinská národní strana (SNS).

Slovinskou eurokomisařkou je Violetta Bulc, která spravuje portfolio dopravy.

Slovinsko má osm europoslanců.

Předsednictví v Radě EU

  • 1. polovina 2008
  • 2. polovina 2021

Slovinsko tvoří tzv. Předsednické trio s Portugalskem a Německem. Slovinsko zahájilo přípravy na předsednictví v roce 2021. Přípravy vede náměstek předsedy vlády Igor Mally. Součástí příprav na předsednictví je personální posílení slovinského MZV i dalších orgánů státní správy, investice do státem využívaných prostor, jazykové a odborné vzdělávání zaměstnanců apod.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji
Adresa: Hiša Evropske Unije
Dunajska 20SI – 1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Telefon: +386 1/252 88 00
Fax: +386 1/425 20 85
E-mail: comm-rep-lju@ec.europa.eu
Web: https://ec.europa.eu/slovenia/home_sl

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Slovinsko je exportně orientovanou ekonomikou. Hlavní trh pro slovinský export představují země EU, do kterých směřuje necelých 80 % slovinského vývozu. Nejvýznamějším obchodním partnerem pro Slovinsko v oblasti exportu i importu zůstává Německo. Česká republika je z hlediska celkového objemu vzájemného obchodu na 9. místě.

Slovinsko: Export zboží (v tis. EUR)

Rok/Země 2015 2016 2017
Svět 29 738 876 33 994 802 37 446 898
EU 22 375 707 25 701 156 28 504 628
Německo 5 743 368 6 409 667 6 930 307
Itálie 3 102 342 3 649 038 4 350 729
Rakousko 2 201 759 2 462 812 2 749 917
Chorvatsko 2 180 213 2 413 982 2 667 826
Francie 1 211 582 1 630 850 1 765 937
Polsko 1 124 220 1 439 544 1 716 643
Maďarsko 1 309 205 1 430 872 1 678 168
Česká republika 868 900 1 074 666 1 240 184
Slovensko 1 021 181 1 049 502 1 084 355

Zdroj: International Trade Map, Intracen

Slovinsko: Import zboží (v tis. EUR)

Rok/Země 2015 2016 2017
Svět 27 594 207 31 905 580 35 789 283
EU 19 566 730 22 135 956 24 054 560
Německo 4 637 978 5 251 372 5 550 900
Itálie 3 717 493 4 341 966 4 625 685
Rakousko 2 744 027 2 956 405 3 217 862
Chorvatsko 1 506 735 1 506 881 1 681 088
Francie 943 333 1 180 060 1 273 027
Maďarsko 1 011 403 1 070 940 1 139 445
Nizozemí 923 072 914 439 1 061 658
Polsko 695 999 812 812 897 421
Česká republika 631 624 729 956 825 329

Zdroj: International Trade Map, Intracen

Slovinsko: Export služeb (v tis. EUR)

Rok/Země 2015 2016 2017
Svět 5 861 396 6 406 654 7 174 644
EU 4 622 433 5 054 761 5 748 592
Rakousko 885 959 945 706 1 036 054
Německo 838 997 909 325 1 013 048
Itálie 875 667 871 544 998 549
Chorvatsko 430 439 466 756 514 982
Švýcarsko 304 644 315 335 340 338
Nizozemí 141 781 180 705 254 528
Lucembursko 97 118 138 827 253 625
Francie 187 143 201 994 237 872
Maďarsko 190 640 220 484 234 189

Zdroj: International Trade Map, Intracen

Slovinsko: Import služeb (v tis. EUR)

Rok/Země 2015 2016 2017
Svět 4 003 251 4 233 689 4 609 885
EU 3 052 946 3 229 313 3 511 434
Chorvatsko 547 242 591 491 642 367
Rakousko 522 262 524 226 590 510
Německo 511 571 485 146 504 655
Itálie 273 271 282 852 285 599
Švýcarsko 119 899 183 503 212 285
Francie 144 279 165 813 184 328
Velká Británie 161 864 161 015 175 358
Lucembursko 86 327 140 626 171 031
USA 96 619 115 440 132 337

Zdroj: International Trade Map, Intracen

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Fondy EU

Slovinsko podporuje v EU politiku koheze. Pro Slovinsko bylo ve víceletém finančním rámci 2014 – 2020 mj. alokováno:

  • 1 390 mil. EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje
  • 895 mil. EUR z Fondu soudržnosti
  • 838 mil. EUR z Programu pro rozvoj venkova
  • 717 mil. EUR z Evropského sociálního fondu

Slovinsko patří k úspěšnějším členským státům EU při čerpání fondů. Z peněz alokovaných pro léta 2014 – 2020 dokázalo vyčerpat cca 70 %.

Ve víceletém finančním rámci EU pro nadcházející roky se ovšem předpokládá, že Slovinsko obdrží v rámci politiky soudržnosti výrazně méně finančních prostředků než v předchozích letech.

Mezinárodní rozvojová spolupráce

Účast v mezinárodní rozvojové spolupráci mezi priority slovinské zahraniční politiky. Slovinsko je oficiálním dárcem rozvojové pomoci od roku 2004. Podle dostupných údajů činí prostředky poskytované Slovinskem na rozvojovou pomoc 0,13 % HNP.

Parametry poskytované rozvojové spolupráce, včetně prioritních oblastí jsou uvedeny na stránkách slovinského Ministerstva zahraničních věcí.

Projekty a programy rozvojové spolupráce jsou realizovány prostřednictvím několika ministerstev a dalších institucí, jejichž zřizovatelem nebo spoluzřizovatelem je slovinská vláda:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: